کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 27 جولای 2017
               
N1466933409 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1466923190 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1466922985 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1466921650 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1466920761 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1466754442 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1466519800 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1465624614 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1465292115 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1464453313 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1463344351 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1462458494 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1462082394 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1461689994 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1461567683 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1457878527 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1457338887 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1457203326 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1457203277 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1456835617 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1456821339 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1456153881 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1454516797 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1453748518 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1453748455 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1453575389 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1453544497 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1453269794 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1453049426 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1453035574 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL N1453035530 کلاس تخصصی آزمون تافل | آزمون TOEFL
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

کلاس toefl , آزمون تافل , برنامه خرداد ماه 96

با توجه به نزدیک شدن به آخرین ماه از قصل بهار و نزدیک شدن به ماه پر خیر و برکت ماه رمضان ، دوره جدید کلاس تافل در مرکز زبان کرایه چیان اعلام گردیده و جهت سهولت در برنامه ریزی زود تر رزرو نمایید.

متد آموزشی این مرکز زبان ساده و روان خواهد بود مانند 6 سال گذشته که بالای 90 درصد توانایی شرکنت در آزمون تافل و همچنین قبولی داشته است و به همان روش ادامه خواهد داد.

سیستم آموزشی این موسسه به صورت تک نفره با اساتید مجرب و با سابقه در زمینه تدریس TOEFL خواهند بود. همان طور که گفته شد در کلاس های تک نفره نقاط ضعف دانشجو به طور کامل رفع می شود ، همچنین بهره وری و تمرکز ذهنی و یادگیری بیشتر که در کلاس های گروهی این امکان وجود ندارد .

هنگامی که اساتید تخصصی نقاط ضعف داوطلب را برطرف می کنند ، برای دانشجویان از هر سطح زبانی که باشند درس را پیش برده و تفاوتی در مکانیزم آن ندارد.

تک نفره بودن کلاس ها برای دانشجویانی که دارای محدودیت زمانی ,  برای دریافت نمره آزمون را دارند و برای آزمون و خطا فرصتی ندارند , باید کار را جوری پیش ببرند که در کمترین و کوتاه ترین زمان بتوانند در آزمون موفق و نمره عالی را کسب کنند.

مرکز زبانی کرایه چیان پشتوانه 6 سال کار در زمینه برگزاری کلاس آمادگی تافل را داشته و باید اطمینان خاطر داشت که دانشجویان نمره مورد نظر را خواهند گرفت بر این منظور این آموزشگاه برای اطمینان این مهم ، ویژگی را در اختیار دانشجویان قرار داده است.

ابتدا تست زنی در کنار تدریس زبان تافل که باعث کاهش استرس آزمون و دقت بالا می شود

کلاس های تک نفره با اساتید با سابقه درخشان در زمینه تدریس زبان TOEFL

مدیریت زمان بندی کلاس ها توسط خود دانشجو بدین صورت که در پایان جلسه نخست خود تاریخ و ساعت حضور در این کلاس ها تعیین می کنید . این ویژگی برای دانشجویان شاغل و اعضای هیات علمی و همین طور دانشجویان شهرستانی حاعز اهمیت است.

همین طور از ویژگی های دیگر این است که داوطلب در پایان جلسه نخست به هر نحوی از متد آموزشی یا اساتید احساس نارضایتی کردند و احساس کردند نمره مطلوب خود را نمی گیرند تنها هزینه همان جلسه را پرداخت و نیازی به پرداخت شهریه کامل نمی باشند.

ثبت نام کلاس های آمادگی آزمون TOFEL / زمان بندی کلاس ها

در جدول زیر توضیحات مربوط به کلاس های این موسسه در رابطه با کلاس های TOFEL همچنین برنامه زمانی آنها بیان شده است

ردیف

آغاز ترم

شرایط کلاس ها

تعداد جلسات در هر ترم

شروع ثبت نام

1

در سیستم آموزشی این موسسه به ازای هر دانشجو یک کلاس مجزا با یک استاد تخصصی تافل وجود دارد و مختص دانشجویانی است که با مشکل تایم رو به رو هستند

10 جلسه

1 خرداد 96

2

آموزش برای دانشجویان از سطح زبان فعلی دانشجو آغاز خواهد شد

10 جلسه

7 خرداد 96

3

برای دانشجویان شاغل و شهرستانی ویژگی شناور بودن کلاس ها وجود دارد

10 جلسه

17خرداد 96

 

چارت آموزشی آزمون زبان TOFEL در یک کلاس

کار برروی نقاط ضعف دانشجو در چارچوب آزمون تافل

توضیحات گام به گام نکته های کلیدی  آزمون و نمره آور در قالب آزمون تافل

آموزش و تدریس تکنیک های آزمون به طور کامل

کار بروی سوالات شبیه سازی شده آزمون موازی با تدریس , همچنین ارایه نمونه سوالات

 

نحوه ثبت نام در کلاس های آزمون TOFEL:

دانشجویان متقاضی شرکت در کلاس های تدریس خصوصی زبان می توانند از هر یک از راه های زیر اقدام نمایند

تماس تلفنی با دفتر غرب ( پونک ) 44416155 ( تماس در ساعات اداری )

– تماس تلفنی با دفتر مرکز (شریعتی) 86020847 (تماس در ساعات اداری)

-تماس تلفنی با دفتر شرق (رسالت-مترو علم و صنعت) 77497626  ( تماس در ساعات اداری )

-تماس با شماره : 09126186234 ( در ساعات غیر اداری )

سامانه ی پیامکی : 5000206040600

ارسال عبارت “کلاس TOEFL” و یا “کلاس تافل” به شماره سامانه پیامکی این مرکز به شماره 5000206040600

مشاورین این مرکز ظرف مدت 24 ساعت با شما تماس خواهند گرفت.

Article source: http://www.kerayechian.com/toefl-test-class/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code