اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 13 سپتامبر 2017
               
N1466933409 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1466923190 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1466922985 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1466921650 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1466920761 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1466754442 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1466519800 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1465624614 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1465292115 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1464453313 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1463344351 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1462458494 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1462082394 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1461689994 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1461567683 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1457878527 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1457338887 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1457203326 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1457203277 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1456835617 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1456821339 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1456153881 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1454516797 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1453748518 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1453748455 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1453575389 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1453544497 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1453269794 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1453049426 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1453035574 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال N1453035530 اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

اصطلاحات انگلیسی با معنی

اصطلاحات انگلیسی با معنی

اصطلاحات انگلیسی با معنی و مثال – بخش پنجم

************************

(۱)

Lose trust in somebody

(از کسی) سلب اعتماد کردن – از دست دادن اعتماد

مثال:

A: Now that your trainer trusts you, because don’t we cut down working?

الف: حالا که رئیست به تو اعتماد دارد، چرا کارت را کم نمیکنی؟

B: I’ve worked tough for 5 years to win his trust. we don’t wish him to remove trust in me after so many years.

ب: پنج سال به سختی کار کردم تا اعتماد او را جلب کنم و حالا نمی خواهم بعد از این همه سال از من سلب اعتماد کند

***********************************

(۲)

Give somebody a cold shoulder

تحویل نگرفتن کسی

روی خوش نشان ندادن به کسی

مثال:

A: Are we going to entice Jane to your graduation party?

الف: قصد داری جین را به مهمانی فارغ التحصیل شدنت دعوت کنی؟

B: No, I’m not. Whenever we entice her, she gives me a cold shoulder.

ب: نه، ندارم. هر بار که دعوتش می کنم، مرا تحویل نمی گیرد

***********************************

(۳)

Be open to criticism

انتقاد پذیر بودن

مثال

A: Do we mind if we give my personal opinion about your training method?

الف: اشکالی ندارد که من نظر خودم را راجع به روش تدریس شما بگویم؟

B: No, we don’t. I’m always open to criticism, of march if it’s constructive.

ب: نه اشکالی ندارد. من همیشه انتقادپذیرم، البته به شرطی که انتقاد سازنده باشد.

***********************************

(۴)

It creates no disproportion (to me)

or

It doesn’t make any disproportion (to me)

or

It’s of no disproportion (to me)

or

It’s all a same (to me)

(برای من) فرقی نمی کند

مثال۱:

A: Shall we go now or stay a small longer?

الف: الان برویم یا کمی بیشتر بمانیم؟

B: It creates no disproportion to me. Whenever we wish to go is excellent with me.

ب: برای من فرقی نمی کند. هر وقت که تو بخواهی بروی برای من خوب است.

مثال ۲:

A: Shall we take a examination tomorrow or shall we put it off compartment subsequent week?

الف: به نظرت فردا امتحان بدهیم یا که امتحان را تا هفته آینده عقب بیاندازیم؟

B: Actually, it’s all a same to me either we take a examination tomorrow or later.

ب: راستش برای من فرقی نمی کند که فردا امتحان بدهیم یا بعداً.

***********************************

(۵)

Your wish is my command

امر امر شماست. هرچه شما بفرمائید

(اغلب به شوخی و در موقعیت های دوستانه استفاده می شود)

مثال:

A: Behrouz, will we learn my category for me tomorrow? Something critical has come adult and we have to take tomorrow of.

الف: بهروز، فردا به جای من کلاسم را درس می دهی؟ کار مهمی پیش آمده و مجبورم فردا را مرخصی بگیرم.

B: OK. Your wish is my command.

ب: باشه. امر امر شماست.

***********************************

(۶)

Hold someone obliged for something

کسی را مسئول چیزی دانستن

معادل های دیگر:

Hold someone accountable for something

or

To censure something on someone

or

To contend that something is someone’s fault

or

To cruise someone obliged for something

مثال:

A: What’s a matter?

الف: چه شده؟

B: I’m insane during a boss. Whatever goes wrong here, he binds me obliged for it.

ب: از دست رئیس خیلی عصبانی ام. هر اشکالی که اینجا پیش بیاید مرا مسئول آن می داند.

***********************************

(۷)

Do (sb) a favor

(به کسی) لطف کردن

مثال:

A: will we do me a favor?

الف: یه لطفی به من می کنی؟

V: Sure. What is it?

ب: البته. چی هست؟

A: Will we give me a float home?

الف: من را تا خانه می رسانی؟

***********************************

(۸)

Return sb’s favor

لطف کسی را جبران کردن

مثال:

A: When we do somebody a favor, do we design them to lapse your favor?

الف: وقتی به کسی لطفی می کنی، آیا انتظار داری لطف تو را جبران کند؟

B: Not really. we trust friends contingency assistance any other though expectation.

ب: راستش نه. من معتقدم دوستان باید بدون توقع به همدیگر کمک کنند.

***********************************

(۹)

To harm / provoke sb

کسی را رنجاندن یا دلخور کردن

مثال:

A: You joked about my hair in front of all my friend. You unequivocally harm me.

الف: تو جلوی دوستانم موهایم را مسخره کردی. واقعا مرا رنجاندی.

B: I’m sorry. we didn’t meant to provoke you. we was usually joking.

ب: متاسفم. نمی خواستم تو را برنجانم. فقط داشتم شوخی می کردم.

***********************************

(۱۰)

Be harm / offended

رنجیدن – برخوردن

مثال:

A: we was unequivocally harm when we shouted during me.

الف: وقتی سر من داد زدی واقعا به من برخورد.

B: Well, tit for tat. Do we remember a other day when we done fun of me in front of everybody? we was annoyed too.

ب: خب، این به اون در. یادت میاد چند روز پیش جلوی همه مرا مسخره کردی؟ من هم رنجیدم.

***********************************

(۱۱)

Out of a clarity of duty

به خاطر انجام وظیفه

مثال:

A: Do we suffer editing your students’ compositions?

از تصحیح انشاءهای شاگردانت لذت میبری؟

B: It’s not something we enjoy. we do it merely out of a clarity of duty.

چیزی نیست که از آن لذت ببرم. این کار را صرفا بخاطر انجام وظیفه انجام می دهم.

***********************************

(۱۲)

Hold one’s tongue

جلوی زبان خود را گرفتن

مثال:

A: Jane was bold to you. Why didn’t we contend anything?

الف: جین با تو غیرمودبانه صحبت کرد (در مقابلت گستاخ بود) چرا چیزی نگفتی؟

B: we felt like reprehension her for a impulse though we hold my tongue. You know, she’s still immature and touchy.

ب: یک لحظه دلم میخواست سرزنشش کنم اما جلوی زبانم را گرفتم. می دانی او هنوز جوان و زودرنج است.

*********************************

(۱۳)

Make a large understanding about something

بزرگ کردن یک مسئله کوچک  و بی اهمیت

(To elaborate a earnest of something)

مثال:

A: we consider she angry all of us.

الف: فکر میکنم او به همه ما توهین کرد.

B: Come on! It was zero important. Don’t make a large understanding about it.

ب: دست بردار. چیز مهمی نبود. بیخودی بزرگش نکن.

+++++++++++++++++++++++++++++

اصطلاحات انگلیسی با معنی

فایل صوتی تلفظ اصطلاحات انگلیسی با معنی  را می توانید در کانال تلگرام ما به آدرس زیر دریافت کنید:

https://telegram.me/IELTSTOEFLENGLISH

++++++++++++++++++++++++++++

برای مشاهده قسمت های دیگر اصطلاحات بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

قسمت اول اصطلاحات

قسمت دوم اصطلاحات

قسمت سوم اصطلاحات

قسمت چهارم اصطلاحات

قسمت پنجم اصطلاحات

قسمت ششم اصطلاحات

قسمت هفتم اصطلاحات

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code