کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 28 ژانویه 2017
               
N1466933409 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1466923190 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1466922985 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1466921650 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1466920761 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1466754442 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1466519800 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1465624614 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1465292115 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1464453313 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1463344351 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1462458494 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1462082394 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1461689994 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1461567683 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1457878527 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1457338887 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1457203326 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1457203277 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1456835617 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1456821339 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1456153881 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1454516797 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1453748518 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1453748455 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1453575389 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1453544497 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1453269794 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1453049426 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1453035574 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه N1453035530 کلاس آیلتس ، کلاس جی آر ای ، کلاس تافل ، کلاس مکالمه
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

 

اگر شما از افرادی باشید که به یادگیری زبان انگلیسی اهمیت می دهید، مطمئنا به موسسات زیادی تا به حال مراجعه و درخواست استفاده از دوره های آموزشی آنها را داشته اید و حتما با جلسات تعیین سطح روبرو شده اید.

اولین چیزی که معمولا برای شما رخ میدهد اضطراب و استرس از آزمون است. این اضطراب که بخشی از آن نیز طبیعی است در عملکرد شما تاثیر منفی داشته و باعث میشود نتوانید آنچه که واقعا میدانید را در این جلسه ارائه دهید و معمولا در سطحی پایین تر از سطحی که واقعا در آن هستید قرار خواهید گرفت. از طرف دیگر این جلسات بسیار کوتاه بوده و معمولا با چند پرسش شفاهی به اتمام میرسد. ما هم قبول داریم که اگر مصاحبه کننده فردی با تجربه باشد میتواند با همین چند سئوال سطح شما را مشخص کند اما به دنبال راهی بودیم که هم استرس این جلسه را کم کنیم هم با طرح سئوالاتی جامع بتوانیم آنچه که واقعا زبان آموز میداند را استخراج کنیم. این ایده امروز تحت عنوان “آزمونهای تعیین سطح هفتگانه ZTC ” در دسترس شماست. شما میتوانید به راحتی در هر یک از هفت آزمون ما که در هفت زمینه مختلف بنا به نیاز شما طراحی شده است شرکت کرده و نتیجه واقعی تری را به دست آورید. بعلاوه ، این آزمونها در انتها دوره هایی را به شما پیشنهاد میکنند که میتوانید با خیال راحت در آنها ثبت نام نموده و با اطمینان از سطح خود، تجربه ای زیبا و مدرن را از آموزش تجربه کنید. در ضمن اگر همچنان احساس میکنید نیاز به جلسه مشاوره حضوری نیز دارید، پس از انجام آزمون تعیین سطح دوره مربوط به خود، فرم درخواست رزرو مشاوره تعیین سطح حضوری را پر کرده و پس از آن کارشناسان ما با شما تماس گرفته و با کمال میل پذیرای شما خواهیم بود.

آزمونهای هفتگانه تعیین سطح آنلاین ما 40 دقیقه زمان شما را خواهد گرفت ولی نتیجه بسیار دقیقتر از مدلهای مشاوره ی سنتی خواهد بود.

این آزمونها عبارتند:

آزمون تعیین سطح آنلاین IELTS

آزمون تعیین سطح آنلاین TOEFL

آزمون تعیین سطح آنلاین GRE

آزمون تعیین سطح آنلاین GMAT

آزمون تعیین سطح آنلاین SAT

آزمون تعیین سطح آنلاین مکالمه محض

آزمون تعیین سطح آنلاین زبان بازرگانی

جهت دسترسی به هر آزمون میتوانید از بخش مربوط به همان دوره آموزشی وارد شوید و پس از ثبت نام در سایت، یکبار و فقط یکبار آزمون را انجام دهید.

 

Article source: http://ztcprep.com/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code