تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 01 فوریه 2018
               
N1466933409 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1466923190 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1466922985 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1466921650 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1466920761 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1466754442 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1466519800 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ...
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1465624614 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1465292115 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1464453313 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1463344351 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1462458494 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1462082394 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ...
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1461689994 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1461567683 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1457878527 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1457338887 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1457203326 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1457203277 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ...
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1456835617 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1456821339 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1456153881 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1454516797 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1453748518 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1453748455 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ...
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1453575389 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1453544497 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1453269794 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1453049426 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1453035574 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ... N1453035530 تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ آزمون تافل چه فرقی با ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

تفاوت ازمون آیلتس و تافل در چیست ؟

۱- IELTS چیست؟

برای پاسخ به این سوال که تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ نیازمند تعریفی درست از هر کدام از این آزمون ها داریم
آزمون آیلتس(International English Language Testing System)  جهت سنجش میزان آمادگی داوطلبان برای ادامه تحصیل، فراگیـری مهارتهـای تخصصـی و یـا کار و اقامـت در کشـورهـای انگلیسی زبان طراحی شـده است. اکثر دانشگاههاى دنیا (بخصوص کشورهاى انگلیسى زبان) ارائه مدرک IELTS را بعنوان یکى از مهمترین شروط پذیرش دانشجویان مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا قید کرده اند. این آزمون مشترکاً از سوى ۳ سازمان معتبر

IELTS Australia – Cambridge – British Council  طراحى و توسط نمایندگى‌ها در بیش از ۲۷۰ مرکز مختلف در بیش از ۱۱۰ کشور جهان برگزار مى شود. سالانه حدود یک و نیم میلیون نفر در آن شرکت می‌کنند.

 

۲- TOEFL چیست؟

برای پاسخ به این سوال که تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟ باید بدانیم آزمون تافل چیست
آزمون تافل(Test of English as a Foreign Language)  به عنوان مهمترین و معتبرترین تست سنجش دانش زبان در دنیا مطرح است و بکار گرفته مى شود. تافل یک آزمون جـامع زبان انگلیسی است که بـرای ورود به بیش از ۴۴۰۰ کالج و دانشگاه در ایالات متحده و کانادا، و دیـگر بخشهـای جهان، مورد نیـاز است. همچنیـن افراد غیر بومی که دارای مشاغل حرفه‌ای هستند، بـرای ادامه فعالیتهای حرفه‌ایشان در آمریکا و کانادا مرتباً به یک رتبه تافل نیاز دارند.

 

۳- تافل و آیلتس چه تفاوت عمده ای دارند؟

تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟

تافل آزمونی است که توانایی داوطلب را در درک و کاربرد زبان انگلیسی با لهجه‌ی امریکایی می سنجد اما در آزمون آیلتس، انگلیسی به عنوان زبان بین المللی سنجیده می شود و بنابراین به عنوان مثال، در قسمت سنجش مهارت شنیدن از لهجه های مختلف انگلیسی استفاده می شود و نه فقط یک لهجه خاص.

آیا این آزمون ها فقط برای تحصیل در دانشگاه های انگلیسی زبان است؟

در بیشتر موارد بلی، اما برای موارد دیگری مانند مهاجرت به کشورهای کانادا و استرالیا آزمون آیلتس ضروری است و برای دریافت بورسیه های تحصیلی، استخدام در مراکز دولتی و یا شرکت های بازرگانی ممکن است کسب حد نصاب امتیاز در تافل از شما خواسته شود.

 

۴- آیا تافل فقط برای ورورد به دانشگاه های آمریکا معتبر است؟

خیر. بنا به وب سایت رسمی ای. تی. اس، (E.T.S)  شش هزار موسسه در ۱۱۰ کشور دنیا و تقریبا تمام دانشگاه های انگلستان، استرالیا، نیوزیلند و کانادا برای پذیرش، اعطای بورس تحصیلی، و فارغ التحصیلی نمرات تافل را ملاک قرار می دهند. سایت رسمی ایلتس هم آمار و ارقام مشابهی را در خصوص مقبولیت آیلتس ذکر می کند.

 

۵- اعتبار آزمون ها چه مدت است؟

نتایج هر کدام از آزمون های ایلتس و تافل به مدت دو سال اعتبار دارند.

 

۶- آزمون آیلتس چند نوع است و

تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟

این آزمون در دو نوع مختلف موجود می‌باشد:

آکادمیک (Academic) و عمومی (General Training)

افرادی که قصد تکمیل تحصیلات خود در دانشگاههای انگلیسی زبان را دارند (کارشناسی به بالا) باید از نوع آکادمیک این آزمون، و افرادی که به منظور گذراندن دوره‌های کوتاه‌مدت فنی و حرفه‌ای، اخذ دیپلم، کار و یا اقامت قصد سفـر به کشورهـای انگلیسی زبان را دارند، می‌توانند از نوع عمومی این آزمون استفاده کنند.

آیا آزمون تافل هم دارای انواع مختلف است؟

بلی، اما تفاوت آزمون های تافل بیشتر در نحوه برگزاری آن هاست. ابتدا آزمون تافل به صورت کاغذی (PBT) بود و داوطلبان جواب پرسش ها را با مداد روی روی پاسخنامه علامت می زدند. با پیشرفت تکنولوژی، تافل به صورت کامپیوتری (CBT) هم رایج شد. اما امروز فقط به صورت های کاغذی (PBT) و اینترنتی (IBT) برگزار می شود. مقیاس نمره در هر کدام از این آزمون‌ها متفاوت است.

 

۷- سیستم نمره دهى و نتایج  IELTS چگونه است؟

نتایج حدود ۲ هفته بعد از امتحان اعلام مى شود. فرم اعلام نتایج شامل ۵ نمره متفاوت است (۴ نمره مربوط به هریک از ۴ بخش آزمون است و یک نمره کل که معدل آن ۴ نمره است). امتیاز نمرات امتحان IELTS از ۱ تا ۹ را شامل مى شود.

امتیاز ۱ به مفهوم آن است که داوطلب شرکت کننده فاقد توانمندى استفاده از زبان انگلیسى می باشد و امتیاز ۹ به مفهوم آن است که داوطلب داراى توانمندى بکارگیرى زبان همانند یک فرد انگلیسى زبان تحصیلکرده است.

 

هریک از مهارتهاى چهارگانه بطور جداگانه از ۱ تا ۹ امتیاز دهى شده و در نهایت معدل از ۴ مهارت فوق محاسبه و اعلام مى شود.

 

۸- امکان تقاضای تجدید نظر وجود دارد؟

تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟

شرکت‌کنندگان در امتحان آیلتس این فرصت را دارند تا به بخشی یا تمام نمرات کارنامه خود اعتراض کنند. برای این کار لازم است تا در فاصله یک ماه بعد از تاریخ چاپ کارنامه فرم تقاضای تجدید نظر را پر کرده و همراه با اصل کارنامه خود٬ به دفتر امتحان آیلتس ارسال کنند.

هزینه رسیدگی به اعتراض٬ چه به بخشی از نمرات یا همه آنها٬ ۸۴۰۰۰۰ ریال است که در صورتی که نمره شرکت‌کننده در امتحان بیشتر شود٬ به طور کامل به شرکت‌کننده برگردانده خواهد شد. در صورت افزایش نمره کارنامه جدیدی برای داوطلب صادر می شود.

 

 

۹- قیمت‌ها چقدر است؟ و

تفاوت آزمون آیلتس و تافل در چیست ؟

موسسه‌های عصر دین و دانش، مرکز تهران و دانشگاه آزاد برای ثبت‌نام مبلغ ۷۰۰هزار تومان به‌صورت علی‌الحساب از متقاضی‌ها می‌گیرند. قيمت قطعي هر آزمون توسط سازمان سنجش محاسبه می‌شود و در صورت افزايش نسبت به مبلغ علي الحساب، داوطلبان باید مبلغ مابه التفاوت را به حساب مرکز مربوطه واريز کنند و چنانچه قيمت قطعي کمتر از قيمت علي الحساب باشد، مراکز مي بايست مابه التفاوت را به متقاضی‌ها پس دهد.

 

۱۰- متولی برگزاری آزمون‌های آیلتس و تافل در ایران کیست؟

سه مرکز متولی آزمون‌های آیلتس در تهران هستند؛ مرکز عصر دین و دانش (http://ieltsadd.ir )، مرکز تهران آیلتس (http://www.ieltstehran.com ) و دانشگاه آزاد اسلامی (http://ielts.iauset.com ). آزمون تافل را هم خود سازمان سنجش برگزار می‌کند. ( ets.sanjesh.org )

Article source: http://elixirlc.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code