آزمون تافل چیست ؟

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 25 اکتبر 2017
               
N1466933409 آزمون تافل چیست ؟ N1466923190 آزمون تافل چیست ؟ N1466922985 آزمون تافل چیست ؟ N1466921650 آزمون تافل چیست ؟
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 آزمون تافل چیست ؟ N1466920761 آزمون تافل چیست ؟ N1466754442 آزمون تافل چیست ؟ N1466519800 آزمون تافل چیست ؟
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 آزمون تافل چیست ؟ N1465624614 آزمون تافل چیست ؟ N1465292115 آزمون تافل چیست ؟ N1464453313 آزمون تافل چیست ؟
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 آزمون تافل چیست ؟ N1463344351 آزمون تافل چیست ؟ N1462458494 آزمون تافل چیست ؟ N1462082394 آزمون تافل چیست ؟
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 آزمون تافل چیست ؟ N1461689994 آزمون تافل چیست ؟ N1461567683 آزمون تافل چیست ؟ N1457878527 آزمون تافل چیست ؟
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 آزمون تافل چیست ؟ N1457338887 آزمون تافل چیست ؟ N1457203326 آزمون تافل چیست ؟ N1457203277 آزمون تافل چیست ؟
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 آزمون تافل چیست ؟ N1456835617 آزمون تافل چیست ؟ N1456821339 آزمون تافل چیست ؟ N1456153881 آزمون تافل چیست ؟
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 آزمون تافل چیست ؟ N1454516797 آزمون تافل چیست ؟ N1453748518 آزمون تافل چیست ؟ N1453748455 آزمون تافل چیست ؟
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 آزمون تافل چیست ؟ N1453575389 آزمون تافل چیست ؟ N1453544497 آزمون تافل چیست ؟ N1453269794 آزمون تافل چیست ؟
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 آزمون تافل چیست ؟ N1453049426 آزمون تافل چیست ؟ N1453035574 آزمون تافل چیست ؟ N1453035530 آزمون تافل چیست ؟
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

قبل از شرکت در آزمون تافل بهتر است بدانید که آزمون تافل چیست . نوع تافل اینترنتی که امروزه بسیار رایج و مرسوم است توسط اینترنت برگزار می شود که بخش مهم تحصیل . ادامه تحصیل در کشور های انگلیسی زبان به حساب می آید. همچنین بایستی بدانید که آزمون تافل توسط سازمان ETS برگزار می گردد که این مرکز منابع بسیار مفیدی جهت گذراندن آزمون تافل را به بازار ارایه داده است. برای اینکه بهتر و جزیی تر بدانید که آزمون تافل چیست می توانید به نکات زیر رجوع کنید.

68ec7  %D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84 %DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA %D8%9F آزمون تافل چیست ؟

آزمون تافل چیست ؟

آزمون تافل چیست؟

آزمون تافل مهارت های شما در استفاده و فهمیدن زبان انگلیسی در سطوح دانشگاهی را می سنجد. و همچنین این آزمون میزان توانایی شما در استفاده مناسب در ترکیب مهارت شنیداری ، خواندن و صحبت کردن و همچنین مهارت نوشتاری در عملکرد تمرینات آکادمیک را می سنجد.

چه کسانی آزمون تافل می دهند ؟

قبل از اینکه بدانید آزمون تافل چیست می توانید به این نکته اهمیت دهید که این آزمون برای چه کسانی مناسب می باشد. بیش از 30 میلیون نفر آزمون تافل در سراسر دنیا در آزمون تافل اینترنتی شرکت کرده اند. سطح کلی زبان انگلیسی بین متوسط تا پیشرفته می باشد.

بخش های آزمون تافل

آزمون تافل هر 4 مهرات اصلی زبان انگلیسی را مورد ارزیابی قرار می دهد. این آزمون 4 ساعت به طول می انجامد. مهارت خواندن متن آزمون تافل بین 60 الی 80 دقیقه می باشد که شامل 25 الی 56 سوال را شامل می شود . این بخش نیازمند این است که متون را بخوانید به سوالات مربوطه پاسخ دهید. در بخش شنیداری آزمون تافل بین 60 الی 90 دقیقه می باشد که شامل 35 الی 51 سوال می باشد. برای گذراندن این بخش می بایست در ابتدا به یک کنفرانس یا بحث گوش دهید و بعد سوالات مربوطه را پاسخ دهید. بعد از بخش خواندن و شنیداری آزمون شما به مدت 10 دقیقه زمان استراحت دارید. بعد از آن به مرحله مکالمه آزمون تافل می رسید. در بخش مکالمه آزمون تافل که 20 دقیقه زمان می برد شما با 6 تمرین روبرو خواهید بود. در این بخش شما در پشت میکروفون در ارتباط با موضوعی که خوانده اید و شنیده اید می بایست صحبت کنید. بخش آخر آزمون تافل ، مهارت نوشتاری می باشد که 50 دقیقه زمان نیاز دارد. این بخش شامل 2 تمرین می باشد. در این بخش نیاز است که شما متنی را بخوانید ، به صدایی گوش دهید و در آخر پاسخ های خود را بنویسید.

نمره دهی در آزمون تافل

برای اینکه تا اینجا به دید کلی در ارتباط این که آزمون تافل چیست رسیده باشید ، نیاز دارید که راجع به نمره دهی این آزمون نیز اطلاعاتی کسب کنید. نمره دهی آزمون تافل اینترنتی به این شکل است که شما با قبولی و یا ردی در این آزمون مواجه نیستید. امتیاز حاصل از آزمون شما می بایست امتیاز مورد نظر دانشگاه مورد نظر شما را داشته باشد. در هر بخش آزمون تافل از 0 الی 30 به شما نمره داده می شود و در نهایت نمره ای بین 0 الی 120 در کل آزمون را کسب خواهید کرد. این امتیاز برای مدت 2 سال دارای اعتبار می باشد و همچنین نمره شما پس از مدت 10 روز از آزمون شما قابل دسترسی خواهد بود.
شما عزیزان برای اطلاعات بیشتر پیرامون این آزمون می توانید همواره از مشاوره رایگان در آموزشگاه زبان ایران کمبریج بهره مند شوید و همچنین با مراجعه به بخش تعیین سطح تافل مورد در وب سایت آموزشگاه می توانید از سطح کنونی خود در این آمون مطلع شوید.

لینک های مرتبط : آموزش مکالمه , آموزش مکالمه زبان انگلیسی , آموزش مکالمه زبان , آموزش مکالمه زبان فرانسه , آموزش مکالمه زبان چینی , آموزش مکالمه زبان اسپانیایی , آموزش زبان آلمانی , آموزش زبان ایتالیایی , آموزش زبان ترکی استانبولی , آموزش زبان روسی ,آموزش زبان عربی

Article source: http://www.ircambridge.com/what-is-the-toefl-test/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code