تافل چیست؟

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 05 نوامبر 2017
               
N1466933409 تافل چیست؟ N1466923190 تافل چیست؟ N1466922985 تافل چیست؟ N1466921650 تافل چیست؟
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 تافل چیست؟ N1466920761 تافل چیست؟ N1466754442 تافل چیست؟ N1466519800 تافل چیست؟
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 تافل چیست؟ N1465624614 تافل چیست؟ N1465292115 تافل چیست؟ N1464453313 تافل چیست؟
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 تافل چیست؟ N1463344351 تافل چیست؟ N1462458494 تافل چیست؟ N1462082394 تافل چیست؟
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 تافل چیست؟ N1461689994 تافل چیست؟ N1461567683 تافل چیست؟ N1457878527 تافل چیست؟
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 تافل چیست؟ N1457338887 تافل چیست؟ N1457203326 تافل چیست؟ N1457203277 تافل چیست؟
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 تافل چیست؟ N1456835617 تافل چیست؟ N1456821339 تافل چیست؟ N1456153881 تافل چیست؟
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 تافل چیست؟ N1454516797 تافل چیست؟ N1453748518 تافل چیست؟ N1453748455 تافل چیست؟
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 تافل چیست؟ N1453575389 تافل چیست؟ N1453544497 تافل چیست؟ N1453269794 تافل چیست؟
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 تافل چیست؟ N1453049426 تافل چیست؟ N1453035574 تافل چیست؟ N1453035530 تافل چیست؟
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

Listening Answer Key

Example 1: Casual conversation

1. Explanation:

The scold answer is B. This is an understanding a gist question.

2.Explanation:

The scold answer is B. This is a detail question.

3.Explanation:

The scold answer is B. She skeleton to do her PHD and spin a professor. This is an understanding function question.

4.Explanation:

The scold answer is D. (They are carrying a private review and a lady gave him investigate tips.) This is a making connections question.

5.Explanation:

The scold answer is A. This is an understanding attitude question.

Transcript for listening review 1:

M: You mentioned during a start of final category that we are a fan of live music. we theory we don’t have to tell we about a unison during a campus pub on Saturday. It’s ostensible to be a best uncover of a year.
W: we know. we wish we could be there nonetheless we already betrothed highbrow Mathers that I’d have all of a quizzes graded by Monday. I’m fearful I’m going to be stranded in my dorm all weekend given we demeanour after 3 educational classes including yours.
M: Why did we offer to do that? Did we forget about a concert, or do we unequivocally need a money?
W: Actually, we unequivocally need to combine on academics this year. If we wish to get into a preparation module we have to infer that we am critical about being a educational leader. It’s not about a money. We don’t get paid many deliberation all of a hours we put in.
M: Have we practical during other schools besides this one. I’ve listened it’s unequivocally tough to get into a Education module here, nonetheless my cousin got supposed during one in a opposite state, and her grades aren’t that good.
W: That was my strange plan, nonetheless Professor Mathers asked me to assistance her out this year and she also betrothed to write me a anxiety letter. we didn’t cruise we could get into a module here, nonetheless now we do. My outlines are aloft than they have ever been and once I’m finished my masters we wish to do my PHD.
M: Well, we can see that we are unequivocally dedicated. You’re going to make an glorious teacher.
W: Professor we mean.
M: Right. Well, I’m contemptible you’re going to skip a band.
W: Me too. we can’t assistance feeling a bit jealous. Sometimes we wish we was still in my initial year of studies.
M: Well, I’ll tell we all about it on Monday. Oh, and interjection for a task tips.
W: Sure, anytime.

Transcript for doubt 3:

M: Well, we can see that we are unequivocally dedicated. You’re going to make an glorious teacher.
W: Professor we mean.
M: Right.

W: Professor we mean.

Example 2: Academic discussion

1.Explanation:

The scold answer is B. This is an understanding gist question.

2.Explanation:

The scold answer is C. This is a detail question.

3.Explanation:

The scold answer is B. This is a detail question.

4.Explanation:

The scold answer is B. This is an understanding function question.

5.Explanation:

The scold answer is C. This is a making connections question.

Transcript for listening review 2:

M (professor): There is one some-more territory I’d like to spend a few moments reviewing before we tighten a books for a day. Who here remembers a film we watched final month on dangerous wastes?
W: You meant a one about mechanism and radio monitors?
Professor: Yes, that’s a one Lisa. In a film they discussed given some States are creation it bootleg to dump monitors into unchanging landfills. Can anyone remember a reason? Yes, Lisa?
W: Um…it’s given of a cathode ray tubes, also famous as CRT’s, inside them. These tubes are high in lead content, and a lead can trickle into a belligerent water. Right?
M: Excellent. It’s good to know that some of we were listening even nonetheless it wasn’t a many upbeat documentary. Now, does anyone remember a reason given manufacturers place lead in a CRT’s of mechanism and TV monitors in a initial place?
W: The tubes are infused with lead in sequence to defense a spectator from damaging x-rays. There is no famous choice during this time, nonetheless we cruise a film pronounced that researchers are operative on it.
M: Yes, that’s true. And given wasn’t this a problem twenty years ago? Why is it unexpected a vital concern?
W: That’s simple. It’s given scarcely each domicile in a U.S. has a television, and many have 3 or four. My family is guilty of this, we admit. And, not usually that…people are throwing out their TV’s and mechanism monitors in sequence to keep adult with a new technology. You know, like a prosaic shade LCD monitors. With a digital age on us, this is going to poise even some-more of a problem. we have to admit, we got a new plasma TV a few months ago, and there was zero wrong with my aged TV.
M: Well, I’m certain you’re not a usually one Lisa. Now,since you’re on a roll…why can’t these aged monitors usually be recycled?
W: Well, distinct paper and plastics, there usually aren’t any services that yield this form of recycling. According to a film, a lot of companies that commend a hazard are storing their new apparatus in warehouses until some improved solutions spin available.
M: Yes, and this brings us to a subsequent film. Lisa would we mind dimming a lights? This film is patrician Landfill Solutions. It deals with a series of products that can be recycled by innovative means.

Transcript for doubt 4:

W: The tubes are infused with lead in sequence to defense a spectator from damaging x-rays. There is no famous choice during this time, nonetheless we cruise a film pronounced that researchers are operative on it.
M: Yes, that’s true. And given wasn’t this a problem twenty years ago? Why is it unexpected a vital concern?
W: That’s simple. It’s given scarcely each domicile in a U.S. has a television, and many have 3 or four. My family is guilty of this, we admit.

Example 3: Lecture

1.Explanation:

The scold answer is C. This is an understanding gist question.

2.Explanation:

The scold answer is A. This is a detail question.

3.Explanation:

The scold answer is C. This is a detail question.

4.Explanation:

The scold answer is B.

This is a detail question.

5.Explanation:

The scold answer is B. This is an understanding attitude question.

6.Explanation:

 

 

 

 

This is a making connections question.

Transcript for listening harangue 3:

In final week’s doctrine about a disproportion between metals and gems, we discussed how open loyal bullion is. Today we are going to be articulate about a diamond, a hardest famous healthy mineral. As many of we know from a rudimentary chapter, diamonds are a pristine form of pristine carbon. Carbon crystals form low in a Earth’s layer when high temperatures and impassioned vigour occur. The tenure “diamond” comes from a Greek word adamas, that means unconquerable. In a valuables business, diamonds are valued according to a few categories, famous as a 4 C’s. The cost of a solid depends on a carat, color, cut, and clarity. Besides Africa, there are few areas around a universe with vast solid deposits. However, solid riposte is a new trend that threatens a multimillion dollar industry. Researchers have detected a approach to furnish vast volumes of diamonds by putting CO underneath impassioned feverishness and pressure. This routine causes a CO to grow into diamonds. HPTC, that stands for high vigour and high temperature, is also used to change or mislay a tone of diamonds. A tiny square of healthy diamond, called a seed, is mostly used as a base, and afterwards a fake solid is grown around it. These colorful diamonds, famous as fancies, are singular in nature, nonetheless gemologists still cruise them genuine. In fact, many people in a valuables business bashful divided from a tenure fake diamonds given it suggests that they are not real. Their evidence is that male done diamonds are constructed in a really same approach as mined diamonds are in nature. Even a lerned eye can't simply detect a disproportion between a healthy solid and one that is manufactured. While this creation threatens to fleece a valuables attention by bringing a cost of loyal diamonds down, it could also spin a changed mill into a common semiconductor. Not usually are diamonds implausible conductors of heat, they are also fit electrical insulators. Tremendous feverishness can pass by a solid but causing any poignant damage. It won’t be prolonged before mechanism companies start promotion solid mechanism chips. Won’t that make for some engaging selling campaigns?

Transcript for doubt 5:

Professor: Not usually are diamonds implausible conductors of heat, they are also fit electrical insulators. Tremendous feverishness can pass by a solid but causing any poignant damage. It won’t be prolonged before mechanism companies start promotion solid mechanism chips. Won’t that make for some engaging selling campaigns?

Won’t that make for some engaging selling campaigns?

Source: http://whatistoefl.blogfa.com/ by Keyvan Majd

Article source: http://whatistoefl.blogfa.com/post-16.aspx

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code