نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 28 فوریه 2018
               
N1466933409 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1466923190 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1466922985 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1466921650 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1466920761 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1466754442 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1466519800 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1465624614 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1465292115 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1464453313 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1463344351 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1462458494 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1462082394 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1461689994 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1461567683 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1457878527 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1457338887 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1457203326 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1457203277 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1456835617 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1456821339 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1456153881 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1454516797 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1453748518 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1453748455 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1453575389 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1453544497 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1453269794 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1453049426 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1453035574 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1 N1453035530 نمونه سوالات آزمون MSRT: درک مطلب 1
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

برای آمادگی آزمون MSRT در زیر نمونه یک متن درک مطلب را آورده ایم. برای آزمونی مثل MSRT که زمان آن بسیار محدود است شما نیاز به تمرین و تکرار مراحل این آزمون برای تسلط و سرعت دارید . برای اطلاعات بیشتر می توانید از بخش آزمون زبان دکتری با روال کلی  آزمون MSRT، منابع MSRT، شیوه برگزاری آزمون MSRT و تاریخ برگزاری آزمون MSRT آشنا شوید.

Before a mid-nineteenth century, people in the United States ate many dishes usually in season. Drying, smoking, and salting could safety beef for a brief time, though a accessibility of uninformed meat, like that of uninformed milk, was really limited; there was no approach to  prevent spoilage. But in 1810 a French contriver named Nicolas Appert grown the

(۵) cooking-and-sealing routine of canning. And in a 1850’s an American named Gail Borden grown a means of condensing and preserving milk. Canned products and precipitated divert became some-more common during a 1860’s, though reserve remained low since cans had to be done by hand. By 1880, however, inventors had fashionedstamping and soldering machines that mass-produced cansfrom tinplate. Suddenly all

(۱۰) kinds of food could be recorded and bought during all times of a year. Other trends and inventions had also helped make it probable for Americans to change their daily diets. Growing civic populations combined direct that speedy fruit and unfeeling farmers to lift some-more produce. Railroad fridge cars enabled growers and beef packers to boat perishables good distances and to safety them for longer

(۱۵) periods. Thus, by a 1890’s, northern city dwellers could suffer southern and western strawberries, grapes, and tomatoes, formerly accessible for a month during most, for adult to 6 months of a year. In addition, increasing use of iceboxes enabled families to store perishables. An easy means of producing ice commercially had been invented in a 1870’s, and by 1900 a republic had some-more than dual thousand blurb ice plants,

(۲۰) many of that done home deliveries. The icebox became a tie in many homes and remained so until a mechanized fridge transposed it in a 1920’s and 1930’s. Almost everybody now had a some-more diversified diet. Some people continued to eat especially dishes that were complicated in starches or carbohydrates, and not everybody could means meat. Nevertheless, many families could take advantage of previously

(۲۵) taken fruits, vegetables, and dairy products to grasp some-more sundry fare.

۲۰٫ What does a thoroughfare especially discuss?

(A) Causes of food spoilage

(B) Commercial prolongation of ice

(C) Inventions that led to changes in a American diet

(D) Population movements in a nineteenth century

۲۱٫ The word “in season” in line 2 refers to

(A) a kind of weather

(B) a sold time of year

(C) an central schedule

(D) a process of cooking food

۲۲٫ The word “prevent” in line 4 is closest in definition to

(A) estimate

(B) avoid

(C) correct

(D) confine

۲۳٫ During a 1860’s, canned food products were

(A) taken in farming areas

(B) shipped in fridge cars

(C) available in singular quantities

(D) a tack partial of a American diet

۲۴٫ It can be unspoken that tyrannise fridge cars came into use

(A) before 1860

(B) before 1890

(C) after 1900

(D) after 1920

۲۵٫ The word “them ” in line 14 refers to

(A) fridge cars

(B) perishables

(C) growers

(D) distances

۲۶٫ The word “fixture” in line 20 is closest in definition to

(A) luxury item

(B) substance

(C) hackneyed object

(D) automatic device

۲۷٫ The author implies that in a 1920’s and 1930’s home deliveries of ice

(A) decreased in number

(B) were on an strange schedule

(C) increasing in cost

(D) occurred usually in a summer

۲۸٫ The word “Nevertheless” in line 24 is closest in definition to

(A) therefore

(B) because

(C) occasionally

(D) however

۲۹٫ Which of a following forms of food refuge was NOT mentioned in a passage?

(A) Drying

(B) Canning

(C) Cold storage

(D) Chemical additives

۳۰٫ Which of a following statements is upheld by a passage?

(A) Tin cans and iceboxes helped to make many dishes some-more widely available.

(B) Commercial ice factories were grown by tyrannise owners.

(C) Most farmers in the United States raised usually fruits and vegetables.

(D) People who lived in cities demanded home smoothness of foods.

مطالب مرتبط با آزمون های  زبان :

 

Article source: http://www.phdpars.com/1393/04/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-msrt-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-1/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code