کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 19 ژانویه 2017
               
N1466933409 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1466923190 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1466922985 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1466921650 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1466920761 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1466754442 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1466519800 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1465624614 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1465292115 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1464453313 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1463344351 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1462458494 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1462082394 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1461689994 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1461567683 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1457878527 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1457338887 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1457203326 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1457203277 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1456835617 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1456821339 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1456153881 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1454516797 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1453748518 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1453748455 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1453575389 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1453544497 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1453269794 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1453049426 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1453035574 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان N1453035530 کتاب 504، لغات ضروری تافل، مراجع آموزشی زبان
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

مراجع آموزشی

تیم توسعه زبان افزا همواره در حال تلاش جهت افزایش منابع آموزشی بر حسب درخواست و
نیاز شما زبان آموزان گرامی است.

در حال حاضر منابع زیر در لیست منابع آموزشی زبان انگلیسی سایت زبان افزا قرار دارد:

ردیف

نام مرجع

تعداد کلمات

تعداد دفعات ارسال شده به زبان آموزان از لغات این مرجع


1


504 Absolutely Essential Words


504


3,053,376,000


2


لغات پرکاربرد


294


1,874,880,000


3


عمومی


924


5,463,936,000


4


لغات دیداری – کلمه و عکس


540


3,856,896,000


5


Intermediate(متوسط)


326


1,928,448,000


6


Essential Words for a TOEFL


449


2,624,832,000


7


Elementary(مقدماتي)


470


3,481,920,000


8


Advanced(پيشرفته)


99


589,248,000


9


مبتدی


150


857,088,000


10


اول دبیرستان


312


2,356,992,000


11


دوم دبیرستان


266


1,928,448,000


12


سوم دبیرستان


242


1,821,312,000


13


پیش دانشگاهی


327


2,249,856,000


14


1100 Words


1,094


6,481,728,000


15


کشورهای جهان


162


1,017,792,000

  • برای مشاهده لیست کلمات هر مرجع، بر روی نام آن کلیک کنید

Article source: http://zabanafza.com/References.aspx

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code