اخبار- آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 28 نوامبر 2017
               
N1466933409 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1466923190 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1466922985 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1466921650 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1466920761 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1466754442 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1466519800 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1465624614 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1465292115 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1464453313 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1463344351 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1462458494 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1462082394 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1461689994 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1461567683 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1457878527 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1457338887 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1457203326 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1457203277 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1456835617 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1456821339 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1456153881 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1454516797 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1453748518 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1453748455 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1453575389 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1453544497 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1453269794 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1453049426 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1453035574 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره N1453035530 اخبار آزمون‌هاي تافل، آيلتس، tolimo، MCHE، GRE و غيره
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

 خبرهای آموزشی
 

 

ثبت نام آزمون دوره آبان ماه ۹۶

ثبت نام آزمون ept دوره آبان ماه ۹۶ از مورخ
۹۶/۰۷/۳۰
ساعت ۱۵:۳۰ آغاز و تا
روز چهارشنبه ۹۶/۰۸/۰۳ ساعت
۲۴:۰۰ ادامه خواهد داشت.

این آزمون در روز جمعه ۹۶/۰۸/۱۲ به طور
همزمان در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان و اهواز
برگزار خواهد شد.

– از ثبت نام هم زمان دو نفر یا بیشتر در یک سیستم کامپیوتری
خودداری نمائید.
– ثبت نام شما در آزمون EPT زمانی قطعی و تکمیل خواهد شد که
پرداخت مالی صورت گرفته و تائید نهایی پرداخت انجام شده باشد و
از سیستم شناسه پرداخت حتما دریافت نمائید.


http://english.iau.ac.ir/ept/


ثبت نام آزمون EPT سال 95: فروردین ماه

ثبت نام آزمون زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۵ آغاز
می شود و تا پایان روز یکشنبه ۲۲ فروردین ادامه دارد.

زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از روز چهارشنبه ۲۵
فروردین ماه است.

این نوبت از آزمون EPT در روز جمعه ۲۷ فروردین ۹۵ بطور سراسری
در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان و اهواز همزمان
برگزار خواهد شد.

داوطلبان می توانند در صورت تمایل، به سامانه مرکز سنجش و
پذیرش به نشانی ENGLISH.IAU.AC.IR
مراجعه و در این مرحله از آزمون ثبت نام کنند.

هزینه ثبت نام در آزمون این دوره ۶۰ هزار تومان است.


 

تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون (MSRT(MCHE در
مرداد ماه

تاریخ ثبت نام و برگزاری
آزمون (MSRT(MCHE در مرداد ماه سال 94 به شرح زیر اعلام شد:

تاریخ برگزاری آزمون: 9 مرداد 94

شروع ثبت نام: دوشنبه 94/04/01 از ساعت 10
صبح

لینک
خبر و ثبت نام

مقاله:

معرفی آزمون MSRT
یا همان MCHE

 


 آغاز ثبت نام آزمون آیلتس
آکادمیک و جنرال – 23 اسفند 93

ثبت نام آزمون آیلتس در دو ماژول آکادمیک و جنرال از چهارشنبه
یکم بهمن ماه آغاز شد.

به گفته علوی فاضل، معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی:
متقاضیان برای ثبت نام خود می توانند به صورت آنلاین روی وب
سایت ielts.iauset.com اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: این آزمون شنبه 23 اسفندماه در تهران به آدرس
خیابان حافظ انتهای پل دوم- روبروی تالار بورس- پلاک 303 ،
برگزار خواهد شد و نتایج این آزمون در روز 15 فروردین ماه از
طریق results.ielts.org اعلام می شود.

معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت : این
معاونت با هیچ فرد یا موسسه ای جهت ثبت نام طرف قرارداد نمی
باشد و تنها از طریق سامانه ielts.iauset.com انجام می پذیرد.

منبع: خبرگزاری
آنا
لینک
مفید:

مراکز مجاز برگزاری آزمون آیلتس در ایران

 
تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون (MSRT(MCHE در آذر و دی ماه

تاریخ ثبت نام و برگزاری
آزمون (MSRT(MCHE در آذر و دی ماه سال 93 به شرح زیر اعلام شد:

آزمون آذر ماه
93:
روز و تاریخ برگزاری آزمون: صبح جمعه
93/09/14
شروع ثبت نام و حوزه های برگزاری آزمون متعاقباً اعلام می
گردد.

آزمون دی ماه
93:
روز و تاریخ برگزاری آزمون: صبح جمعه
93/10/19
شروع ثبت نام  و حوزه های برگزاری آزمون متعاقباً اعلام
می گردد.

لینک
خبر و ثبت نام


 

Article source: http://www.zabanamoozan.com/news.htm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code