آموزشگاه تخصصی زبان انگلیسی هیراد| آیلتس (IELTS) و تافل …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 13 دسامبر 2017
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

آموزش مجازی

دوره هایآموزش مجازی مرکز تخصصی زبان هیرادبا مشارکت دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز تخصصی زبان هیراد با همکاری دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به آموزش مجازی زبان انگلیسی کرده است. این نوع آموزش مجازی می تواند به طور قابل توجهی به افزایش راندمان پرسنل بخشهای دولتی و غیردولتی در زمینه یادگیری زبان انگلیسی کمک کند. بسیاری از شرکتها، سازمانها، و بخش های خصوصی در سنوات گذشته نسبت به این مسئله گله مند بوده اند که به خاطر بعد مسافت و کمبود زمان در ساعات اداری ، قابلیت برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی برای پرسنل خود را ندارند. اما این طرح کشوری میتواند نیازهای آموزش را به راحتی برای همه پرسنل ، کارشناسان و مدیران مهیا کند.آموزش مجازی درپایگاه اینترنتی به آدرسvel.tums.ac.irو با استفاده از مرورگرFire Foxارائه می گردد.لازم به ذکر است که ابتدا متقاضیان باید در آزمون تعیین سطح شرکت کرده و بعد از گزارش کاملی که این سایت به هر دانش پژوه پیرامون قابلیتش در زبان انگلیسی می دهد، می تواند در دوره مشخص شده توسط این سایت شرکت کند. چارت آموزش کلی دوره ها در صفحه اصلی سایت قابل مشاهده می باشد و دانش پژوهان به راحتی می توانند با تنوع دوره ها در این سایت آشنا شوند. به عنوان مثال دانش پژوه بعد از ثبت نام در سایت در امتحان تعین سطح شرکت می کند و سایتبه طورخودکار پاسخ آزمون را گزارش کرده و سطح مورد نظر را به فراگیر معرفی می کند. به عنوان مثال فرد متقاضی در دوره PET 1که دوره یUpper Elementaryمی باشد قبول می شود باید وارد قسمت خرید کالا شده و هزینه دوره را پرداخت نماید ، سپس دوره مورد نظر برای او باز می شود و او می تواند برای زمان نامحدود کل دوره و اسلاید های مربوطه که توسط اساتید خبره با زبان بسیار ساده آموزش داده شده است را در اختیار داشته باشد.لازم به ذکر است در ابتدای هر دوره مکالمه، محتویات آموزش داده شده در هر دوره ارائه می گردد. دوره های مکالمه این مرکز از دورهPET0تا دورهPET 4ارائه می گردند.PETمخففEnglish TrainingPractical(آموزش انگلیسی به صورت کاربردی) می باشد. بعد از گذراندنPET 1و شرکت در آزمون پایان دوره و کسب نمره قبولی که توسط سایت گزارش می گردد، فرد متقاضی می تواند بعد از پرداخت هزینه وارد دوره مکالمه PET2گردد و این مسیر را تا دوره مکالمهPET 4(advanced)، ادامه دهد. دوره های مکالمه جهت تقویت زبان عمومی طراحی شده اند و روی چهار مهارت کار می کنند.دانش پژوه می تواند به صفحه اول سایت در منوی بالا قسمت راهنما مراجعه کرده و توضیحات کامل را در مورد دوره های ارائه شده در این سایت دریافت کند.شایان ذکر است در پایان هر دورهCertificateالکترونیکی با امضای مرکز تخصصی زبان هیراد و دانشکده مجازی علوم پزشکی تهران به هرفرد داده می شود.این دوره ها می تواند برای سازمانها و شرکتها بسیار مفید و کارا باشد و افراد در هر زمان و در هر مکانی درکوتاهترین زمان ممکن به یادگیری زبان بپردازند. در حال حاضر فقط دوره های مکالمه بارگزاری شده و در آینده ای نزدیک ادامه دوره ها در چارت آموزشی قابل استفاده می باشند. همه پرسنل یک سازمان در تهران و شهرستانها می توانند به راحتی از خدمات این سایت بهره لازم را برده و بدون نگرانی با کمترین هزینه از اساتید حرفه ای استفاده کرده و در محل کار و منزل به یادگیری زبان بپردازند و در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنند.این مرکز آمادگی برگزاریPresentationجهت توضیحات تکمیلی را با تعیین وقت قبلی دارد. ودر صورت نیاز آن سازمان محترم ، برگزاری یک جلسه حضوری مزید امتنان خواهد بود.لیست قیمتهای دوره های برگزار شده در سایت در قسمت راهنما مالی قابل مشاهده می باشد.در صورت نیاز ، این مرکز با حمایت بخش پشتیبانیITدانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدیران آموزشی،نام کاربریوکلمه عبور اختصاصیمی دهد که مدیران محترم بدون نیاز به ثبت نام و پرداخت هزینه، قابلیت مشاهده جزئیات دوره ها را داشته باشند و آموزش مراحل ورود به این سامانه برای ایشان مهیا می باشددسته بندی عناوین دوره های E-Learning1. آموزش مکالمه از مبتدی تا پیشرفته (آموزش قدم به قدم) تقویت چهار مهارت2. آموزش نگارش حرفه ای انگلیسی (مقاله نویسی) و نامه نگاری3. لغات پرکاربرد انگلیسی4. پیش نیاز IELTS (Pre-IELTS)5. بحث آزاد (Free Discussion) آشنایی با عبارات و لغات پرکاربرد در مکالمه عمومی6. زبان تجاری در دنیای کسب و کار BEC + مکالمات تلفنی7. GRE8. GMAT9. MHLE, MSRT, TOLIMO10. TOEFL iBT11. گرامر جامع همراه با جمله سازی کاربردی (Comprehensive Grammar)12. آموزش فنون تدریس زبان انگلیسی TTC13. دوره آموزش اصطلاحات زبان Idiomsبارگزاری دوره ها در سامانه دانشگاه مجازی علوم پزشکی تهران می باشد.مورد استفاده دانشجویان، مدیران، کارمندان، کارشناسان و حتی افراد مبتدی(ارائه خدمات آموزشی به شرکت ها و سازمان های دولتی و غیردولتی)این مرکز در تولید محتوای دوره‌های مجازی از حاذق‌ترین و باتجربه‌ترین اساتید کشور به جهت ارائة آموزش با حداکثر کیفیت استفاده کرده است. قرار است به همة متقاضیان یک user name و Password داده که وارد سایت مربوطه شوند و از این دوره‌های مجازی بعد از شرکت در امتحان تعیین سطح استفاده کنند. در آموزش انگلیسی از طریق دوره‌های مجازی به همة نکات به طور مختصر و مفید پرداخته شده است.

ادامه مطلب

Article source: http://www.hiradenglish.com/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code