دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 31 جولای 2017
               
N1466933409 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1466923190 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1466922985 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1466921650 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1466920761 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1466754442 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1466519800 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1465624614 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1465292115 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1464453313 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1463344351 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1462458494 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1462082394 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1461689994 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1461567683 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1457878527 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1457338887 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1457203326 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1457203277 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1456835617 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1456821339 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1456153881 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1454516797 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1453748518 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1453748455 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1453575389 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1453544497 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1453269794 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1453049426 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1453035574 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران N1453035530 دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران

آزمون زبان تافل دانشگاه
تهران از آزمون های مفید برای قبولی در آزمون دکتری می باشد. در این
مجموعه چند دوره (سال های 81 تا 86) از سوالات کنکور تافل دکتری دانشگاه تهران قرار داده شده است که امید است مورد پسند دوستان قرار گیرد.
این مطلب توسط وب سایت حشرات از منظر گیاهپزشکی به صورت رایگان در دسترس عموم قرار می گیرد و کپي برداري بدون ذکر منبع مجاز نمي باشد.

ورود به صفحه دانلود از سرور مدیا فایر (کلیک کنید)

پسورد تمامی فایل های زیپ: www.insectology.ir


راهنما

   1- برای راحتی در دانلود با سرعت بالا لطفا از برنامه اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.
   2در صورت خرابی لینک دانلود مشکل را در قسمت نظرات همان پست اعلام کنید.
   3 سرعت دانلود بستگي به نوع سرويس شما دارد و کم بودن سرعت اينترنت شما هيچ ربطي به سرور  ندارد و به دليل ترافيک بالاي سرور ميباشد…
   4 براي حمايت از سايت ، آدرس سايت را به ديگران نيز معرفي کنيد.
   5براي تبادل نظرات بين شما و ديگر کاربران لطفا نظر خود در مورد فايل مورد نظر را اعلام کنيد.
   6- با پيوستن به خبرنامه سایت ما ،‌ جديد ترين کتاب ها را در ایمیل خود مشاهده خواهید کرد.

   7- اکثریت کتاب های قرار داده شده در سایت به زبان انگلیسی هستند، پس در این رابطه سوال نفرمایید.
   8 کتاب های فارسی تحت قانون کپی رایت هستند، لطفا تقاضای کتاب فارسی نکنید.
   9درصورتیکه کتابی را می
خواهید لینک آمازون آن را به آدرس ایمیل اصلی بفرستید (در صورت وجود کتاب
در دایرکتوری ما به شما پاسخ داده خواهد شد)
 
   10 کتاب های مفید خود را از طریق وب سایت ما به اشتراک بگذارید.


شما
دوستان عزیز می توانید فایل ها، کتاب ها، نرم افزارها و…. را از طریق وب
سایت ما به اشتراک گذاشته و در ارتقاء هر چه بهتر و بیشتر علم گیاهپزشکی
سهیم باشید. لطفا مطالب خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید.


دوستان
عزیز لینک های مربوط به دانلود تمامی کتابها تصحیح شده است و شما می
توانید برای ورود به قسمت دانلود تمامی کتابهای حشره شناسی بر روی لینک زیر
کلیک کنید.

ورود به صفحه دانلود تمامی کتاب های حشره شناسی


دوستان
عزیز لینک های مربوط به دانلود نرم افزارهای گیاهپزشکی تصحیح شده است و
شما می توانید برای ورود به قسمت دانلود تمامی نرم افزارهای گیاهپزشکی بر
روی لینک زیر کلیک کنید.

ورود به صفحه دانلود تمامی نرم افزارهای گیاهپزشکی


دوستان
عزیز لینک های مربوط به دانلود تمامی کتابها تصحیح شده است و شما می
توانید برای ورود به قسمت دانلود تمامی کتابهای بیماری شناسی گیاهی بر روی لینک زیر
کلیک کنید.

ورود به صفحه دانلود تمامی کتاب های بیماری شناسی گیاهی


دوستان
عزیز لینک های مربوط به دانلود تمامی کتابها تصحیح شده است و شما می
توانید برای ورود به قسمت دانلود تمامی کتابهای فارسی گیاهپزشکی بر روی لینک زیر
کلیک کنید.

ورود به صفحه دانلود تمامی کتاب های فارسی گیاهپزشکی


دوستان
عزیز لینک های مربوط به دانلود تمامی کتابها تصحیح شده است و شما می
توانید برای ورود به قسمت دانلود تمامی کتابهای زبان انگلیسی بر روی لینک زیر
کلیک کنید.

ورود به صفحه دانلود تمامی کتاب های زبان انگلیسی


دوستان
عزیز لینک های مربوط به دانلود تمامی کتابها تصحیح شده است و شما می
توانید برای ورود به قسمت دانلود تمامی کتابهای
(For Dummies) بر روی لینک زیر
کلیک کنید.

ورود به صفحه دانلود تمامی کتاب های For Dummies


برترین مطالب گذشته:

دانلود نشریه تخصصی کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی (پیش شماره اول) – دوشنبه هفتم اسفند 1391
دانلود نسخه کامل ژورنال Annual Review of Entomology 2013 – شنبه پنجم اسفند 1391
دانلود نمونه سوالات ارشد بیماری شناسی 1392 همراه با پاسخنامه کلیدی – جمعه چهارم اسفند 1391
دانلود نمونه سوالات ارشد حشره شناسی 1392 همراه با پاسخنامه کلیدی – پنجشنبه سوم اسفند 1391
دانلود کتاب مدیریت منطقه ای آفات (Areawide Pest Management) – چهارشنبه دوم اسفند 1391
دانلود کتاب شناخت سوسری ها (Cockroaches, 2007) – سه شنبه یکم اسفند 1391
دومین کنگره بین المللی کنه شناسی ایران سال 1392 – یکشنبه بیست و نهم بهمن 1391
پاسخنامه سوالات دکتری حشره شناسی 1391 – شنبه بیست و هشتم بهمن 1391
دانلود کتاب آموزش تصویری گرامر زبان انگلیسی – Just Enough English Grammer – پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1391
چهارمین سمپوزیوم بین المللی کنترل بیولوژیک بندپایان (شیلی) – دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391
چهارمین همایش بین المللی علم حشرات (هند) – دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391
دهمین کنگره بین المللی بیماری شناسی گیاهی در چین – دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391
کنفرانس حشره شناسی مالزی 2013 – دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391
اولین فراخوان مقاله برای همایش دوسالانه کنترل بیولوژیک – دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391
گردهمایی ملی دو روزه با حشره شناسان ایران – دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391
فهرست تعدادی از نشریات نامعتبر بین المللی در زمینه حشره شناسی و علوم وابسته – یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391
دانلود کتاب پیشرفت های جدید در زمینه باقیمانده آفت کش ها – چهارشنبه هجدهم بهمن 1391
دانلود کتاب پیشرفت های جدید قارچ شناسی (Progress in Mycology, 2010) – دوشنبه شانزدهم بهمن 1391
معرفی کتاب “هزار نکته از آفات گیاهی” – شنبه چهاردهم بهمن 1391
دانلود کتاب پیشرفت های جدید در آفت کش ها (Pesticides Advances in Pesticides) – جمعه سیزدهم بهمن 1391
دانلود آخرین شماره از نشریه دانش گیاهپزشکی ایران (دانشگاه تهران) – پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391
دانلود کتاب دیکشنری تصویری لانگمن (Longman Photo Dictionary, 2001) – دوشنبه نهم بهمن 1391
دانلود دوره 2 جلدی مدیریت تلفیقی آفات (Integrated Pest Management, 2009) – سه شنبه سوم بهمن 1391
دانلود کتاب لغات تافل (Check Your English Vocabulary for TOEFL, 2009) – دوشنبه دوم بهمن 1391
دانلود کتاب تافل بارنز (Barrons How to Prepare for a TOEFL, 2004) – دوشنبه دوم بهمن 1391
دانلود کتاب دیکشنری تصویری و تمام رنگی (Eli Picture Dictionary English) – جمعه بیست و نهم دی 1391
دانلود آخرین شماره از ژورنال Bulletin of Insectology – چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391
دانلود کتاب تمام رنگی راهنمای حشرات (2002) – یکشنبه بیست و چهارم دی 1391
دانلود کتاب پیشرفت های جدید در قارچ شناسی مولکولی (2008) – یکشنبه بیست و چهارم دی 1391
دانلود کتاب راهنمای کنه شناسی کرانتز (A Manual of Acarology, 2009) – پنجشنبه بیست و یکم دی 1391
دانلود کتاب (Biological and Biotechnological Control of Insect Pests) – چهارشنبه بیستم دی 1391
دانلود کتابچه فارسی فرمولاسیون آفت کشهای شیمیایی – سه شنبه نوزدهم دی 1391
دانلود دوره 5 جلدی مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های گیاهی (2010) – یکشنبه هفدهم دی 1391
دانلود کتاب تمام رنگی آفات و بیماری های سیب زمینی (2006) – یکشنبه هفدهم دی 1391
دانلود کتاب بال غشائیان: تکامل، تنوع زیستی و کنترل بیولوژیک (2000) – جمعه پانزدهم دی 1391
دانلود کتاب بیوشیمی به زبان ساده (Biochemistry For Dummies 2011) – جمعه پانزدهم دی 1391
دانلود کتاب بیولوژی کمپل (Campbell Biology, 9th Edition, 2011) – جمعه پانزدهم دی 1391
دانلود کتاب بیولوژی سلولی مولکولی لودیش (Lodish Molecular Cell Biology, 2007) – جمعه پانزدهم دی 1391
دانلود کتاب GMAT به زبان ساده (GMAT for Dummies) – سه شنبه دوازدهم دی 1391
معرفی و دانلود کتاب فیزیواکولوژی حشرات (نسخه کوتاه) – دوشنبه یازدهم دی 1391
دانلود کتاب بیمارگرهای قارچی در محصولات زراعی (2008) – شنبه نهم دی 1391
دانلود کتاب مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها در مزارع – جمعه هشتم دی 1391
فراخوان مقاله در مجله «فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی (Plant Pests Research)» – جمعه هشتم دی 1391
دانلود کتاب 504 Absolutely Essential Words ویرایش ششم (2012) – پنجشنبه هفتم دی 1391
دانلود کتابچه فارسی آشنایی با پسیل پسته و کنترل آن – یکشنبه سوم دی 1391
دانلود کتاب کنترل بیماری ها در محصولات کشاورزی (2009) – جمعه یکم دی 1391
معرفی کتاب حشره شناسی (Entomology) – سه شنبه بیست و هشتم آذر 1391
دانلود کتابهای گوگل بوک Google Books Downloader 2.2 – شنبه بیست و پنجم آذر 1391
دانلود کتاب بیولوژی مولکولی و بیوشیمی حشرات (2012) – پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391
دانلود کتابچه آفت های درختان میوه – چهارشنبه بیست و دوم آذر 1391
دانلود دوره سه جلدی بیمارگر های گیاهی (Microbial Plant Pathogens, 2010) – دوشنبه سیزدهم آذر 1391
دانلود اطلس رنگی ژنتیک (Color Atlas of Genetics, 2006) – جمعه دهم آذر 1391
دانلود کتابچه آموزشی کرم خراط (آفت مهم درختان مثمر و غیرمثمر) – چهارشنبه هشتم آذر 1391
دانلود کتاب بیماری های قارچی (Fungal Diseases, 2011) – یکشنبه پنجم آذر 1391
دانلود کتاب گلخانه (تکنولوژی و مدیریت) (Greenhouse: Technology Management) – جمعه سوم آذر 1391
دانلود کتاب مدیریت آفات درختان میوه (Biorational Tree Fruit Pest Management, 2009) – چهارشنبه یکم آذر 1391
دانلود کتاب بیولوژی سولومون (Eldra Solomon, Biology, 9th Edition, 2010) – چهارشنبه یکم آذر 1391
دانلود کتاب کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی (2002) – سه شنبه سی ام آبان 1391
دانلود کتاب پیشرفتهای جدید در تحقیقات حشره شناسی (2012) – شنبه بیست و هفتم آبان 1391
دانلود کتاب فرمول نویسی در اکسل 2010 (Excel 2010 Formulas) – جمعه بیست و ششم آبان 1391
معرفی و دانلود نرم افزار بیماری های مهم مرکبات – سه شنبه بیست و سوم آبان 1391
دانلود کتاب بهار خاموش نوشته راشل کارسون (Silent Spring) – دوشنبه بیست و دوم آبان 1391
دانلود کتاب حشره کش های با منشا گیاهی (Insecticides of Plant Origin) – جمعه نوزدهم آبان 1391
دانلود کتاب بیماری های پس از برداشت (Post-harvest Pathology, 2012) – جمعه نوزدهم آبان 1391
دانلود کتاب بسیار زیبای پروانه و شب پره (Butterfly Moth, 2000) – چهارشنبه هفدهم آبان 1391
دانلود کتاب GIS به زبان ساده (GIS for Dummies, 2009) – یکشنبه چهاردهم آبان 1391
دانلود کتاب دایره المعارف ویروسهای گیاهی و قارچی (Encyclopedia of Plant and Fungal Virology, 2009) – شنبه سیزدهم آبان 1391
دانلود کتاب کاربرد کنه ها در کنترل آفات (Mites (Acari) for Pest Control, 2003) – پنجشنبه یازدهم آبان 1391
دانلود دوره 7 جلدی پروکاریوت ها (The Prokaryotes: Vol. 1-7, 2006) – سه شنبه نهم آبان 1391
دانلود کتاب کنترل آفات (Biorational control of Arthropod pests, 2009) – دوشنبه هشتم آبان 1391
دانلود کتاب دیکشنری کشاورزی (Delmar’s Agriscience Dictionary -1998) – شنبه ششم آبان 1391
دانلود کتاب آموزش SAS complement for facile statistical analysis- SAS – جمعه پنجم آبان 1391
دانلود دومین شماره از ژورنال فارسی کنه شناسی (Persian Journal of Acarology) – پنجشنبه چهارم آبان 1391
دانلود کتاب پاتوژن های قارچی گیاهان (Plant Fungal Pathogens, 2012) – سه شنبه دوم آبان 1391
دانلود کتاب شیمی آلی جان مک موری (Organic Chemistry 8th ed. John McMurry, 2012) – دوشنبه یکم آبان 1391
دانلود کتاب بورر (Borror and DeLong’s Introduction to a Study of Insects) – شنبه بیست و نهم مهر 1391
دانلود کتاب سم شناسی محیطی (Environmental Toxicology 2002) – جمعه بیست و هشتم مهر 1391
دانلود کتاب ویروس های گیاهی (Plant Viruses As Molecular Pathogens 2001) – چهارشنبه بیست و ششم مهر 1391
دانلود کتاب بیوشیمی هارپر (Harpers Illustrated Biochemistry, 28th, 2009) – سه شنبه بیست و پنجم مهر 1391
دانلود کتاب ویروس های حشرات (Insect Viruses: Biotechnological Applications) – دوشنبه بیست و چهارم مهر 1391
پسورد دانشگاه Marshall University – یکشنبه بیست و سوم مهر 1391
دانلود کتاب كلون سازي ژن‌ها و آناليز (DNA Gene Cloning and DNA Analysis) – یکشنبه بیست و سوم مهر 1391
دانلود کتاب زنبور های مخملی (Bumblebees 2010) – جمعه بیست و یکم مهر 1391دانلود کتاب رفتارشناسی نماتودها (Nematode Behaviour) – پنجشنبه بیستم مهر 1391
دانلود کتاب بیوشیمی استرایر – ویرایش هفتم (Stryer Biochemistry 7th-2010) – چهارشنبه نوزدهم مهر 1391
دانلود کتاب جامع حشرات (The Royal Entomological Society of British Insects) – دوشنبه هفدهم مهر 1391
دانلود کتاب باکتری ها و ویروس ها (Bacteria and Viruses 2011) – یکشنبه شانزدهم مهر 1391
دانلود کتاب اکولوژی حشرات پرایس (Insect Ecology – Price et al 2011) – جمعه چهاردهم مهر 1391
دانلود نمونه سوالات دکترای گیاهپزشکی (حشره شناسی و بیماری شناسی) 1391 – چهارشنبه دوازدهم مهر 1391
دانلود دیکشنری جدید و تصویری آکسفورد (The New Oxford Picture Dictionary) – سه شنبه یازدهم مهر 1391
دانلود کتاب دیکشنری آفت کش ها (Pesticides A Medical Dictionary, 2004) – دوشنبه دهم مهر 1391
دانلود کتاب بیوشیمی لنینجر (Lehninger Principles of Biochemistry 2008) – یکشنبه نهم مهر 1391
دانلود کتاب کنه شناسی (Acarology) – جمعه هفتم مهر 1391
دانلود ژورنال Annual Review of Entomology 2013 – پنجشنبه ششم مهر 1391
دانلود ژورنال Annual Review of Phytopathology 2012 – چهارشنبه پنجم مهر 1391
پسورد دانشگاه Lewis-Clark State College – سه شنبه چهارم مهر 1391
دانلود کتاب پژمردگی ورتیسیلیومی (Verticillium Wilts) – دوشنبه سوم مهر 1391
دانلود کتاب کنترل بیولوژیک (Biological Control – Benefits and Risks) – یکشنبه دوم مهر 1391
دانلود کتاب نماتودهای پاتوژن حشرات (Entomopathogenic Nematology) – شنبه یکم مهر 1391
آموزش ارتباط با مدیر وب سایت از طریق Google speak – شنبه یکم مهر 1391
دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد و دکتری گیاهپزشکی – شنبه یکم مهر 1391
پسورد دانشگاه (Michigan eLibrary Database) – چهارشنبه بیست و نهم شهریور 1391
دانلود کتاب جامع سخت بالپوشان (Beetles of Thailand) – سه شنبه بیست و هشتم شهریور 1391
دانلود کتاب قارچ کش ها (Fungicides) – دوشنبه بیست و هفتم شهریور 1391
پسورد دانشگاه Taylor University – یکشنبه بیست و ششم شهریور 1391
دانلود کتاب دور کننده های حشرات (Insect Repellents Principles, Methods, and Uses) – شنبه بیست و پنجم شهریور 1391
دانلود کتاب بیولوژی قارچ ها (فارسی) – The Biology of Fungi – جمعه بیست و چهارم شهریور 1391
دانلود کتاب Barron’s Writing for a TOEFL iBT – چهارشنبه بیست و دوم شهریور 1391
دانلود کتاب حشرات (The insects) نوشته Gullan و Cranston – دوشنبه بیستم شهریور 1391
دانلود کتاب ویروس شناسی گیاهی ماتیوس (Matthews’ Plant Virology) – یکشنبه نوزدهم شهریور 1391
دانلود کتاب دیکشنری تصویری آکسفورد (Oxford Picture Dictionary) – شنبه هجدهم شهریور 1391
دانلود کتاب تکامل در حشرات (Evolution of a Insects) – پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391
دانلود کتاب مدیریت بیماری های قارچی (Management of Fungal Plant Pathogens) – چهارشنبه پانزدهم شهریور 1391
دانلود کتاب بسیار زیبای پروانه ها و شب پره ها (Butterflies and Moths) – سه شنبه چهاردهم شهریور 1391
دانلود کتابچه 4100 واژه پربسامد از کتاب 504 (توصیه برای دانلود) – یکشنبه دوازدهم شهریور 1391
دانلود کتاب اصول بیماریهای گیاهی (Plant Pathology Concepts and Laboratory Exercises) – شنبه یازدهم شهریور 1391
دانلود مجموعه 23 جلدی کتاب های حشرات و عنکبوت ها در کانادا (The Insects and arachnids of Canada) – پنجشنبه نهم شهریور 1391
دانلود کتاب اصول سم شناسی (Toxicology a Basic Science of Poisons) – پنجشنبه نهم شهریور 1391
دانلود کتاب های بیستمین کنگره گیاهپزشکی (حشره شناسی و بیماری شناسی گیاهی) – چهارشنبه هشتم شهریور 1391
دانلود کتاب راهنمای حشرات (Simon and Schuster’s Guide to Insects) – چهارشنبه یکم شهریور 1391
دانلود فایل جزئیات برنامه بیستمین کنگره گیاهپزشکی – یکشنبه بیست و نهم مرداد 1391
دانلود کتاب کاربردهای PCR در قارچ شناسی (Applications of PCR in Mycology) – پنجشنبه بیست و ششم مرداد 1391
دانلود کتاب پیشرفتهای کنترل حشرات (Advances in Insect Control) – شنبه بیست و یکم مرداد 1391
دانلود قالب پوستر برای بیستمین کنگره گیاهپزشکی – جمعه بیستم مرداد 1391
دانلود کتاب آفت کشهای شیمیایی (Chemical Pesticides: mode of movement and toxicology) – پنجشنبه نوزدهم مرداد 1391
دانلود نمونه آماده پوستر برای بیستمین کنگره گیاهپزشکی – چهارشنبه هجدهم مرداد 1391
دانلود کتاب کنه های مرکبات (Citrus Mites) – سه شنبه هفدهم مرداد 1391
دانلود کتاب اکولوژی قارچ های پاتوژن حشرات (The Ecology of Fungal Entomopathogens) – یکشنبه پانزدهم مرداد 1391
مطالب مشابه :

جدیدترین نمونه سوالات تافل

جدیدترین نمونه سوالات تافل کلاس های مجازی، سوالات جدید تافل، کلاس های TOEFL iBT letter skills


تافل اینترنتی iBT

آزمون دهنده پس از پاسخ دادن به سوالات تافل iBT معمولا iBT یه کتاب نمونه سوال است


جزوه نمونه سوالات اسپیکینگ تافل TOEFL Speaking Samples

آموزش اسپیکینگ تافل, نمونه سوالات تک نفره آیلتس ielts و تافل toefl ibt مهندس


30 نمونه سوال vocalization تافل+جواب+دانلود فایل صوتی

راه هایی برای تقویت ability ریدینگ آیلتس تافل نمونه سوالات کلاس های خصوصی تافل iBT و


100 نمونه سوال رایتینگ(writing) از letter های آیلتس بهمراه پاسخ

در اینجا میتوانید 100 نمونه پرسش و تک نفره آیلتس ielts و تافل toefl ibt مهندس ابوالقاسمی


دانلود نمونه سوالات تافل دانشگاه تهران

دانلود نمونه سوالات تافل از سوالات کنکور تافل دانلود کتاب Barron’s Writing for a TOEFL iBT


دانلود نمونه سوالات تافل آی بی تی و فایل های MP3 آن

موسسه ایی تی اس، متولی اصلی برگزاری آزمون تافل نمونه هایی ibt /prepare/sample نمونه سوالات تافل,


برچسب :

Article source: https://www.bargozideha.com/share/i58xnv3t-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code