دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 22 ژانویه 2017
دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس
               
N1466933409 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1466923190 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1466922985 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1466921650 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1466920761 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1466754442 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1466519800 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1465624614 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1465292115 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1464453313 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1463344351 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1462458494 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1462082394 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1461689994 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1461567683 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1457878527 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1457338887 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1457203326 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1457203277 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1456835617 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1456821339 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1456153881 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1454516797 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1453748518 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1453748455 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1453575389 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1453544497 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1453269794 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1453049426 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1453035574 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس N1453035530 دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

کتابی عالی برای تافل
 
Delta’s Key to a Next Generation TOEFL® Test
Advanced skills Practice for a iBT

9b831 deltoefl cover دانلود رایگان منابع آزمون و نرم افزار های تافل و آیلتس

Delta’s Key to a Next Generation TOEFL® Test: Advanced Skill Practice for a iBT is a new array of high-quality use materials for students scheming to take a Test of English as a Foreign LanguageЁ after Sep 2005.

Advanced Skill Practice for a iBT Coursebook

A finish TOEFL credentials march for high middle and modernized students

36 ability units in reading, listening, speaking, and essay
Four full-length use tests

Over 1,200 questions in a format of a Internet-based exam (iBT)

Complete answer pivotal and audio scripts

Charts to record swell on quizzes and tests

Enough element for 15 weeks of investigate
Advanced Skill Practice for a iBT Audio CDs

Companion audio texts for all listening activities in a coursebook

Over 9 hours of element on 10 compress disks

What is new about a TOEFL exam and Delta’s Key?

The subsequent era TOEFL exam is an Internet-based exam being introduced in Sep 2005. This new exam replaces a progressing computer-based exam famous as a TOEFL CBT. The subsequent era TOEFL exam assesses inclination in a 4 denunciation skills of reading, listening, speaking, and writing. The many critical changes in a exam are:

Speaking skills are evaluated.

Some tasks engage integrated skills, such as reading-listening-writing.

Knowledge of abbreviation is not tested alone though is assessed indirectly via a test.

Delta’s Key to a Next Generation TOEFL® Test is an all-new module designed privately for a new chronicle of a test. The march provides plenty use in a English skills evaluated by a new test, along with useful strategies and unsentimental ideas for individual, span and organisation activities.

Reading and listening calm includes reason of new object types, such as questions about pragmatics, paraphrasing, and summarizing information from opposite a text. Speaking and essay calm includes use in integrated-skills tasks, such as building a topic, holding notes, and joining information from dual sources.

Download  کتاب:ftp://toeflibt:ChaseDream@61.135.144.64/Deltas_Key.rar صداها:ftp://toeflibt:ChaseDream@61.135.144.64/deltaskey.rar  لینک های غیر مستقیم:http://rapidshare.com/users/MP81FX/10یاBook: (99.2 MB)http://rapidshare.com/files/19579114/DeltaKeyTOEFLiBT.PDF.rarAudio:ogg 250 KBs avghttp://rapidshare.com/files/24424501/CD01-listening.rar  http://rapidshare.com/files/24430383/CD02-listening.rar  http://rapidshare.com/files/24437581/CD03-listening.rar  http://rapidshare.com/files/24445646/CD04-listening.rar  http://rapidshare.com/files/24457087/CD05-speaking.rar  http://rapidshare.com/files/24484539/CD06-speaking_writing.rar  http://rapidshare.com/files/24498243/CD07-test1.rar  http://rapidshare.com/files/24513016/CD08-test2.rar  http://rapidshare.com/files/24519388/CD09-test3.rar  http://rapidshare.com/files/24418089/CD10-test4.rar

Article source: http://ielts24.persianblog.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code