لغات ضروری تافل و آیلتس و انگلیسی همراه با مثال و ترجمه کامل

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 08 سپتامبر 2017
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

لغات ضروری تافل و آیلتس

لغات ضروری تافل و آیلتس

لغات ضروری تافل و آیلتس: لیستی از مهم ترین و پرکاربرد ترین لغات مورد نیاز برای آزمون تافل، آیلتس و مکالمات عمومی زبان انگلیسی همراه با معنی فارسی لغات و مثال و ترجمه. 

 

******************************

۱

Keen

/ kiːn/

معنی: تیز، دقیق، شدید، باهوش، مشتاق، حساس

Example:

The butcher’s penetrating blade cut by a meat.

چاقوی تیز قصاب گوشت را برید.

Example:

I am really penetrating on going there

من خیلى مشتاقم به انجا بروم /  خیلى دلم میخواهد به انجا بروم

Example:

Keen eyesight     

دید قوی  

******************************

۲

Jealous

/ˈdʒel.əs/

حسود، غیرتی، حسادت آمیز، حسادت، رشک

Example:

Although my neighbor only bought a new car, we am not sceptical of him.

با وجود اینکه همسایه ام به تازگی ماشین جدیدی خریده، من به او حسادت نمی کنم.

******************************

۳

Conceal

/kənˈsiːl/

پنهان کردن، مخفی کردن، پنهان داشتن

Example:

He attempted to disguise his genuine identity

او کوشید هویت واقعی خود را پنهان کند.

Example:

He was carrying a secluded weapon

او سلاح نهفته‌ای را با خود حمل می‌کرد

Example:

.he secluded his feeling in sequence to be means to strike better

او دشمنی خود را مخفی می‌کرد تا بتواند بهتر ضربه بزند.

Example:

Ali could not disguise his adore for Mina.

علی نتوانست علاقه اش به مینا را پنهان کند.

******************************

۴

Vacant

/ˈveɪ.kənt/

خالی ، اشغال نشده ، آزاد (وقت) ، بهت زده

Example:

I put my cloak on that empty seat.

کتم را روی آن صندلی خالی گذاشتم.

Example:

she sat on a chair with a empty demeanour on her face

با چهره‌ای بهت زده  روی صندلی نشست.

Example:

Someone is formulation to build a residence on that empty lot.

شخصی قصد دارد روی آن تکه زمین خالی یک خانه بسازد.

Example:

A empty position in his company

یک پست خالی در شرکت او

Example:

Vacant hours/ empty room/Vacant land

اوقات فراغت/اتاق خالی/زمین خالی (بایر)

******************************

۵

Enormous

/əˈnɔːrməs/

فوق العاده بزرگ، عظیم الجثه، هنگفت

Example:

The huge crab changed opposite a sea building in hunt of food.

خرچنگ عظیم الجثه ای در جستجوی غذا، در کف اقیانوس از این سو به آن سو حرکت می کرد.

Example:

The wooer horseman drew his sword and killed a huge dragon.

شوالیه  دلاور شمشیرش را بیرون کشید و اژدهای عظیم الجثه  را کشت.

Example:

Enormous costs

هزینه های هنگفت

******************************

۶

Amend

/’əˈmɛnd /

اصلاح‌ کردن، بهتر کردن، قانونی را اصطلاح و تجدید کردن، ترمیم کردن، تجدید نظر کردن

Example:

It is time we nice your ways.

وقت آن است که رفتارت را اصلاح کنی.

Example:

Congress might rectify a due taxation bill.

ممکن است کنگره لایحه مالیات مطرح شده را اصطلاح کند.

Example:

He justification day by day. ‌

او روز به روز بهتر می شود.

******************************

۷

Offensive

/’əˈfɛnsɪv /

مهاجم‌، متجاوز، توهین آمیز، رنجاننده‌، کریه‌، زشت‌، اهانت آمیز، یورش‌، حمله‌، ناخوشایند

Example:

an descent odor

بوی مشمئز کننده (نامطبوع)

Example:

offensive radio commercials.

تبلیغات تلویزیونی آزار دهنده.

Example:

an descent joke.

شوخی توهین آمیز

Example:

an descent war

جنگ تهاجمی

******************************

۸

Allocate

/ ˈ aləˌkāt /

Synonyms: allot, assign, distribute, apportion

اختصاص دادن، تخصیص دادن

Example:

the authorities allocated 50,000 places to refugees

مقامات، ۵۰ هزار محل (مکان یا جایگاه) را به پناهندگان (مهاجران) اختصاص دادند.

******************************

۹

Disaster

/dɪˈzɑːstə/

واقعه ای که باعث خسارت زیادی شود، بدبختی زیاد، فاجعه

Example:

The hurricane’s aroused winds brought disaster to a coastal town.

بادهای شدید تندباد فاجعه ای برای شهر ساحلی به بار آورد.

Example:

The manager deliberate a captain’s damage a disaster for a team.

مربی مصدومیت کاپیتان را فاجعه ای برای تیم قلمداد کرد.

******************************

۱۰

Endure

/ɪnˈdjʊə,ɛn-,-ˈdʒ-,-ɔː/

دوام آوردن، تحمل کردن، تاب آوردن

Example:

How can we continue such disrespect?

چطور می توانی چنین بی احترامی را تحمل کنی؟

Example:

The intrepid officer endured many pain.

افسر شجاع درد زیادی را تحمل کرد.

******************************

۱۱

Contagious

/kənˈteɪdʒəs/

مسری، واگیردار، همه گیر

Synonyms: Epidemic, Spreading, Infectious, Catching

Example:

Tuberculosis is contagious.

بیماری سل مسری است.

Example:

Interest in a plan was foul and shortly all antithesis to it collapsed.

علاقه به پروژه همه گیر شد و به زودی همه مخالفت ها از بین رفت.

******************************

۱۲

Persuade

/pəˈsweɪd/

متقاعد کردن، قانع کردن، راضی کردن، تشویق کردن، ترغیب کردن

Synonyms: Tempt, Make willing

Example:

Can we convince him to give adult his bachelor days and get married?

آیا میتوانید او را راضی کنید تا دست از دوران مجردی اش بردارد و ازدواج کند؟

Example:

Beth’s whoop convince Jesse that she was in genuine danger.

جیغ بث، جسی را متقاعد نمود که او در معرض خطری واقعی است.

******************************

۱۳

Hasty

/ˈheɪsti/

سریع، شتابزده، عجول، فوری

Synonyms: Quick, Hurried, Thoughtless

Example:

Rather than make a reckless decision, Mr.Torres deserted a offer.

آقای تورس به جای گرفتن تصمیم عجولانه، آن پیشنهاد را رد کرد.

Example:

Mina apologized for a reckless visit.

مینا به خاطر ملاقات عجولانه، عذرخواهی نمود.

******************************

۱۴

Resign

/rɪˈzʌɪn/

کناره گیری کردن، استعفا دادن، تن دادن به، رضایت دادن به

Example:

Upon conference a news of a defeat, a football manager soon resigned.

مربی تیم فوتبال، بمحض شنیدن خبر شکست تیم، سریعا استعفا داد.

Example:

Upon examining a injury, a chiropractor told Jim he had improved forgo himself to a week in bed.

پزشک مفصلی، بعد از معاینه جراحت جیم به او گفت بهتر است که به یک هفته استراحت در رختخواب تن در دهد.

******************************

۱۵

Thorough

/ˈθʌrə/

تمام و کمال، کامل، حسابی، به تمام معنا

Example:

The troops done a consummate hunt of a residence after a crime had been reported.

بعد از اینکه جنایت گزارش شد، پلیس خانه را کاملا بازرسی کرد.

Example:

Mom motionless to spend a day in giving a groundwork a consummate cleaning.

مادر تصمیم گرفت آن روز را به نظافت کامل زیرزمین بپردازد.

******************************

۱۶

Pacifist

/ˈpasɪfɪst/

صلح جو ، آرامش طلب

Synonyms: Peace-lover, Conscientious objector

Example:

Max got out of portion in a troops by claiming that he was a pacifist.

 مکس از انجام وظیفه در ارتش با ادعا به اینکه فردی آرامش طلب است، خودداری کرد.

******************************

۱۷

Exonerate

Synonyms: absolve, acquit, find innocent, discharge, liberate, excuse, exempt

تبرئه کردن، مُبرا کردن

Example:

The court-martial vindicated him.

دادگاه نظامی او را تبرئه کرد.

******************************

۱۸

Hesitate

/ˈhɛzɪteɪt/

تردید کردن، دو دل بودن

Examples:

Nora hesitated to accept a challenge.

نورا در پذیرش مبارزه مردد بود.

The motto tells us that who hesitates is lost.

ضرب المثل به ما میگوید که هر کس تردید کند، بازنده است.

******************************

۱۹

Assemble

/əˈsɛmb(ə)l/

Synonyms: Gather, Bring together, put together

گرد آمدن، گرد آوردن، جمع شدن، جمع کردن، سوارکردن قطعات روی هم، مونتاژ کردن

Examples:

All a deputies were fabricated in a hall.

تمام نمایندگان در سالن جمع شده بودند.

The automechanic fabricated a engine and afterwards started it.

مکانیک موتور ماشین را روی هم سوار کرد و بعد آن را روشن کرد.

******************************

۲۰

Oppress

/əˈprɛs/

 آزار دادن، رنجاندن، سرکوب کردن، ظلم کردن، نگران کردن

Examples:

He was oppressed by a suspicion of another failure.

فکر یک ناکامی دیگر، او را رنج میداد.

The supervision was oppressing a people.

دولت به مردم ظلم میکرد

******************************

۲۱

Distress

/disˈtres/

Synonyms: (noun) adversity, agony, anguish; (verb) agonize, bother, worry

(اسم) رنج، درد، افسردگی، پریشانی، اندوه

(فعل) ناراحت کردن، رنج دادن، مضطرب کردن

Example:

She is in low romantic trouble over her husband’s infidelity.

او به خاطر خیانت شوهرش دچار افسردگی عاطفی عمیقی است.

The essence of a minute deeply unsettled her.

محتویات نامه او را به شدت مضطرب کرد.

*******************************

۲۲

Repudiate

/riˈpyo͞odēˌāt/

Synonyms: reject, renounce, disown

تکذیب کردن، انکار کردن، رد کردن، نپذیرفتن

Example:

He repudiated a reports of his resignation.

او گزارشات مبنی بر استعفایش را انکار کرد.

*******************************

۲۳

Baffle

/ˈbafəl/

Synonyms: perplex, bewilder, amaze, astound

گیج کردن، متحیر کردن، مات و مبهوت کردن

Example:

This sum baffles me.

این حاصل جمع مرا گیج می کند.

Question 4 confused whole class.

سوال ۴ تمام کلاس را گیج کرد.

 *******************************

۲۴

Emit

/ē-ˈmit/

Synonyms: discharge, release, give out, give off, radiate, exhale

ساطع کردن، (از خود) خارج کردن، بیرون دادن

Example:

Bats evacuate sounds that can't be listened by a tellurian ear.

خفاش ها اصواتی را ساطع میکنند که گوش انسان نمی تواند آنها را بشنود.

The telescope can detect light issued by apart galaxies.

تلسکوپ میتواند نور ساطع شده توسط کهکشان های دوردست را تشخیص دهد.

*******************************

۲۵

Abandon

/əˈband(ə)n/

ترک کردن، واگذارکردن، تسلیم شدن، رهاکردن، دست کشیدن

معنی شماره یک: ترک کردن یک شخص بخصوص شخصی که مسئولیت قانونی او را بر عهده دارید.

Example:

How could she desert her possess child?

او چطور توانست بچه خودش را ترک کند؟

معنی شماره دو: ترک کردن همیشگی یک محل یا یک وسیله نقلیه و … بخصوص هنگامی که ماندن در آن محل به خاطر شرایط نامناسب برای شما غیر ممکن است.

Example:

Fearing serve attacks, many of a race had deserted a city.

بخاطر ترس از حملات بعدی، بیشتر مردم، شهر را ترک کرده بودند.

معنی شماره ۳: منصرف شدن از انجام کاری (بی خیال شدن) به خاطر وجود مشکلات زیاد

Example:

Because of a haze they deserted their thought of driving.

به خاطر مه، آنها بی خیال رانندگی شدند.

معنی شماره ۴: از دست دادن (دست کشیدن از) یک عقیده، گرایش، ایمان، امید و یا رفتار بخصوص.

Example:

He has deserted his Marxist principles.

او اصول مارکسیستی خود را رها کرده است.

معنی شماره ۵: به کلی تسلیم یک احساس شدن (تحت کنترل یک احساس در آمدن)

Example:

She deserted herself to grief.

او خودش را به دست غم و اندوه سپرده بود. (تسلیم غم و اندوه شده بود

++++++++++++++++++++++++++++

لغات ضروری تافل و آیلتس

لغات ضروری تافل و آیلتس

لغات ضروری تافل و آیلتس

لغات ضروری تافل و آیلتس

فایل صوتی تلفظ لغات ضروری تافل و آیلتس را می توانید در کانال تلگرام ما به آدرس زیر دریافت کنید:

https://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

++++++++++++++++++++++++

با کلیک بر روی لینک های زیر، قسمت های دیگر آموزش لغات همراه با معنی و مثال را در همین سایت مشاهده کنید:

قسمت اول لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت دوم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت سوم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت چهارم لغات ضروری و مهم انگلیسی

قسمت پنجم لغات ضروری و مهم انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code