آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 29 ژانویه 2018
آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
               
N1466933409 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1466923190 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1466922985 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1466921650 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1466920761 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1466754442 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1466519800 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1465624614 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1465292115 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1464453313 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1463344351 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1462458494 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1462082394 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1461689994 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1461567683 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1457878527 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1457338887 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1457203326 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1457203277 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1456835617 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1456821339 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1456153881 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1454516797 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1453748518 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1453748455 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1453575389 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1453544497 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1453269794 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1453049426 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1453035574 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ... N1453035530 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

آموزش آزمون ایلتس و تافل

36b31 Cambridge IELTS آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...

کلاس های آزمون زبان ایلتس IELTS در موسسه زبان بین المللی ایرانیان تنها شامل دوره ها نمی شود بلکه موسسه زبان ایرانیان از ثبت نام آزمون ایلتس تا پشتیبانی دانشجویان در وب سایت موسسه زبان ( ایران آکسفورد ) و مشاوره رایگان امتحان IELTS ایران با دانشجویان همراه خواهد بود. موسسه ایرانیان برای دانشجویانی که در تهران ایلتس را می گذرانند برنامه ویژه ای دارد و صد البته دانشجویانی که از دیگر نقاط ایران ایلتس را ثبت نام می کنند می توانند از بسته های غیر حضوری ما برخوردار شوند.

اما دوره های ایلتس در موسسسه زبان بین المللی ایرانیان پس از مشاوره رایگان و تعیین سطح و در برخی موارد امتحان ازمایشی ایلتس زمانبندی و طراحی میشوند. در دوره های IELTS ازکتاب های  Cambridge IELTS استفاده می شود. این کتاب ها از آزمون های واقعی ایلتس استفاده کرده است تا علاوه بر آشنایی دانشجویان با  امتحان ایلتس از نکات کلیدی برای موفقیت در آزمون ایلتس که در این کتاب ها ارائه شده اند بهره ببرند. همانطور که در قسمت آموزش زبان سایت موسسه ( ایران آکسفورد) اشاره شد موسسه زبان بین المللی ایرانیان (ایران آکسفورد) تنها موسسه در ایران است که آموزش امتحان ایلتس را با ضمانت نامه کتبی برگزار می نماید و درصورت عدم موفقیت وجه را به دانشجویان باز می گرداند.

موسسه زبان بین المللی ایرانیان برای هر کدام از مهارت های ایلتس (reading – essay – vocalization – listening ) دوره های به خصوصی دارد تا هر چهار مهارت مربوط به امتحان ایلتس برای آزمون آماده شوند. دوره های ایلتس در موسسه به صورت فوق فشرده ( دو ماهه) و فشرده ( سه الی پنج ماهه) و عادی ( شش ماهه )  برگزار می گردند.

برای مشاوره رایگان پیرامون امتحان ، ثبت نام ایلتس و هم چنین دوره های آموزش آزمون ایلتس و تافل فرم مشاوره فوری را پر نمایید و یا با شماره های موسسه تماس بگیرید.

تافل

آموزش ازمون تافل در موسسه زبان بین المللی ایرانیان نیز برای نمره های متفاوت و انواع متفاوت تافل ( IBT , PBT ) شامل کتاب ها و متدهای متفاوتی می شوند.  برای اطلاعات بیشتر پیرامون آزمون تافل و هم چنین انواع آن به بخش آزمون سایت ما (ایران آکسفورد ) مراجعه نمایید. دوره های آموزش تافل TOEFL در موسسه زبان ایرانیان با کتاب های آکسفورد و  لانگمن برگزار می شوند و در کنار این کتاب ها از فیلم های آموزشی تافل و همچنین نرم افزار های زبان انگلیسی استفاده می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر و هم چنین مشاوره رایگان تافل فرم مشاوره را پر نمایید و یا با تلفن های ما تماس بگیرید.

36b31 f3f76e97cb1e7a28ca264b7f22764450 آموزش آزمون ایلتس و تافل | آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ...

Article source: http://iranianlc.com/english-learning/ielts-toefl-training/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code