نمره زبان آموزان دوره های پیشین

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 21 دسامبر 2017
               
N1466933409 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1466923190 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1466922985 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1466921650 نمره زبان آموزان دوره های پیشین
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1466920761 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1466754442 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1466519800 نمره زبان آموزان دوره های پیشین
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1465624614 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1465292115 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1464453313 نمره زبان آموزان دوره های پیشین
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1463344351 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1462458494 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1462082394 نمره زبان آموزان دوره های پیشین
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1461689994 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1461567683 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1457878527 نمره زبان آموزان دوره های پیشین
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1457338887 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1457203326 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1457203277 نمره زبان آموزان دوره های پیشین
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1456835617 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1456821339 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1456153881 نمره زبان آموزان دوره های پیشین
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1454516797 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1453748518 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1453748455 نمره زبان آموزان دوره های پیشین
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1453575389 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1453544497 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1453269794 نمره زبان آموزان دوره های پیشین
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1453049426 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1453035574 نمره زبان آموزان دوره های پیشین N1453035530 نمره زبان آموزان دوره های پیشین
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

کارنامه آیلتس و تافل زبان آموزان دوره های پیشین

نتیجه تمامی زبان آموزانی که در آزمون شرکت کرده و نمره خود را گزارش نموده اند یا اجازه منتشر کردن کارنامه و نام آن ها وجود داشته بی کم و کاست آورده شده است. برای دریافت دانسته های بیشتر روی هر پیوند کلیک کنید:

همچنین دیدگاه این زبان آموزان را میتوانید در پیوند زیر دنبال فرمایید:

دیدگاه زبان آموزان دوره های پیشین آیلتس و تافل مهندس ابوالقاسمی

نمره 7 آیلتس آکادمیک پیروز توحیدی (زمستان 1395)

نمره 6 آیلتس آکادمیک خانم نیایش(زمستان 1395)…در دست تکمیل

نمره 93 تافل ibt خانم سحر مقیمیان (زمستان 1395)

نمره 6.5 آیلتس آکادمی خانم منطقی(پاییز 1395)…در دست تکمیل

نمره ۷ آیلتس آکادمیک آقای سینا الماسی (اسفند۹۴)

نمره ۶٫۵ آیلتس جنرال آقای آ. ضیایی (زمستان ۱۳۹۴)

نمره ۶ آیلتس آکادمیک خانم بختیاری (زمستان ۱۳۹۴)

نمره ۸۴ تافل ibt آقای راوش کریمی زمستان ۱۳۹۴

نمره ۶٫۵ اسپیکینگ و ۶ رایتینگ آیلتس آکادمیک آقای م. افتخاری

نمره ۶٫۵ آیلتس آکادمیک آقای غ. ش. ۳۰ جلسه فشرده(زمستان ۹۴)

نمره ۶ آیلتس آکادمیک خانم ثابتی – ۴ ماه آموزش (زمستان ۹۴)

نمره ۸۳ تافل ibt سرکار خانم نگین م. (تابستان ۱۳۹۴)

نمره ۷۸ تافل ibt آقای شاهرخی – سال 1394

نمره ۵٫۵ آیلتس آکادمیک آقای م. ابراهیمی (تابستان ۱۳۹۴)

نمره ۶ آیلتس جنرال در 30 جلسه فشرده – خانم صالح پور(بهار ۱۳۹۴)

نمره ۵٫۵ آیلتس جنرال در ۱۲ جلسه فشرده – آقای اسماعیلیان(تابستان ۱۳۹۴)

نمره ۶٫۵ آیلتس جنرال در 35 جلسه فشرده – خانم ر. محمدی (تابستان ۹۴)

نمره ۵٫۵ آیلتس جنرال خانم ا. ولی نیا – تابستان ۱۳۹۴

دریافت نمره ۷ آیلتس جنرال توسط بهناز حبیب خدا

نمره ۹۶ تافل iBT دریافت شده توسط مهکام ز. در سال ۱۳۹۲

نمره ۶٫۵ آیلتس جنرال فرانک فدایی ۱۲ جلسه فشرده پاییز ۱۳۹۳

نمره ۶ آیلتس جنرال محمد فدایی ۱۲ جلسه فشرده پاییز ۱۳۹۳

نمره ۶٫۵ رایتینگ آیلتس آکادمیک بهناز ه. آزمون نخست بهار ۹۳

نمره ۷ اسپیکینگ آزمون آیلتس منصور خ. زمستان ۹۲

اخذ نمره ۷ آیلتس آکادمیک محمد اکبری در سال ۱۳۹۲

نمره ۶ اسپیکینگ آیلتس توسط مهندس د. تابستان ۱۳۹۲

نمره ۶ آیلتس جنرال توسط پرهام آقاسید در سال ۱۳۹۲

دریافت نمره ۵٫۵ آیلتس آکادمیک توسط پارمیدا م. در بهار۱۳۹۲

نمره (۵٫۵) آیلتس آکادمیک آتوسا س. (۱۰ جلسه فشرده)

نمره ۵٫۵ آیلتس جنرال دکتر الف. در ۱۰ جلسه فشرده (اسفند ۱۳۹۲)

تافل ۸۰ امیر ع. (افزایش ۱۴ نمره تافل در ۱۰ جلسه فشرده)

نمره (۵٫۵) آیلتس آکادمیک آتوسا س. (۱۰ جلسه فشرده)

نمره ۷ آیلتس جنرال پریسا ب. در هر ۴ مهارت (تابستان ۱۳۹۳)

دربافت نمره ۶ آیلتس آکادمیک مهرنوش ک در پاییز ۱۳۹۳

فهرست کامل در اینجا

.

.

Article source: https://ielts2.com/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code