گروه فرصت های طلایی- پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 19 ژوئن 2017
               
N1466933409 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1466923190 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1466922985 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1466921650 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1466920761 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1466754442 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1466519800 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1465624614 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1465292115 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1464453313 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1463344351 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1462458494 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1462082394 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1461689994 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1461567683 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1457878527 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1457338887 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1457203326 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1457203277 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1456835617 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1456821339 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1456153881 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1454516797 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1453748518 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1453748455 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1453575389 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1453544497 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1453269794 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1453049426 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1453035574 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل N1453035530 گروه فرصت های طلایی پذیرش تحصیلی آمریکا بدون تافل
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4
 


 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 

خدمات ما:


بعد از شروع پرونده
دانشجویی کلیه مراحل مربوط به آماده نمودن مدارک وامور مربوط به مصاحبه
سفارت با مشاوره مستقیم و نظارت مشاوران ما انجام خواهد شد

.آماده سازی مدارک جهت
ارائه درخواست پذیرش به دانشگاه


مشاوره انتخاب رشته و
دانشگاه و بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو


کمک به دانشجو جهت
تنظیم فرم های سفارت و مشاوره پیرامون مصاحبه ویزا جهت بالا بردن شانس
موفقیت دانشجو در مرحله ویزااستفاده از تجربه
هزاران دانشجوی مراجعه کننده به سفارت جهت اخذ ویزای دانشجوییمشاوره جهت امور
دانشجویان متاهل متقاضی ادامه تحصیل در آمریکا

  


 دانشجویان
متقاضی تحصیل در کشور آمریکا
:

لطفاً
برای آشنایی با خدمات گروه فرصت های طلایی موارد زیر را کاملا مطالعه نموده
و در صورت تمایل درخواست خود را ارائه نمائید
.

 مدارک مورد نیاز برای دوره کارشناسی ارشد و دکتری
:


1
.
کپی و ترجمه اصل مدرک لیسانس


2.

کپی و ترجمه ریز نمرات لیسانس
 


3.
سه عدد ریکامندیشن (معرفی نامه
از طرف استاد به زبان انگلیسی). در صورتی که امکان تهیه ریکامندیشن و معرفی
نامه را ندارید به هیچ وجه نگران نباشید و مشاوران ما در تهیه این نامه ها
به شما کمک های لازم را خواهند نمود
.


4.

هدف نامه


Statement of Purpose 
.

هدف نامه با نظارت دقیق و
مستقیم مشاوران ما تهیه خواهد شد
.


5.

گواهی بانکی


6.

صفحه اول پاسپورت و یا کارت
شناسایی (شناسنامه یا کارت ملی). متقاضیانی که پاسپورت ندارند میتوانند با
کارت شناسایی پرونده را آغاز نموده و بعد از دریافت پذیرش با سپردن ودیعه
به اداره نظام وظیفه میتوانند پاسپورت جهت خروج از کشور دریافت نمایند
.

 


متقاضیان دوره دکتری توجه بفرمایند که جهت کسب اطلاعات پیرامون
نحوه اقدام نخست باید مشخصات و اطلاعات خواسته شده
 

را
برای ما ارسال نمایند و در صورت واجد شرایط بودن جهت مشاوره و شروع پرونده
با ما به صورت تلفنی تماس بگیرند
.

 دوستان متقاضی کارشناسی ارشد

باید بر اساس رشته حداقل معدل آن ها بررسی
شود. بعضی از رشته ها معدل ١٢,٥٠
 
به بالا و بعضی از رشته ها
١٥ به بالا را به عنوان حداقل معدل مورد قبول می دانند. ما قادریم بدون شرط
معدل و فقط با دارا بودن مدرک تحصیلی برای شما اقدام نماییم.


گروه فرصت های طلایی شما در مرحله تهیه ریکامندیشن و هدف نامه
راهنمایی خواهد نمود.


هزینه تحصیل و زندگی در آمریکا
برای هر دانشجو مبلغ ٣٠ هزار دلار برای یک سال می باشد
.


– هزینه تحصیل (ثبت نام و هزینه
واحد ها) حدوداً ١٧ هزار دلار
 


هزینه زندگی در خوابگاه، بیمه
و .. مجموعا ١٣ هزار دلار

 


توجه بفرمایید: این ارقام تخمین دانشگاه برای زندگی دانشجویی در
شرایط خوب می باشد و در صورتی که دانشجو تصمیم داشته باشد در شرایط دیگری
زندگی کند هزینه ها متفاوت خواهد بود
.


پذیرش
در مقطع


ارشد
برای دوره
٢
ساله خواهد بود و دوره زبان در آمریکا و در
دانشگاه گذرانده میشود. در صورتی که دانشجو نمره حداقل مورد نیاز دانشگاه
را کسب نماید وارد دوره اصلی درسی خواهد شد. دوره زبان ٢ ماهه، ٤ ماهه و یک
ساله میباشد و بستگی به سطح زبان دانشجو خواهد داشت
.

 


توجه بفرمایید
:

 


بسیاری از دانشجویان و دانش
آموزانی که هدف ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر درسی را دارند در جستجوی راهی
مناسب برای گذراندن سریع تر دوره های زبان انگلیسی می باشند. در ایران شما
میتوانید این دوره ها را با کیفیت بسیار پائین و در محیط بسته و محدود
والبته با هزینه بالا بگذرانید. یکی از مشکلاتی که بسیاری از دانشجویان و
متقاضیان با ما در میان گذاشته اند پیرامون مسئله زمان و طولانی بودن دوره
های آموزشی در ایران میباشد. اموزشگاه های معتبر همیشه با کمبود فضای
آموزشی و مشکلات ثبت نام برای متقاضیان رو برو هستند و نتیجه حاصل از این
کلاس ها چشم گیر نبوده و اغلب دانشجویان شکایات فراوانی از به هدر رفتن
زمان و انرژی در این کلاس ها دارند
.


در صورتی که بسیاری از دانشگاه های آمریکایی دوره های بسیار سطح
بالای زبان انگلیسی را در این کشور و در دانشگاه های معتبر برگزار می
نمایند. و شما بعد از اخذ پذیرش برای دوره زبان انگلیسی با اخذ ویزای
دانشجویی وارد ایالات متحده امریکا شده و به فراگیری زبان خواهید پرداخت
.


این دوره “دوره آموزشی زبان انگلیسی و آیلتز” نام دارد و شما با
گذراندن دوره آموزشی زبان انگلیسی و موفقیت در امتحان نهایی, مجوز ورود به
دوره تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس را دریافت می نمائید
.

 


نکته مهم : توجه نمائید جهت
ورود به این برنامه درسی نمره تافل و آیلتز مورد نیاز نمی باشد
.

——-


برنامه درسی و شیوه ارائه
واحدها
:


دوره متمرکز و فشرده آیلتز
:


شش مرحله اموزشی


– کلاس های آموزشی


IELTS


– مشاوره آکادمیک توسط متخصصان
رشته ها برای دانشجویان متقاضی کارشناسی


– برگزاری ماهانه امتحان رسمیIELTS
در
دانشگاه (این امتحان را پس از پایان دوره زبان در خود دانشگاه ثبت نام و
برگزار می نمایند)دوره های ویژه آمادگی تحصیلی
جهت ارائه به دانشجویان کارشناسی ارشد

 


برنامه درسی
:


برنامه درسی دانشگاه شامل سه واحد اصلی میباشد
.

 
٦
ساعت در هفته
Writing


٤
ساعت در هفته Vocabulary/Reading


٤
ساعت در هفته
Listening/Speaking

 


– همچنین دانشجویان باید یک واحد
اجباری از بین واحدهای تاریخ آمریکا، زمین شناسی، فرهنگ وتمدن آمریکا،
مکالمه اجتماعی، تجارت، هنر را به انتخاب خود بگذرانند. این کلاس ها به
صورت عمومی و بسیار آموزنده میباشد و باعث تسریع یادگیری شما خواهد بود
.


دانشجویانی که بعد از گذراندن
دوره آموزشی زبان قصد ورود به دوره کارشناسی یا فوق را دارند باید واحد
امادگی امتحان آیلتز را نیز انتخاب نموده و به صورت همزمان بگذرانند
.

 


در زمان بعد از ظهر ( بعد از کلاس های روزانه) دانشجویان باید یک
یا دو مورد از فعالیت های زیر را انتخاب نموده و در آن ها مشارکت نمایند
.

 


– برنامه های آماده سازی
دانشجویان برای دوره های تحصیلی


– تجربه های گردشگری و سیاحتی خارج از دانشگاه (این برنامه ها توسط دانشگاه و
با مجوز رسمی برگزار می شود)


– مشارکت های اجتماعی ( فعالیت
هایی که هر هفته به صورت مداوم برگزار میشود و فرصت مناسبی جهت تمرین مهارت
های زبان انگلیسی در محیط خارج از کلاس درس می باشد)

 


برنامه آمادگی تحصیلی برای دانشجویان متقاضی کارشناسی ارشد
:

 


– دوره های آمادگی امتحان های

GRE
و
GMAT


دوره

Reading and Writing


مخصوص دانشجویان ارشد


واحد های پیش نیاز کارشناسی
جهت ورود به دوره ارشد( شامل همه رشته ها نمی باشد)

 

 


موارد مهم
:

 پس از به پایان رسیدن دوره
زبان و آیلتز و کسب نمره مورد نیاز برای ورود به برنامه درسی، شما می
توانید در رشته های مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهید
.پس از ورود به آمریکا امکان
تغییر دانشگاه با داشتن شرایط دانشگاه مقصد امکان پذیر می باشد و امکان
تحصیل در کلیه رشته ها با داشتن شرایط لازم مهیا می باشد
.


– پروسه اقدام دانشجویی بین
المللی بسیار پیچیده و زمانبر میباشد. ما به شما کمک خواهم کرد که این
مراحل را به آسانی و با موفقیت طی نموده و به آرزوی خود جامه عمل بپوشانید
.


اگر تصمیم به
انجام این کار دارید باید بدانید که حدوداً چند ماه قبل از شروع برنامه های
درسی باید با ما تماس بگیرید.
 
در
زمان مناسب و در کنار شما به انجام مراحل مختلف این سفر خواهیم پرداخت
.
– مدارک دانشگاه
های منتخب ما مورد تایید وقبول
 
وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری در ایران میباشد
.


– دوره لیسانس چهار سال و دوره
فوق لیسانس دو سال میباشد و مدت دوره زبان بر این زمان اضافه میشود
.


– خوابگاه و غذاخوری دانشگاه ها از کیفیت بسیار بالا و متفاوتی برخوردار
میباشند و به هیچ وجه قابل مقایسه با خوابگاه های ایران نمیباشند. شما در
محیطی کاملا امن و سرشار از دوستی و عاطفه به ادامه تحصیل خواهید پرداخت


– به
خاطر داشته باشد بعد از ورود به امریکا و ورود به دانشگاه، شهریه دوره های
زبان را شخصاً پرداخت خواهید نمود
.

 

 

 یادآوری:


شما در زمان اخذ پذیرش پول کلاس ها وشهریه دانشگاه را پرداخت نمی
نمائید. فقط نامه بانک به زبان انگلیسی که حاوی گزارش حساب شما میباشد و
مبلغ سپرده یا پول در حساب بانکی در گردش شما را نشان می دهد برای شروع کار
کافی است. شما می توانید این نامه را از اسپانسر دیگری غیر از پدر و مادر
خود نیز بگیرید. این مدرک دلیل استطاعت مالی شما برای پرداخت هزینه های
تحصیل و زندگی در یکسال درسی می باشد و توسط شعبه بانک شما در ایران ارائه
میشود
.

 


اقدامات بعدی جهت مراجعه به سفارت آمریکا و اخذ ویزای دانشجویی
میباشد. در صورت درخواست
 

شما
در یکی از کشور های امارات، ترکیه، ارمنستان برای شما وقت سفارت گرفته
میشود و به شما خبر داده می شود که آماده سفر برای اخذ ویزای دانشجویی خود
باشید
.

دقت کنید که مواردی
که در سفارت و کلیه مراحل ویزا با آنها مواجه خواهید شد بعد از عقد قرار
داد برای شما به صورت کامل توضیح
 


داده خواهد شد و موفقیت شما در این مرحله وابسته به سال ها تجربه
ما در این زمینه میباشد. مواردی چون سوالات افسرهای سفارت پیرامون تحصیل،
مدارک تحصیلی، مدارک مالی، مدارک شناسائی و ترجمه های مدارک توسط مشاوران
ما تائید و بررسی خواهد شد
.

Article source: https://www.studentopp.com/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code