دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL)

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 09 آگوست 2017
               
N1466933409 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1466923190 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1466922985 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1466921650 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL)
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1466920761 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1466754442 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1466519800 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL)
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1465624614 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1465292115 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1464453313 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL)
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1463344351 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1462458494 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1462082394 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL)
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1461689994 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1461567683 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1457878527 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL)
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1457338887 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1457203326 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1457203277 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL)
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1456835617 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1456821339 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1456153881 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL)
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1454516797 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1453748518 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1453748455 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL)
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1453575389 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1453544497 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1453269794 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL)
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1453049426 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1453035574 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL) N1453035530 دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL)
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

پکیج طلایی لغات تافل شامل 9004 لغت انگلیسی به همراه معنی و مثال آن ها در 172 صفحه و با حجم 3.12 مگابایت منتشر شد. در این پکیج مهمترین و ضروری ترین لغات مورد نیاز زبان آموزان برای شرکت در آزمون تافل و آیلتس آمده است. دو کتاب رایگان نیز به عنوان هدیه همراه این کتاب ارائه شده است: کتاب “Check Your Vocabulary for English for a IELTS Examination” و کتاب “Test Your Vocabulary 1”. 

محتوای پکیج

این پکیج که در نوع خود کم نظیر است، در شش بخش تهیه شده است. بخش اول 5000 لغت مهم در تافل، بخش دوم 1100 لغت پرکاربرد، بخش سوم لغات کتاب  504 Absolutely Essential Words، بخش چهارم 1400 لغت مهم، بخش پنجم 1000 لغت برتر زبان انگلیسی، و بخش ششم راهنمای تلفظ در زبان انگلیسی را ارائه داده است.

برای درک و به خاطر سپاری بهتر لغات، معنی لغات به همراه جملات مثالی که در آن ها لغات به کار رفته اند، داده شده است.

 

هدیه تافل وان به شما: دو کتاب رایگان!

با خرید این پکیج دو کتاب رایگان نیز هدیه بگیرید: کتاب “Check Your Vocabulary for English for a IELTS Examination” و کتاب “Test Your Vocabulary 1”.

کتاب “Check Your Vocabulary for English for a IELTS Examination” در 125 صفحه و با حجم 745 کیلو بایت مجموعه ای از بهترین تمرینات لغوی آزمون آیلتس (IELTS) را به همراه پاسخ سوالات ارائه داده است. کتاب “Test Your Vocabulary 1” نیز در 82 صفحه با درک نیاز زبان آموزانی که در سطح پایه و متوسط قرار دارند، نیاز آن ها به آشنایی با لغات پایه و بنیادی را به خوبی تشخیص داده و با ذکر تمرین ها و مثال هایی این نیاز را برآورده ساخته است. پاسخ تمامی تمرین ها در پایان کتاب موجود است.

شما تنها با پرداخت 10000 تومان صاحب یک پکیج منحصر به فرد با 9004 لغت کاربردی در تافل و دیگر آزمون های زبان و 2 کتاب فوق العاده ارزشمند برای گسترش دایره لغات انگلیسی یا همان (Vocabulary) خودتان می شوید!

 

نحوه خرید و دانلود پکیج و کتاب ها:

می توانید با هر یک از كارت های اعتباری بانک های عضو شبکه شتاب، از قابلیت خرید اینترنتی آن استفاده کنید. کافی است رمز اینترنتی (رمز دوم) و کد CVV2 (كد 3 يا 4 رقمی پشت كارت) را از طریق دستگاه های خود پرداز و یا شعب بانک مربوطه تهیه نمایید و با کلیک بر روی نماد “پرداخت الکترونیک Zarin Pal” از طریق سیستم زرین پال که در زیر مشاهده می کنید، به صفحه پرداخت هدایت می شوید.

با انتخاب بانک صادر کننده کارت اعتباری، می توانید مبلغ یاد شده را واریز نمایید. پس از واریز مبلغ، به طور خودکار به صفحه دانلود کتاب ها هدایت خواهید شد.

پکیج طلایی لغات تافل شامل 9004 لغت انگلیسی به همراه معنی و مثال آن ها در 172 صفحه و با حجم 3.12 مگابایت تنها به قیمت 10000 تومان قابل خریداری و دانلود است. پس از دانلود فایل فشرده (zip) پکیج باید آن را (unzip) نموده و برای مطالعه آن باید از نرم افزار Adobe Acrobat Reader یا Foxit Reader استفاده کنید. همچنین می توانید در صورت نیاز، از فایل PDF این پکیج پرینت کاغذی تهیه کنید.

کتاب های هدیه را نیز می توانید در همان صفحه دانلود پکیج بیابید و آن ها را دانلود نمایید.

برای خرید و دانلود پکیج می توانید روی نماد زرین پال در زیر کلیک نمایید.

مطالب مشابه :

دانلود پکیج طلایی لغات تافل (TOEFL)

برای درک و به خاطر سپاری بهتر لغات، معنی لغات به لغات تافل شامل با ترجمه فارسی


اصطلاحات زبان انگلیسی با ترجمه

ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی . لغات و جملات انگلیسی دانلود رایگان کتاب منابع تافل toefl


تافل

کلمات زیر لغات اصلی تافل از کتاب Essential Words مترادف هر کلمه در مقابل آن با معنی فارسی ذکر


دانلود کتاب اصطلاحات عامیانه فارسی با ترجمه انگلیسی

ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی” لینک لغات و جملات دانلود رایگان کتاب منابع تافل


لغات و جملات انگلیسی با معنی فارسی

لغات و جملات انگلیسی با معنی فارسیلغات و جملات انگلیسی با کتاب منابع تافل toefl


مجموعه فلش کارت جهت یادگیری لغات انگلیسی

یادگیری لغات با نرم افزار فارسی با بیش مجموعه عالی برای یادگیری لغات تافل و


دانلود کتاب 1700 واژه ی ضروری تافل

کتاب کار لغات تافل Check Your آموزش لغات انگلیسی با aim انگلیسی همراه با معنی فارسی


لغات و جملات انگلیسی با معنی فارسی

ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسیلغات و جملات با معنی فارسی” لینک منابع تافل


اموزش زبان آلمانی

ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی یکسری لغات پایه وجود دارد که من در منابع تافل


دانلود کتاب زبان انگلیسی

دانلود کتاب لغات 504 لغت کاربردی انگلیسی همراه با معنی فارسی آموزش لغات و لغات تافل


برچسب :

Article source: https://www.bargozideha.com/share/wrz29z7x-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84-TOEFL

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code