گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 26 مه 2017
               
N1466933409 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1466923190 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1466922985 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1466921650 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1466920761 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1466754442 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1466519800 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ...
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1465624614 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1465292115 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1464453313 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1463344351 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1462458494 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1462082394 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ...
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1461689994 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1461567683 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1457878527 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1457338887 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1457203326 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1457203277 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ...
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1456835617 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1456821339 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1456153881 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1454516797 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1453748518 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1453748455 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ...
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1453575389 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1453544497 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1453269794 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1453049426 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1453035574 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ... N1453035530 گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا | نمونه سوالات ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا

کتاب گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا در راستای دست یابی دانشجویان به نمونه سوالات تافل در دسترس قرار گرفته است از آنجایی که بخش واژگان و لغت قسمت مهم و اعظم سوالات آزمون دکترا را تشکیل می دهد لذا سعی شده در این مجلد به سوالات این بخش ها پرداخته شود. کتاب گنجینه سوالات تافل حاوی تمامی سوالات واژگانی بیش از 60 دوره آزمون های مختلف برگزار شده دکترا در سطح کشور می باشد که برای اولین بار به آنها نظم الفبایی بخشیده شد و به مانند یک فرهنگ لغت انگلیسی بوده که داوطلب می تواند در هر زمانی به راحتی لغت مورد نظر و یا حتی جمله مورد نظر خود را در آن پیدا نماید.

جهت همسانی سوالات سعی شده که از هیچ سوال تالیفی استفاده نشود و تمامی واژگان و سوالات بصورت یکپارچه و منسجم سوالات واقعی کنکور باشد. هدف اصلی کتاب گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا آشنا ساختن دانشجویان با نمونه سوالات واژگانی آزمون سنوات قبل و کمک به آنها در این آزمون می باشد. بررسی سوالات سنوات مختلف و چگونگی آزمون حکایت از این دارد که آزمون های جدید در چارچوب سال های گذشته به گونه ای موازی با سوالات پیشین برگزار خواهد شد…

کتاب گنجینه سوالات واژگانی آزمون تافل دکترا حاوی :

  • سوالات واژگانی بیش از 60 دوره آزمون های دکترای دانشگاه های تهران ، تربیت مدرس ، علامه طباطبایی ، علم و صنعت و امیر کبیر و سایر دانشگاه ها است.
  • الفبایی بودن سوالات و تعیین کلیه ی سوالات تکراری
  • بیش از 12300 لغت مطروحه در متن و گزینه
  • بیش از 1150 لغت اصلی همراه با جمله
  • بیش از 1150 تست چهار گزینه ای مطرح شده در آزمون های دکتری

فهرست مطالب کتاب سوالات آزمون تافل بطور کلی شامل :

  • واژگان
  • واژگان و جملات
  • تست های چهار گزینه ای

نوشته شده در : فروشگاه کتاب ایران

Article source: https://www.iranbook-shop.com/book/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code