نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 19 ژانویه 2017
               
N1466933409 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1466923190 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1466922985 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1466921650 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1466920761 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1466754442 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1466519800 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1465624614 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1465292115 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1464453313 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1463344351 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1462458494 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1462082394 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1461689994 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1461567683 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1457878527 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1457338887 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1457203326 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1457203277 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1456835617 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1456821339 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1456153881 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1454516797 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1453748518 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1453748455 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1453575389 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1453544497 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1453269794 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1453049426 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1453035574 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1453035530 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

نمونه سوالات تافل با جواب

نمونه سوالات تافل با جواب
اگر بخواهید در تافل اینترنتی نمره ای بالاتر از ۱۰۰ را کسب کنید حتما باید حداقل یک یا دو بار نمونه سوالات تافل با جواب در شرایطی شبیه به آزمون تافل بررسی کنید تا قبل از روز آزمون تافل خود کاملا آمادگی داشته باشید. اما پیدا کردن یک نمونه سوالات تافل با جواب رایگان در اینترنت چندان کار راحتی نیست و شاید برای شما که تخصصی در این کار ندارید تشخیص یک TOEFL iBT Sample Test کمی مشکل باشد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به همین دلیل این نمونه سوالات تافل با جواب را برای دانلود رایگان به صورت PDF در زیر قرار می دهد.
برای دانلود PDF سوالات با پاسخ ها اینجا را کلیک کنید.
در این PDF شما سوالات را به همراه راهنمایی های آنها در اختیار خواهید داشت. در قسمت Listening علاوه بر سوالات ، Transcript یا متن دیالوگ ها هم آورده شده اند. البته باید توجه داشته باشید که این نمونه سوالات تافل با جواب آن توسط ETS برای آشنایی شما با آزمون آورده شده اند و شما نباید فقط به همین یک مورد بسنده کنید. به همین دلیل بوده است که TOEFL iBT TPO را هر ساله برای زبان آموزان منتشر می شود.

fe69a  %D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA %D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84 %D8%A8%D8%A7 %D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8 300x110 نمونه سوالات تافل با جواب | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...

نمونه سوالات تافل با جواب

در پایان برای تخمین نمره خود در تافل می توانید جواب های درست خد را در هر بخش با نسبت ۰ تا ۳۰ تبدیل کنید و نمره کل را بدست اورید ، اگرچه در قسمت Writing و Speaking نیاز به یک شخص برای تصحیح عملکرد خود دارید.
راه دیگری که آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در اختیار شما قرار می دهد و بسیار ساده تر است شرکت در آزمون های آزمایشی تافل رایگان موسسه می باشد. در این آزمون ها همانند خود تافل ، از سیستم کامپیوتری کمک گرفته می شود و اساتید بعد از امتحان قسمت های نوشتاری و گفتاری را نیز تصحیح می کنند.
برای شرکت در کلاس های تافل تضمینی ، آزمون آزمایشی و یا دریافت نمونه سوالات تافل با جواب بیشتر با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.

Article source: http://iranianlc.com/toefl-samples-with-answers/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code