تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 05 دسامبر 2017
تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل
               
N1466933409 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1466923190 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1466922985 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1466921650 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1466920761 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1466754442 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1466519800 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1465624614 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1465292115 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1464453313 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1463344351 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1462458494 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1462082394 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1461689994 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1461567683 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1457878527 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1457338887 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1457203326 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1457203277 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1456835617 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1456821339 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1456153881 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1454516797 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1453748518 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1453748455 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1453575389 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1453544497 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1453269794 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1453049426 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1453035574 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل N1453035530 تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل81d65 highreslogo تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل

81d65 highreslogo fa تافل چیست ؟ | درباره آزمون زبان تافل

 

1- یک نسخه گزارش نمره برای شما که به صورت
آنلاین قابل رویت است  و در صورت درخواست
قبل از ثبت نام به آدرس شما  توسط پست
ارسال می شود .

2- تا 4 گزارش رسمی از
نمرات شما نیز سایت ETS به صورت مستقیم برای
دانشگاه ها یا موسسات درخواستی شما ارسال می کند
.

بله شما تا 30 روز بعد از  تاریخ امتحان
قادر خواهید بود درخواست نمره دهی مجدد کنید که
برای یک مهارت 60 دلار و برای دو مهارت 160 
دلار باید پرداخت نمایید  . 

فرم درخواست نرمه دهی مجدد :
http://www.ets.org/s/toefl/pdf/iBT_rescore_form.pdf

  
Article source: http://epaycard.ir/visacard/toefl/faq-toefl.php

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code