بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 09 آگوست 2017
               
N1466933409 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1466923190 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1466922985 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1466921650 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1466920761 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1466754442 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1466519800 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1465624614 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1465292115 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1464453313 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1463344351 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1462458494 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1462082394 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1461689994 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1461567683 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1457878527 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1457338887 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1457203326 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1457203277 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1456835617 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1456821339 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1456153881 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1454516797 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1453748518 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1453748455 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1453575389 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1453544497 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1453269794 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1453049426 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1453035574 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100 N1453035530 بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

زبان آموزانی که بدنبال نمره بالای 7 آیلتس یا 100 تافل هستند باید پیش از آزمون چیزی نزدیک به 10 تا 15 هزار واژه را با کاربرد آن ها در جمله آموخته باشند.

از این رو برای این زبان آموزان پهرست کردن واژگان تازه ای که از نوشتارهای بخش ریدینگ و لیسنینگ با آن ها روبرو میشوند یک رویکرد کلیدی به شمار میرود.

از بر کردن(حفظ کردن) واژگان با برابر های پارسی آن ها بزرگترین آسیب
را به آن ها وارد میکند چرا که (1) برابر پارسی واژه را از چهارچوب خوب
بیرون کشیده و توان جمله سازی را از زبان آموز می رباید و (2) زبان آموز از
گروه واژگان پیرامونی (collocation)
ناآگاه خواهد بود و در نوشتارهای ریدینگ، بخش لیسنینگ یا حتی در اسپیکینگ
با آنکه برابر واژگان را به زبان خود میداند در بهره برداری از گنجینه
واژگان ناتوان خواهد بود.

اگر بیاد داشته باشید در آموختن زبان فارسی در دبستان در پایان هر درس بخشی با نام “کلمه ها و ترکیب های تازه” به چشم میخورد. دانش آموز باید نه تنها واژگان بلکه کاربرد آن ها در جمله(ترکیب
یا collocation) آن ها را نیز می آموخت. در آموختن زبان انگلیسی نیز چنین
رویکردی باید در دستور کار باشد و باید از بر کردن کورکورانه واژگان(که
بسیاری ناخودآگاه به سوی آن کشیده یا له نادرست راهنمایی میشوند) دوری
کرد. 

چگونه میتوان “با هم آیی” یا collocation یا همان ترکیب واژگان را آموخت؟

شاید
بهترین روش بازبینی موشکافانه(دقیق) هر واژه در فرهنگ واژگان(دیکشنری)
انگلیسی به انگلیسی استاندارد(لانگمن، آکسفرد یا همانند اینها در سطح
پیشرفته) و پرداخت به (1) چم یا معنای واژه و (2) نمونه(مثال) های پیشنهادی فرهنگ واژگان باشد. 

تنها
با بازبینی نمونه های آورده شده در فرهنگ واژگان و شاید پهرست کردن این
واژگان در دفتری جداگانه است که یک زبان آموز میتواند همچون زبان مادری خود
در زبان دوم نیز چیره دست شود.

این
رویکرد را خود سالهاست در دستور کار دارم و بیش از هزاران هزار واژه را
بهمراه نمونه های آن از فرهنگ واژگان لانگمن و آکسفرد پهرست کرده و بر روی
رایانه ام اندوخته ام. در پایین پهرستی را برای نمونه می آورم.

همچنین در این برگه کوشش میکنم پهرست های پیشینی که بر روی رایانه اندوخته
کرده ام را 100 واژه به 100 واژه برای بازدید و آموزش زبان آموزان
بیاورم. 

واژگان کاربردی تازه را از کجا باید آموخت؟

این واژه ها بیشتر از (1)آزمون های پیشین تافل، (2) آزمون های آزمایشی
آیلتس/تافل، (3)سد(صد) ها ساعت فیلم، مستند و سریال انگلیسی که هر روز
دقایقی از آن را نگاه میکنم ، (4)نرم افزارهای آموختن واژگان همچون نارسیس، (4)روزنامه ها و مجله های جهانی همچون نیویورک تایمز یا مجله تایمز که هر روز در جهان تار(اینترنت) میخوانم، و دیگر جاها آمده اند. 

برای دیدن چنین پهرست هایی به دنباله زیر بروید

http://ielts2.blogfa.com/category/7/

1. —slide projector 
=  a square of apparatus that
shines a light through  slides  so that cinema seem on a shade or wall

2. —lantern = a flare that we can carry, consisting of
a steel enclosure with potion sides that surrounds a fire or light

3. –Music during a fairgrounds (where a satisfactory takes
place)begins any Friday, Saturday and Sunday morning and ends about nightfall on
11 stages.

4. –He was converting his storefront to an espresso parlor.

5. –The refugees slept in makeshift tents during a side
of a road.

6. –Thousands have attempted to rush in makeshift(used
temporarily cos zero improved is available) boats.

7. –A some-more elemental conflict has been that music-hall and vaudeville(type
of theatre) were radically tranquil by showmen who were of course
entrepreneurs.

8. —prizefight  =
1 British English   a public  boxing 
match in that dual group quarrel any other but fighting gloves, in order
to win income  2 American English   a professional  boxing 
match

9. –Inside appears a three-storeyed multiplication of belligerent floor

10. –ice-cream/funeral/tattoo parlour (a emporium or form of
business that provides a sold service)

این نمونه ها از فرهنگ واژگان لانگمن آورده شده است

مطالب مشابه :

دانلود فایل صوتی فن ترجمه دکتر آموخته

دانلود فایل صوتی فن ترجمه دکتر آموخته » جزوه تضمینی آزمون زبان ept (تافل) دکتر اموخته.


دانلود فایل صوتی دورس حقوقی (رضا عابدی)

(تافل) دکتر اموخته. دانلود سوالات و پاسخ نامه آزمون قضاوت 91. جزوه فن ترجمه 1 دکتر


دوره های حرفه ای آیلتس 7 IELTS تافل 100 مهندس ابوالقاسمی (با تضمین کتبی)

تنها اگر بدنبال یک دوره بسیار حرفه ای با استادهای دانش آموخته تافل toefl جزوه تافل() دکتر


تافل

wording امتحان تافل می باشد. در این جزوه ، لغات این دانش آموخته ی جامعه دکتر معین و


مکالمه زبان انگلیسی توسط استاد باسابقه خانم

*خانم امیدی آموزگار دانش آموخته ، پر انرژی و جزوه سوالات تمرینی نمره تافل() دکتر


منابع کنکور دکترای مدیریت دانشگاه آزاد قسمت دوم

پرفسور فیلیپ هانس و دکتر ریچارد پاپ جزوه مدیریت تولید لیسانس و (آزمونهای سطح تافل) ردیف .


بهترین راه آموختن واژگان برای آیلتس بالای 7 تافل بالای 100

را با کاربرد آن ها در جمله آموخته جزوه تازه ای از واژگان سخت تافل() دکتر


تلفظ

با اینهمه در خصوص موارد زبانی ای که لازم است آموخته شوند تافل toefl جزوه تافل() دکتر


منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث + دانلود

آموزش صرف و آموزش نحو نوشته دکتر خیلی خوب آموخته و مسلط جزوه تاریخ حدیث دکتر


مکالمه زبان انگلیسی با فیلم و سریال برای خانم ها

آیلتس و تافل. *استاد امیدی آموزگار دانش آموخته ، پر انرژی و شناخته شده زبان انگلیسی با


برچسب :

Article source: https://www.bargozideha.com/share/idlt0qvt-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-7-%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-100

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code