نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 02 فوریه 2018
               
N1466933409 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1466923190 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1466922985 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1466921650 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1466920761 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1466754442 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1466519800 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ...
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1465624614 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1465292115 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1464453313 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1463344351 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1462458494 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1462082394 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ...
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1461689994 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1461567683 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1457878527 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1457338887 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1457203326 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1457203277 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ...
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1456835617 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1456821339 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1456153881 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1454516797 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1453748518 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1453748455 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ...
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1453575389 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1453544497 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1453269794 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1453049426 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1453035574 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ... N1453035530 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

بخش گرامر و درک مطلب ۷۰ سوال از مجموع ۱۰۰ سوال آزمون زبان MSRT را تشکیل می دهند. در زیر نمونه سوالات آزمون زبان MSRT در این بخش ها به صورت رایگان قرار داده شده است. برای دانلود نمونه سوالات این آزمون وارد هر یک از بخش های زیر شوید و نمونه سوالات را دانلود کنید.

 

 

بخش Listening آزمون MSRT

برای دانلود نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT نبز می توانید وارد پست زیر شوید.

 

برای معرفی کامل آزمون زبان MSRT می توانید وارد این قسمت شوید.

9480e msrt 6 نمونه سوالات آزمون زبان MSRT : سوالات گرامر و درک مطلب ...

آزمون زبان MSRT

 

 شیوه آماده شدن برای آزمون زبان MSRT

برای آمادگی آزمون زبان MSRT سه مهارت را در زبان خود تقویت کنید. ابتدا باید کتاب های مرجع آزمون زبان MSRT شامل کتاب های لغت و گرامر را مرور کنید. لغات آزمون MSRT چندان سخت نیست و با مطالعه کتاب هاب ۵۰۴ و کلمه های ضروری تافل می توانید تا حد زیادی از نظر لغات خود را برای این آزمون آماده کنید. برای مهارت گرامر نیز شما باید کتاب های مرجعی مانند گرامر تافل کاغذی و لانگ من را مطالعه کنید. برای بخش درک مطلب شما نیاز به تمرین و تکرار زیاد دارید که می توانید با مطالعه نمونه سوال های سالهای گذشته این آزمون خود را به سطح آکمادگی مطلوب برسانید. فراموش نکنید که زمان این آزمون بسیار کم است و یکی از مهم ترین چالش های شما در این آزمون سرعت تست زنی و مدیریت زمان است. برای بخش مهارت شنیداری نیز شما باید تمرین زیاد داشته باشید که با دانلود منابع شنیداری پی اچ دی پارس علاوه بر آمادگی برای آزمون زبان MSRT می توانید برای سایر آزمون های زبان نیز به آمادگی مطلوب برسید.

 

Article source: http://www.phdpars.com/1393/04/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-msrt-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code