نمونه سوالات درک مطلب تافل – سری 2

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 15 جولای 2017
               
N1466933409 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1466923190 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1466922985 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1466921650 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1466920761 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1466754442 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1466519800 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1465624614 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1465292115 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1464453313 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1463344351 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1462458494 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1462082394 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1461689994 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1461567683 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1457878527 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1457338887 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1457203326 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1457203277 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1456835617 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1456821339 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1456153881 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1454516797 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1453748518 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1453748455 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1453575389 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1453544497 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1453269794 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1453049426 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1453035574 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2 N1453035530 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

قبلاً در ای اس ال ایران من سری اول نمونه سوالات درک مطلب تافل را منتشر کرده بودم که با استقبال بسیار خوبی روبرو شد. در این نوشته سری دوم نمونه سوالات درک مطلب تافل را برای علاقمندان به زبان انگلیسی قرار می دهم. هدف از گذاشتن نمونه سوالات درک مطلب تافل آشنایی بیشتر شما با بخش درک مطلب آزمون تافل و انواع سوال های آن است. من بطور مفصل در مورد انواع سوال های بخش درک مطلب آزمون تافل صحبت کرده ام و اکیداً توصیه می کنم در صورتی که آن مطالب را نخوانده اید، قبل از پاسخگویی به هر گونه نمونه سوالات درک مطلب تافل حتماً آنها را مطالعه کنید: قسمت اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارم – قسمت پنجم

ca012 ETS TOEFL NEW LOGO JAN 12 1 نمونه سوالات درک مطلب تافل  سری 2

نمونه سوالات درک مطلب تافل – سری ۲

در این سری از نمونه سوالات درک مطلب تافل متن ریدینگ را در فایل PDF قرار می دهم تا خواندن آنها برای شما راحت تر باشد. پس لطفاً فایل زیر را دانلود کنید و همانطور که در سری اول توضیح دادم، ۲۰ دقیقه زمان گرفته و سعی کنید به سوال های زیر پاسخ دهید. لطفاً پاسخ خودتان را در قسمت نظرات اضافه کنید تا بتوانید خودتان را با سایر کاربران ای اس ال ایران مقایسه کنید. من هم پس از اینکه تعداد پاسخ دهنده ها به ۱۰ نفر رسید پاسخ های صحیح را برای مشاهده شما در همان قسمت نظرات قرار خواهم داد.

دانلود متن

سوال های سری دوم نمونه سوالات درک مطلب تافل:

۱٫ The word 【championed】in divide 1 in a thoroughfare is closest in definition to

a. changed

b. debated

c. created

d. supported

۲٫ The universe 【attributes】 in divide 1 in a thoroughfare is closest in definition to

a. ascribes

b. leaves

c. limits

d. contrasts

۳٫ According to divide 1, theories of a origins of theater

a. are especially hypothetical

b. are good upheld by significant evidence

c. have frequency been concluded on by anthropologists

d. were voiced in a early stages of theater’s development

۴٫ According to divide 1, since did some societies rise and repeat rite actions?

a. To settle a certain tie between a members of a society

b. To assistance multitude members improved know a army determining their food supply

c. To heed their beliefs from those of other societies

d. To boost a society’s prosperity

۵٫ The universe 【this】in divide 2 in a thoroughfare impute to

a. a behaving out of rites

b. a divorce of protocol performers from a rest of society

c. a subdivision of misconceptions from rites

d. a jubilee of abnormal forces

۶٫ The word 【autonomous】 in divide 2 in a thoroughfare is closest definition to

a. artistic

b. important

c. independent

d. established

۷٫ According to divide 2, what might means societies to desert certain rites ?

a. Emphasizing museum as entertainment

b. Developing a new bargain of since events occur

c. Finding a some-more worldly approach of representing fabulous characters

d. Moving from a essentially verbal tradition to a some-more created tradition

۸٫ All of a following are mentioned in divide 5 as probable reasons that led societies to rise museum EXCEPT:

a. Theater allows people to face what they are fearful of.

b. Theater gives an event to suppose a improved reality.

c. Theater is a approach to suffer imitating other people.

d. Theater provides people a event to improved know a tellurian mind.

۹٫ Which of a following best describes a classification of divide 5?

a. The author presents dual theories for a chronological phenomenon.

b. The author argues opposite theories voiced progressing in a passage.

c. The author argues for replacing comparison theories with a new one.

d. The author points out problems with dual renouned theories.

۱۰٫ The universe 【penchant】 in divide 6 in a thoroughfare is closest in definition to

a. compromise

b. inclination

c. tradition

d. respect

۱۱٫ Why does a author discuss 【comedy】in divide 6?

a. To give an instance of early forms of theater

b. To explain how museum helps a multitude respond to threats to a welfare

c. To assistance explain since unconcern is indispensable for a growth of theatre

d. To uncover how melodramatic performers turn isolated from other members of society

۱۲٫ Which of a sentences next kick expresses a essential information in a 【highlighted sentence】 in divide 6 in a passage? Incorrect choices change a definition in critical ways or leave out essential information.

a. A society’s rites were some-more expected to be defended in a verbal tradition if a misconceptions were dignified for artistic qualities.

b. The artistic peculiarity of a parable was infrequently an essential reason for a multitude to desert it from a verbal tradition.

c. Some early societies stopped regulating misconceptions in their eremite practices when rites ceased to be seen as useful for amicable well-being.

d. Myths infrequently survived in a society’s tradition since of their artistic qualities even after they were no longer deemed religiously beneficial.

۱۳٫ Look during a 4 squares [■]that prove where a following judgment could be combined to a passage.

To raise their listeners’ enjoyment, storytellers ceaselessly make their stories some-more enchanting and memorable.

a. ■۱

b. ■۲

c. ■۳

d. ■۴

۱۴٫ Directions: An rudimentary judgment for a brief outline of a thoroughfare is supposing below. Complete a outline by selecting a THREE answer choices that demonstrate a many critical ideas in a passage. Some sentences do not go in a outline since they demonstrate ideas that are not presented in a thoroughfare or are teenager ideas in a passage. This doubt is value 2 points.

Anthropologists have grown many theories to assistance know since and how museum originated.

a. The participation of museum in roughly all societies is suspicion to have occurred since early storytellers trafficked to opposite groups to tell their stories.

b. Many theorists trust that museum arises when societies act out misconceptions to safety amicable well-being.

c. The some-more worldly societies became, a improved they could change fascinating occurrences by ritualized theater.

d. Some theories of museum growth concentration on how museum was used by organisation leaders to oversee other members of society.

e. Theater might have come from pleasure humans accept from storytelling and relocating rhythmically.

f. The tellurian capacities for fabrication and anticipation are deliberate probable reasons since societies rise theater.


این هم از سری دوم نمونه سوالات درک مطلب تافل. همانطور که در بالا هم گفتم، قبل از هرگونه تمرین روی نمونه سوالات درک مطلب تافل و یا هر آزمون دیگری، باید با انواع سوال های آن آشنا شوید. منتظر پاسخ های شما در قسمت نظرات هستم.

در صورتی که قصد دارید در آزمون تافل شرکت کنید بد نیست سری به صفحه کلاس تافل من بزنید. این کلاس ها مثل همه کلاس های من هم بصورت حضوری و هم بصورت آنلاین برگزار می شوند. اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های آنلاین در صفحه کلاس زبان انگلیسی آنلاین در دسترس است.

Article source: http://www.esliran.ir/1393/11/29/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-2/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code