دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 22 آگوست 2016
دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...
               
N1466933409 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1466923190 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1466922985 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1466921650 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1466920761 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1466754442 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1466519800 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1465624614 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1465292115 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1464453313 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1463344351 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1462458494 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1462082394 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1461689994 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1461567683 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1457878527 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1457338887 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1457203326 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1457203277 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1456835617 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1456821339 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1456153881 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1454516797 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1453748518 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1453748455 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1453575389 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1453544497 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1453269794 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1453049426 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1453035574 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... N1453035530 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

2817e Cam Prep TOEFL 4th %255Bwww.MihanDownload.com%255D 11 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...

برای اینکه بتوان با زبان یک کشور آشنا شد و اقدام به یادگیری آن نمود روش
های مختلفی وجود دارد. در این میان فیلم های
کمک آموزشی و نرم افزارهای مالتی مدیا آموزش زبان بیشتر
مورد توجه عموم است. در هفته ی گذشته مجموعه فیلم های آموزشی را با نام
Study English – IELTS Preparation Series 1-2-3 که جهت دریافت معتبرترین
مدرک زبان انگلیسی بود در سایت قرار گرفت و همانطور که وعده داده بودیم
قرار شد به زودی مجموعه آموزشی تافل نیز در سایت قرار گیرد. امروز در سایت
میهن دانلود کاملترین مجموعه آموزشی دانشگاه کمبریج یعنی Cambridge
Preparation for a TOEFL Test 4th Edition
را جهت آمادگی و قبولی در
آزمون تافل برایتان آماده کرده ایم. حتمآ اکثر شما با کلمه TOEFL
رو به رو شده اید این کلمه مخفف Test of English as a Foreign Language می
باشد که در حال حاضر یکی از معتبرترین
آزمون های زبان انگلیسی است  که در سراسر دنیا برگزار می‌شود و میزان
توانایی شما را در زمینه برقراری ارتباط به زبان
انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. داشتن مدرک تافل برای
کسانی که قصد دارند در کشورهای امریکا و کاناد و … تحصیل یا کار کنند و
یا قصد مهاجرت به این کشورها را دارند ضروری است. این آزمون توسط موسسه ETS
در سه نوع کاغذی ، کامپیوتری و اینترنتی برگزار می‌شود که در بیش از شش
هزار


موسسه و در بیش از یکصد و سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. این
مجموعه متشکل از بخش ها مختلفی است که اصلی ترین بخش آن نرم افزار تست
آزمون تافل می باشد. شما با استفاده از این نرم افزار می توانید به صورت
گام به گام اقدام به یادگیری زبان انگلیسی نمایید و خود را جهت شرکت در
آزمون های تافل آماده سازید. علاوه بر نرم افزار موجود در این پک، فایل های
صوتی ، تمرین ها ، کتاب ، تست ها و … در آن قرار گرفته اند که شما در
یادگیری بهتر زبان کمک می کنند. در سراسر اینترنت فایل های پراکنده بسیار
زیادی از این مجموعه قرار گرفته که هیچ کدام از آنها کامل نیستد گروه نرم
افزار سایت میهن دانلود اقدام گرد آوری بخش ها و قسمت های مختلف آزمون تافل
کرده است و همه ی آنها را با بهترین کیفیت در یک پک بسیار عالی به صورت
کاملآ رایگان برای دانلود شما کاربران گرامی قرار داده است.

جهت دانلود و مشاهده مشخصات هر پخش به ادامه مطلب مراجعه نمایید…

f1821 Cam Prep TOEFL 4th %255Bwww.MihanDownload.com%255D 2 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...توضیحات تکمیلی در رابطه با آزمون تافل:

آزمون کاغذی PBT:

همانطور
که از نام این آزمون مشخص است، داوطلبان برای شرکت در این آزمون باید به
سوالات موجود در دفترچه آزمون پاسخ دهند. این آزمون جای خود را رفته رفته
به آزمون اینترنتی داده‌است و در واقع در آینده‌ای نه چندان دور کاملا
منسوخ خواهد شد. در آزمون کاغذی سه مهارت زبان آموز مورد ارزیابی قرار
می‌گیرد:

– مهارت شنیداری (Listening Comprehension)

– ساختار زبان (Structure and Language)

– مهارت خواندن (Reading Comprehension)

علاوه
بر سه مهارت فوق یک قسمت برای مهارت نوشتن هم وجود دارد که در یک فرصت ۳۰
دقیقه‌ای بایستی داوطلب بتواند در مورد موضوع مشخصی بنویسد. نمرات بدست
آمده از هر قسمت بعد از تغییر مقیاس یافتن با هم جمع شده و نمره کل داوطلب
را مشخص می‌کند. این نمره می‌تواند بین ۳۱۰ تا ۶۷۷ تغییر کند. بنابراین هیچ
نمره مشخصی برای قبولی یا رد شدن در این آزمون وجود ندارد و همه شرکت
کنندگان در این آزمون نمره آزمون را دریافت خواهند کرد. نمره مورد نیاز
داوطلب بستگی به محلی دارد که داوطلب می‌خواهد نمره آزمون تافلش به آنجا
ارسال شود. معمولا برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور نمره
بالاتر از ۵۵۰ مورد نیاز است.

آزمون اینترنتی iBT:

این
آزمون در اواخر ۲۰۰۵ معرفی شد و به میزان قابل توجهی جایگزین دو نوع دیگر
«مبتنی بر کامپیوتر» و «مبتنی بر دفترچه» گردید. این آزمون ابتدا در
کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان و ایتالیا برگزار گردید و از سال
۲۰۰۶ به کشورهای دیگر نیز بتدریج راه یافت. در این نوع آزمون شرکت کنندگان
بایستی در تاریخهای مشخص شده در محل حوزه آزمون حضور پیدا کرده و از طریق
اینترنت آزمون را برگزار کنند. اعتبار مدرک این آزمون با مدارک امتحانات
تافل قدیمی یکسان است ولی این آزمون دارای تفاوتهایی می‌باشد که از جمله
می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

–  برخلاف تافل قدیمی که بیشتر تاکید بر روی گرامر بود، این آزمون تمامی مهارتهای زبانی را پوشش می‌دهد.

– فاصله زمانی بین شرکت در آزمون و دریافت نتیجه بر روی اینترنت حدود دو هفته می‌باشد.

– این آزمون هر ماه چند بار برگزار شده و داوطلبان آزادی عمل بیشتری در انتخاب تاریخ آزمون دارند.

این
آزمون ۴ ساعته بوده و دارای ۴ بخش است. هر بخش ممکن است یک یا حتی چند
مهارت را مورد آزمایش قرار دهد. یادداشت برداری در این روش بر خلاف روش
مبتنی بر دفترچه مجاز است. این آزمون نمی‌تواند بیشتر از یک بار در هفته
برگزار شود. البته باید دقت کرد که ممکن است یک یا چند بخش به صورت طولانی
(طولانی تر از حد معمول) ارائه شوند. در این صورت مشخص نیست کدام بخش از
سوالها واقعاً تصحیح شده و جزو نمره در نظر گرفته می‌شوند. انتخاب سوالات
تقریبا به صورت تصادفی است.

59227 Cam Prep TOEFL 4th %255Bwww.MihanDownload.com%255D 3 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...

۱ – مهارت خواندن (Reading Comprehension):

این
قسمت دارای ۳ الی ۵ متن بلند و سوالاتی در مورد این متنها است. موضوع
متن‌ها آکادمیک بوده و معمولا در کتابهای دانشگاهی یافت می‌شوند. سوالات
عمدتا در مورد موضوع اصلی متن، جزئیات، برداشت‌ها، نحوهٔ دیگر بیان جملات،
جایگذاری جملات، واژه‌های مترادف می‌باشد. در آزمون iBT
دانشجو باید مهارت‌هایی نظیر خلاصه برداری، برداشت سریع ایده‌های اصلی و
جدول بندی را دارا باشد. به طور کلی نیازی به اطلاعات قبلی در مورد متن
نیست اما اطلاعات قبلی می‌تواند کمک کننده باشد.

۲ – مهارت شنیداری (Listening Comprehension):

این بخش شامل شش متن می‌باشد؛ دو مکالمه دانشجویی و چهار متن نیز شبیه سازی کلاس درس دانشگاهی و مباحثات است.

۳ – مهارت گفتاری (Speaking Comprehension):

این
بخش مجموعا شامل شش قسمت است؛ دو قسمت مستقل که در هر کدام از آنها یک
سوال دربارهٔ زندگی آکادمیک مطرح می‌شود و دانشجو باید در مورد آن صحبت
کند. چهار قسمت هم به صورت مجتمع است که بخشهای reading،listening همراه با بخش speaking
وجود دارد. در این بخشها دانشجو باید در مورد خلاصهٔ متنی که می‌خواند یا
می‌شوند و یا ایده‌های جدید خود در مورد این متون صحبت کند. این صحبت‌ها
باید دقیق، واضح و دارای تجزیه و تحلیل دقیق از اطلاعات ارائه شده باشد.

۴ – مهارت نوشتاری (Writing Comprehension):

این
بخش شامل دو قسمت است. یک قسمت مجتمع و یک قسمت مستقل. در بخش مجتمع
دانشجو باید متن آکادمیکی را بخواند، سپس به ادامهٔ آن گوش دهد و بعد از ان
نظرات خود را در مورد متن بنویسد. در بخش مستقل نیز دانشجو یک مقالهٔ شخصی
در مورد سوال ارائه شده می‌نویسد.

نمره
هر یک از مهارت‌ها بین ۰ تا ۳۰ بوده و در مجموع نمره بین ۰ تا ۱۲۰ است.
نمره ۷۹ یا ۸۰ این آزمون معادل ۵۵۰ آزمون کاغذی شناخته می‌شود که برای ورود
به اکثر دانشگاه‌ها در مقطع تحصیلات تکمیلی مورد نیاز است.

8870a Cam Prep TOEFL 4th %255Bwww.MihanDownload.com%255D 4 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...

8148c ICO info دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... طریقه استفاده از نرم افزار:

پس از دانلود تمام پارتها با
کمک نرم افزار Winrar
(آخرین نسخه این
نرم ا فزار را میتوانید از اینجا
دریافت کنید) آنها را از حالت
کمپرس شده خارج نمایید.

برای استفاده از نرم افزار تنها راه ممکن
اجرای آن با کمک درایو مجازی است که در ابتدا می بایست نرم افزار Daemon Tool (آخرین نسخه این
نرم ا فزار را میتوانید از اینجا
دریافت کنید) را نصب نمایید.

پس از نصب نرم افزار آیکون آن در نوار Taskbar کنار ساعت ویندوز ظاهر می گردد مانند تصویر زیر:

c7321 Cam Prep TOEFL 4th %255Bwww.MihanDownload.com%255D 5 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...

بر روی آن کلیک راست نموده و در منوی باز شده بر روی Emulation بروید و سپس All options ON را انتخاب کنید مانند تصویر زیر:

de020 Cam Prep TOEFL 4th %255Bwww.MihanDownload.com%255D 6 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...

بعد از اینکار آیکون نرم افزار باید سبز رنگ شود مانند تصویر زیر:

22b82 Cam Prep TOEFL 4th %255Bwww.MihanDownload.com%255D 7 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...

حال مجددآ بر روی آیکون نرم افزار کلیک
راست نموده و در منوی باز شده بر روی Virtual Cd/DVD-ROM بروید و سپس بر
روی Device 0: [ ] No media بروید مانند تصویر زیر:

c8cbe Cam Prep TOEFL 4th %255Bwww.MihanDownload.com%255D 8 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...

با رفتن بر روی Device 0: [ ] No media منویی ظاهر می گردد که می بایست در آن Mount picture را انتخاب نمایید مانند تصویر زیر:

4f697 Cam Prep TOEFL 4th %255Bwww.MihanDownload.com%255D 9 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...

حال باید در صفحه ی باز شده وارد مسیری
شوید که فایل Cambridge.Prep.mds قرار دارد و سپس با انتخاب آن اقدام به
اجرای نرم افزار نمایید مانند تصویر زیر:

(فایل Cambridge.Prep.mds از استخراج پارت هایی که دانلود کرده اید توسط نرم افزار Winrar در مرحله ی اول بدست می آید).

b88e5 Cam Prep TOEFL 4th %255Bwww.MihanDownload.com%255D 10 دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ...

8148c ICO info دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... توجه!

استفاده از نرم افزار تنها با کمک برنامه Daemon Tool امکان پذیر خواهد بود و در صورت استفاده از سایر نرم افزارهای درایو مجازی و یا نصب نرم افزار بر روی هارد با اخطار دیسک اورجینال را قرار دهید رو به رو میگردید.

 

 

دانلود نرم افزار Cambridge Preparation for a TOEFL Test 4th Edition:

690f1 m دانلود مجموعه آموزشی آزمون تافل Cambridge Preparation for ... برای خرید پستی این آموزش با قیمت ۴۲۰۰ تومان در ۱ دی وی دی اینجا را کلیک کنید.


دانلود 

پارت ۱ از لینک مستقیم: ۱۰۰ مگابایت

دانلود 

پارت ۲ از لینک مستقیم: ۱۰۰ مگابایت

دانلود 

پارت ۳ از لینک مستقیم: ۱۰۰ مگابایت

دانلود 

پارت ۴ از لینک مستقیم: ۱۰۰ مگابایت

دانلود 

پارت ۵ از لینک مستقیم: ۸۰ مگابایت

پسورد: www.mihandownload.com

دانلود Answer Key و Audio Script Cam در یک کتاب الکترنیکی با فرمت PDF:

دانلود از لینک مستقیم: ۱۰۰ مگابایت

پسورد: www.mihandownload.com

دانلود Answer Key و Audio Scripts و Practice Test و Student Book به صورت جداگانه در ۴ کتاب الکترونیکی با فرمت PDF:

دانلود Answer Key از لینک مستقیم: ۱۱ مگابایت

دانلود Audio Scripts از لینک مستقیم: ۱۴ مگابایت

دانلود Practice Test از لینک مستقیم: ۱۰ مگابایت

دانلود Student Book از لینک مستقیم: ۶۴ مگابایت

پسورد: www.mihandownload.com

دانلود فایل های صوتی در ۸iAudio CD:

(در برخی از سایت ها ۷ سی دی صوتی قرار
دارد که ما این مجموعه را به صورت کامل قرار داده ایم اگر بین فایل های
صوتی و کتاب ها هماهنگی وجود ندارد از سی دی های شماره ۲ تا ۸ استفاده
کنید).

دانلود 

پارت ۱ از لینک مستقیم: ۱۰۰ مگابایت

دانلود 

پارت ۲ از لینک مستقیم: ۱۰۰ مگابایت

دانلود 

پارت ۳ از لینک مستقیم: ۱۰۰ مگابایت

دانلود 

پارت ۴ از لینک مستقیم: ۹ مگابایت

پسورد: www.mihandownload.com

Article source: http://mihandownload.com/2010/11/cambridge-preparation.php

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code