آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 25 نوامبر 2017
               
N1466933409 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1466923190 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1466922985 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1466921650 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1466920761 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1466754442 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1466519800 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1465624614 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1465292115 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1464453313 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1463344351 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1462458494 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1462082394 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1461689994 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1461567683 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1457878527 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1457338887 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1457203326 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1457203277 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1456835617 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1456821339 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1456153881 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1454516797 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1453748518 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1453748455 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1453575389 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1453544497 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1453269794 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1453049426 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1453035574 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان N1453035530 آموزشگاه زبان | موسسه زبان | کلاس زبان | کرایه چیان
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

برنامه آموزشی مرکز زبان کرایه چیان ویژه مهر ماه 96

روال کاری موسسه زبان کرایه چیان بدین ترتیب است که در پایان هر ماه دوره های کلاس زبان ، برای ماه رو به رو را به اطلاع داوطلبان می رساند.

با پشت سر گذاشتن شهریور ماه , دوره جدید ثبت نام کلاس زبان برای علاقه مندان آغاز شد و می توانند با رزرو کردن پیش از شروع دوره ، در این کلاس ها شرکت کنند.

با گذشت 6 سال از فعالیت آموزشی آموزشگاه زبان کرایه چیان و تدریس زبان تخصصی در زمینه آزمون های زبان دکتری در سیستم آموزشی مرکز زبان کرایه چیان , اکنون نیز کلاس زبان انگلیسی با سیستم آموزشی  top notchمانند گذشته به صورت مجزا و تک نفره برای هر شخص با کلاسی جدا برای افزایش دقت و تمرکز با یک استاد تخصصی برگزار می شود تاریخ های برگزاری آزمون 5 مهر ماه , 15 مهر ماه و 25 مهر ماه خواهد بود.

آن دسته از دانشجویانی که خاستار تسلط کامل برروی زبان انگلیسی ، در مدت زمان کوتاه و کم ترین تعداد کلاس هستند این نوع کلاس ها برای آن ها حائز اهمیت است و اساتید مجرب ما راه را برای داوطلبان هموار و برای قبولی در آزمون آماده می کنند.

مراکز برگزاری کلاس زبان کرایه چیان , دفتر شرق : میدان رسالت ( مترو علم و صنعت ) , خیابان فرجام شرقی  , و همچنین دفتر غرب : فلکه دوم صادقیه, خیابان سازمان آب شرقی

 

برنامه و جدول زمانی شروع کلاس های زبان انگلیسی

در جدول زیر نحوه آموزش و نکته های آن به علاوه زمان ثبت نام و شروع کلاس ها درج شده است.

ردیف

مزایای تیتروار مرکز زبان کرایه چیان

شروع ثبت نام

شروع کلاس

1

تک نفره و خصوصی تجزیه و تحلیل  سطح زبان دانشجو , ارایه چارت آموزشی دوره , زمان برگزاری کلاس ها با مکانیزم متغیر زمانی

5 مهر ماه 96

2

دانشجویان دارای ویژگی تک نفره بودن کلاس ها با استاد تخصصی و مجرب را دارند همچنین دارای پشتبان آموزشی جهت پاسخگویی به سوالات

تجزیه و تحلیل پیشرفت دانشجو در پایان ترم

زمان برگزاری کلاس ها به صورت شناور

15 مهر ماه 96

3

هر دانشجو یک کلاس اختصاصی , آموزش براساس سطح زبان دانشجو در قالب نیاز دانشجو , زمان برگزاری کلاس ها با مکانیزم متغیر زمانی

25 مهر ماه 96

 

سیستم و ویژگی کلاس های آمادگی آزمون دکتری مرکز زبان کرایه چیان

تمامی کلاس زبان انگلیسی به صورت تک نفر و زیر نظر استاد مجرب می باشد و این عمل میزان بازدهی و تمرکز را بالا می برد.

برنامه زمان بندی کلاس ها در موسسه زبان کرایه چیان برای دانشجویان شاغل یا شهرستانی  شناور بوده و پس از جلسه نخست توسط خود دانشجو برنامه کلاس ها مشخص می گردد.

برای ثبت نام و شرکت در کلاس های زبان این موسسه نیازی به آزمون تعیین سطح نخواهید داشت

در این موسسه کلاس ها به صورت 90 دقیقه ای می باشد که طی 10 جلسه به صورت خصوصی برگذار می شود

 

برنامه و نحوه رزرو و ثبت نام کلاس زبان انگلیسی , آموزشگاه زبان کرایه چیان

دانشجویان متقاضی شرکت در کلاس زبان انگلیسی می توانند از هر یک از راه های زیر اقدام نمایند.

-تماس تلفنی با دفتر شرق ( رسالت – مترو علم و صنعت ) 77497626 ( تماس در ساعات اداری )

-تماس تلفنی با دفتر غرب ( صادقیه ) 44380559 ( تماس در ساعات اداری )

-تماس تلفنی با دفتر مرکز ( شریعتی ) 86020847 ( تماس در ساعات اداری )

-تماس با شماره : 09126186234 ( در ساعات غیر اداری )

سامانه پیامکی : 5000206040600

ارسال عبارت “کلاس زبان” و یا “آموزشگاه زبان انگلیسی” به شماره سامانه پیامکی این مرکز به شماره 5000206040600

مشاوران این مرکز ظرف مدت 24 ساعت با شما تماس خواهند گرفت.

Article source: http://www.kerayechian.com/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code