جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 28 جولای 2017
               
N1466933409 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1466923190 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1466922985 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1466921650 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1466920761 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1466754442 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1466519800 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1465624614 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1465292115 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1464453313 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1463344351 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1462458494 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1462082394 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1461689994 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1461567683 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1457878527 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1457338887 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1457203326 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1457203277 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1456835617 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1456821339 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1456153881 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1454516797 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1453748518 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1453748455 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1453575389 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1453544497 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1453269794 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1453049426 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1453035574 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples N1453035530 جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Questionsبه 6 گونه تقسیم بندی شده و از نوع اول تا نوع ششم به ترتیب دشوار تر میشوند. گرچه گونه های سوم تا ششم با فایل های شنیداری و برخی با متن نوشتاری همراه هستند، نوع اول و دوم این سوال ها تنها یک پرسش ساده است که آزمون دهنده برای پاسخگویی آن 15 ثانیه زمان برای آماده شدن داشته و 45 ثانیه زمان خواهد داشت پاسخ خود را ارائه(deliver) کند.

پرسش های بخش اول و دوم تافل شباهت بسیاری به پرسش های آیلتس دارند و در بسیاری از کتاب های مرجع تافل همچون کتاب لانگمن تافل ، کتاب تست ETS  و همچنین کتاب برنز، دوره تست های TPO و دیگر کتاب ها و منابع نمونه های پرشماری از این پرسش ها بهمراه توضیحاتی برای ارائه یک پاسخ مناسب در دسترس است.

یک نمونه از پرسش نخست اسپیکینگ تافل را در زیر میبینید:

Your university is formulation to concede students to watch TV in their dormitories. What is your opinion and why? What are a advantages and disadvantages of examination TV in dormitories? Include reasons and examples to support your response.

 

 در زیر یک جزوه کوچک بصورت یک فایل pdf دربرگیرنده 30 نمونه از چنین پرسش هایی گردآوری شده که میتواند برای تمرین توسط مدرس تافل در کلاس یا برای تمرین توسط زبان آموز در منزل بسیار سودمند باشد.

همچنین در این وبسایت، پس از یک نام نویسی رایگان و ساده، میتوانید نمونه های بسیاری از پرسش های اسپیینگ تافل را ببینید:

http://www.toeflnetwork.com/speaking/1 

مطالب مشابه :

جدیدترین نمونه سوالات تافل

جدیدترین نمونه سوالات تافل کلاس های مجازی، سوالات جدید تافل، کلاس های TOEFL iBT letter skills


تافل اینترنتی iBT

آزمون دهنده پس از پاسخ دادن به سوالات تافل iBT معمولا iBT یه کتاب نمونه سوال است


جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples

آموزش اسپیکینگ تافل, نمونه سوالات تک نفره آیلتس ielts و تافل toefl ibt مهندس


30 نمونه سوال vocalization تافل+جواب+دانلود فایل صوتی

راه هایی برای تقویت ability ریدینگ آیلتس تافل نمونه سوالات کلاس های خصوصی تافل iBT و


100 نمونه سوال رایتینگ(writing) از letter های آیلتس بهمراه پاسخ

در اینجا میتوانید 100 نمونه پرسش و تک نفره آیلتس ielts و تافل toefl ibt مهندس ابوالقاسمی


دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران

دانلود نمونه سوالات تافل از سوالات کنکور تافل دانلود کتاب Barron’s Writing for a TOEFL iBT


دانلود نمونه سوالات تافل آی بی تی و فایل های MP3 آن

موسسه ایی تی اس، متولی اصلی برگزاری آزمون تافل نمونه هایی ibt /prepare/sample نمونه سوالات تافل,


برچسب :

Article source: https://www.bargozideha.com/share/z8adg0l1-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84-TOEFL-Speaking-Samples

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code