بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 24 فوریه 2018
               
N1466933409 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1466923190 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1466922985 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1466921650 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1466920761 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1466754442 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1466519800 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ...
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1465624614 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1465292115 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1464453313 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1463344351 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1462458494 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1462082394 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ...
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1461689994 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1461567683 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1457878527 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1457338887 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1457203326 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1457203277 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ...
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1456835617 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1456821339 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1456153881 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1454516797 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1453748518 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1453748455 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ...
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1453575389 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1453544497 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1453269794 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1453049426 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1453035574 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ... N1453035530 بهترین آموزشگاه زبان در تهران | آموزشگاه زبان ایران ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

بهترین آموزشگاه زبان در تهران

بهترین آموزشگاه زبان در تهران

بسیاری از زبان آموزان آموزشگاه زبان ایران آکسفورد را بهترین آموزشگاه زبان در تهران معرفی می کنند. اما دلیل این انتخاب می تواند رعایت نکات متفاوتی باشد. کاربرد استاندارد های متفاوت و مختلف آموزشی در انتخاب آموزشگاه زبان ایرن آکسفورد به عنوان بهترین آموزشگاه زبان در تهران تاثیر گذار بوده است. در این مقاله سعی شده به برخی از این استاندارد ها اشاره کنیم.

  • آموزشگاه زبان ایرن آکسفورد تنها آموزشگاه زبان تهران می باشد که عضو کانون دبیران دانشگاه آکسفورد می باشد.
  • آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تنها آموزشگاه زبان تهران می باشد که در لسیت آموزشگاه زبان های British Council  ثبت شده است.
  • آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تنها آموزشگاه زبان تهران می باشد که Subscriber موسسه آموزش زبان British Council  می باشد.
  • آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تنها آموزشگاه زبان تهران می باشد که عضو Oxford University Press  می باشد.
  • موسسه زبان ایران اکسفورد سعی کرده در جایگاه خود را به عنوان بهترین آموزشگاه زبان در تهران در طی سال ها با بکارگیری موارد زیر حفظ کند:
  • استفاده از اساتید مجرب و Native در آموزش زبان

سنجش مرتب کلاس ها و اساتید و برگزاری seminar های آموزشی دیکته شده به موسسه از دانشگاه آکسفورد و British Council

برنامه ریزی دقیق کلاس ها و داشتن کلاس های مختلف برای شرایط مختلف

برگزاری کلاس های فشرده زبان برای زبان آموزان با محدودیت زمان

آموزش تضمینی آزمون های زبان برای اولین بار در ایران: آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تنها موسسه زبان در تهران می باشد که دوره های آموزشی زبان خود را با ضمانت نامه کتبی برگزار می نماید و در صورت عدم قبولی شخص در این آزمون ها مبلغ پرداختی به زبان آموز عودت داده می شود.

بهترین آموزشگاه زبان در تهران تنها به این افتخارات بسنده نکرده و همواره با دانشگاه های داخل کشور نیز برای تحقیق و پژوهش همکاری نموده است. این تحقیقات به خصوص در حوزه اموزش مجازی زبان  بسیار موفقیت آمیز بوده اند و مقالات چاپ شده از این موسسه در کنفرانس های تخصصی آموزش زبان پذیرفته شده اند. به عنوان مثال مقالات در حوزه CMC ( Computer Mediated Communication) و FCF( Focus Corrective Feedback) در کنفرانس آموزش زبان در شهر Sevilla اسپانیا پذیرفته شده است.

برای هر گونه اطلاعات بیشتر و آشنایی بیشتر با بهترین آموزشگاه زبان در تهران با ما تماس بگیرید.

Article source: http://iranianlc.com/best-language-school-in-tehran/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code