تعیین سطح آیلتس – ielts

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 09 جولای 2017
               
N1466933409 تعیین سطح آیلتس  ielts N1466923190 تعیین سطح آیلتس  ielts N1466922985 تعیین سطح آیلتس  ielts N1466921650 تعیین سطح آیلتس  ielts
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 تعیین سطح آیلتس  ielts N1466920761 تعیین سطح آیلتس  ielts N1466754442 تعیین سطح آیلتس  ielts N1466519800 تعیین سطح آیلتس  ielts
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 تعیین سطح آیلتس  ielts N1465624614 تعیین سطح آیلتس  ielts N1465292115 تعیین سطح آیلتس  ielts N1464453313 تعیین سطح آیلتس  ielts
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 تعیین سطح آیلتس  ielts N1463344351 تعیین سطح آیلتس  ielts N1462458494 تعیین سطح آیلتس  ielts N1462082394 تعیین سطح آیلتس  ielts
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 تعیین سطح آیلتس  ielts N1461689994 تعیین سطح آیلتس  ielts N1461567683 تعیین سطح آیلتس  ielts N1457878527 تعیین سطح آیلتس  ielts
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 تعیین سطح آیلتس  ielts N1457338887 تعیین سطح آیلتس  ielts N1457203326 تعیین سطح آیلتس  ielts N1457203277 تعیین سطح آیلتس  ielts
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 تعیین سطح آیلتس  ielts N1456835617 تعیین سطح آیلتس  ielts N1456821339 تعیین سطح آیلتس  ielts N1456153881 تعیین سطح آیلتس  ielts
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 تعیین سطح آیلتس  ielts N1454516797 تعیین سطح آیلتس  ielts N1453748518 تعیین سطح آیلتس  ielts N1453748455 تعیین سطح آیلتس  ielts
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 تعیین سطح آیلتس  ielts N1453575389 تعیین سطح آیلتس  ielts N1453544497 تعیین سطح آیلتس  ielts N1453269794 تعیین سطح آیلتس  ielts
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 تعیین سطح آیلتس  ielts N1453049426 تعیین سطح آیلتس  ielts N1453035574 تعیین سطح آیلتس  ielts N1453035530 تعیین سطح آیلتس  ielts
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

 

آزمون تعیین سطح آریانا یک آزمون شبیه سازی شده آیلتس کاملاً استاندارد می باشد که توسط  هیئت علمی کانون آیلتس آریانا طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد. قابل ذکر است که این آزمون ساده تر از آزمون اصلی آیلتس می باشد, برای مثال بخش Listening آزمون آیلتس 40سوال دارد .اما در آزمون تعیین سطح این بخش 20 سوال دارد و متن داده شده در Reading نیز ساده تراست. این آزمون مطابق با استانداردهای آزمون اصلی آیلتس برگزارمی شود و نمره این آزمون نیز با احتساب استانداردهای آیلتس محاسبه می گردد. پس از این آزمون داوطلب درک مناسبی از سطح خود در آزمون اصلی آیلتس (IELTS) خواهد داشت. ضمنا مشاورین ما براساس نتیجه آزمون, راهنمایی های دقیق تر و کاربردی تری به داوطلب ارائه خواهند داد.

 محتوای آزمون: آزمون تعیین سطح در چهار بخش به شرح ذیل به عمل می آید :

 

 

توضیحات :

 

 1. وظیفه اصلی آزمون تعیین سطح , تشخیص است نه سنجش. این آزمون , آزمونی است مقدماتی که وظیفه تشخیص داوطلب را دارد. در آزمون تعیین سطح نتیجه خیلی مهم نیست. آنچه بسیار اهمیت دارد آشنایی داوطلب با نوع طرح سوال در آزمون اصلی است.

 

 1. در صورتی که زبان آموز تاکنون در هیچ دوره یا کلاس زبانی شرکت نکرده است و سطح خود را مبتدی می داند, می تواند برای جلسه مصاحبه و مشاوره در همان روز تعیین سطح اقدام کند. آریانا جهت تشکیل کلاسهای کاملا هماهنگ و هم سطح,حضور در جلسه ی مشاوره را برای تمامی داوطلبان الزامی می داند.
 2. بعد از آزمون کتبی یعنی در همان روز، آزمون مصاحبه برگزار می شود که حدود 10 الی 15 دقیقه به طول می انجامد. شایان ذکر است افرادی که زودتر آزمون کتبی را به پایان برسانند , برای مصاحبه در اولویت قرارمی گیرند.

 

 1. قبل از جلسه مصاحبه زبان آموز نتیجه آزمون کتبی خود را دریافت کرده و بعد از مصاحبه و با توجه به سطح پذیرفته شده می تواند در یکی از دوره های مورد نظر خود، در طول هفته یا دوره های آخر هفته ثبت نام کند.

 

 1.  شرکت در این آزمون رایگان است.

 

 

 1. زبان آموزانی كه صرفاً قصد شركت در آزمونهای IELTS Mock Exam را دارند، نيازی به رزرو آزمون تعيين سطح و شركت در آن ندارند.

 

 

 1. زبان آموزانی که سابقه کسب نمره 5.5 به بالا را در آزمون IELTS دارند, در صورت ارائه مدرک معتبر،نيازی به رزرو آزمون تعيين سطح و شركت در آن ندارند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article source: http://www.ielts-center.com/Default.aspx?tabid=151

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code