English Quotes جملات زیبای انگلیسی با معنی فارسی ( دو زبانه )

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 10 سپتامبر 2017
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

English Quotes جملات زیبای انگلیسی

English Quotes جملات زیبای انگلیسی

English Quotes جملات زیبای انگلیسی

English Quotes جملات زیبای انگلیسی

English Quotes جملات زیبای انگلیسی

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Two things are infinite, a star and tellurian stupidity, and I’m not certain about a former.

Albert Einstein

دو چیز بی انتهاست، جهان هستی و حماقت بشر، و من در مورد اولی مطمئن نیستم.

آلبرت آینشتین

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Life is unequivocally simple, though we insist on creation it complicated.

Confucius

زندگی واقعا ساده است، اما ما اصرار داریم آن را پیچده کنیم.

کنفوسیوس

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Know yourself! Understand yourself! Correct yourself!

خود را بشناس! خود را درک کن! خود را اصلاح کن!

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

If we can’t do anything about it, afterwards let it go. Don’t be a restrained to things we can’t change.

اگر نمی توانی کاری درباه اش انجام دهی، رهایش کن. زندانی چیزهایی که نمیتوانی تغییر دهی نباش.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Courage is meaningful what not to fear.

شهامت آن است که بدانی از چه چیز نباید ترسید.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Friendship is always a honeyed responsibility. Never an opportunity.

دوستی همیشه یک مسئولیت شیرین است و هرگز یک موقعیت نیست.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Don’t let anyone lease a space in your head, unless they’re a good tenant.

به هیچکس اجازه نده فضایی را در سرت اجاره کند، مگر اینکه مستاجر خوبی باشد.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Happiness is when what we think, what we contend and what we do are in harmony.

شادی زمانی است که آنچه فکر میکنی، آنچه میگویی و آنچه انجام می دهی در هماهنگی هستند.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

When my deficiency doesn’t change your life, afterwards my participation has no definition in it.

وقتی غیبت من زندگیت را تغییر نمیدهد، بنابراین حضورم معنایی ندارد.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Always try to be a tiny kinder than is necessary.

همیشه تلاش کن اندکی از آنچه لازم است، مهربان تر باشی

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Maturity is not when we start vocalization large things… it is when we start bargain tiny things.

بلوغ زمانی نیست که ما شروع به گفتن حرف های بزرگ میکنیم، بلکه زمانی است که شروع به فهمیدن چیزهای کوچک میکنیم.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

If light is in your heart, we will find your approach home.

اگر در دلت نور باشد، راهت را به سوی خانه پیدا خواهی کرد.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Trust in dreams, for in them is dark a embankment to eternity.

به رویاها اعتماد کن، چرا که دروازه ابدیت در آنها پنهان است.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Never demeanour down somebody unless you’re assisting him up.

هیچگاه از بالا به کسی نگاه نکن، مگر آنکه بخواهی به او کمک کنی که برخیزد.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

You and we are some-more than pronouns.

تو و من چیزی بیشتر از ضمیر هستیم.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

A pleasing life starts with a pleasing mind.

یک زندگی زیبا با یک ذهن زیبا آغاز میشود.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Children contingency be taught how to think, not what to think.

باید به کودکان آموزش داد که چگونه فکر کنند نه اینکه به چه فکر کنند.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

People cry, not since they’re weak. It’s since they’ve been clever for too long.

افراد گریه میکنند نه به این خاطر که ضعیف هستند، بلکه به این دلیل که برای مدت طولانی قوی بوده اند.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

It is tough to fly when something is weighing we down.

وقتی سنگینی چیزی تو را به پایین میکشد، پرواز کردن سخت است.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Don’t forget: pleasing sunsets need pale skies.

فراموش نکن: غروب های زیبا نیازمند آسمان های ابری هستند.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

You never know how clever we are until being clever is your usually choice.

هیچوقت نمی فهمی که چقدر قوی هستی تا وقتی که قوی بودن تنها گزینه ای باشه که داری.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

One of a best lessons we can learn in life is to master how to sojourn calm.

یکی از بهترین درس هایی که میتوانی در زندگی یاد بگیری این است که بدانی چگونه همیشه آرام باشی.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Smile and a universe smiles with you, cry and we cry alone.

وقتی میخندی تمام دنیا با تو میخندد، اما وقتی گریه میکنی تو تنهایی

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

The initial to apologize is a bravest. a initial to pardon is a strongest. a initial to forget is a happiest.

کسی که اول عذرخواهی میکند، شجاع ترین است. کسی که اول میبخشد، قوی ترین است. کسی که اول فراموش میکند، خوشبخت ترین است.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

If we had a energy to review a minds of a people around you, we would remove some-more than half of them.

اگر این قدرت را داشتی که ذهن آدم های اطرافت را بخوانی، بیش از نیمی از آنها را از دست میدادی.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

I am assured that hardest denunciation to pronounce for some is a TRUTH.

متقاعد شده ام که سخت ترین زبان برای بعضی ها زبان راستگویی ست.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

I get a best feeling in a universe when we contend hi or even grin during me since we know, even if a usually for a second, that I’ve crossed your mind.

بهترین احساس زمانی به من دست میدهد که به من سلام میکنی یا لبخندی میزنی، حتی اگر برای ثانیه ای، زیرا میفهمم که لحظه ای به ذهنت خطور کرده ام.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

The liar’s punishment is not in a slightest that he is not believed, though that he can't trust anyone else.

-George Bernard Shaw-

مجازات آدم دروغگو این نیست که کسی باورش نمیکند بلکه این است که خودش نمی تواند حرف کسی را باور کند.

-جورج برنارد شاو-

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

If we could give we one thing in life, we would give we a ability to see yourself by my eyes, usually afterwards would we comprehend how special we are to me.

اگر میتوانستم در زندگی یک چیز به تو بدهم، توانایی دیدن خودت از درون چشمانم را میدادم، تنها در آن زمان متوجه میشدی که چقدر برای من خاص هستی.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Let your grin change a world, though don’t let a universe change your smile.

بگذار لبخندت دنیا را تغییر دهد، اما اجازه نده که دنیا، لبخندت را تغییر دهد.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Anyone who has never done a mistake has never attempted anything new.

-Albert Einstein-

کسی که هیچگاه اشتباه نکرده، هرگز چیز جدیدی را امتحان نکرده است.

-آلبرت آینشتاین-

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

The many critical thing a father can do for his children is to adore their mother.

مهم ترین کاری که یک پدر برای فرزندانش میتواند انجام دهد، دوست داشتن مادرشان است.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Don’t rubbish your time with explanations; people usually hear what they wish to hear.

-Paulo Coelho-

وقتت رو با توضیح دادن هدر نده، آدم ها فقط چیزی رو میشنون که خودشون بخوان

-پائولو کوئیلو-

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Don’t let anyone provide we badly since you’re frightened of losing them.

به خاطر اینکه می ترسی کسی رو از دست بدی، اجازه نده باهات بد رفتاری کنه.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

****جهت دریافت فایل word این پست (English Quotes جملات زیبای انگلیسی) روی لینک زیر کلیک کنید****

 


English-Quotes-.docx (23298 downloads)

 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

***هدیه ویژه سایت به شما: جهت دریافت فایل pdf شامل ۹۵ اصطلاح کاربردی انگلیسی همراه با معنی و مثال روی لینک زیر کلیک کرده و به صورت رایگان دانلود کنید***

 


اصطلاحات-کاربردی-انگلیسی-با-معنی-و-مثال-فارسی.pdf (11868 downloads)

 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

شما می توانید در صورت تمایل مطالب آموزشی ما را در شبکه های اجتماعی (تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام، پینترست) نیز دنبال کنید:

آدرس کانال تلگرام ما: www.telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

آدرس صفحه فیسبوک ما: www.facebook.com/toeflieltstehran

آدرس صفحه اینستاگرام ما: www.instagram.com/ieltstoeflenglish

آدرس صفحه پینترست ما: www.pinterest.com/ieltstoefl35

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code