پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 01 مارس 2018
               
N1466933409 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1466923190 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1466922985 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1466921650 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1466920761 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1466754442 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1466519800 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1465624614 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1465292115 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1464453313 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1463344351 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1462458494 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1462082394 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1461689994 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1461567683 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1457878527 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1457338887 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1457203326 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1457203277 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1456835617 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1456821339 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1456153881 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1454516797 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1453748518 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1453748455 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1453575389 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1453544497 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1453269794 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1453049426 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1453035574 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT N1453035530 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

78aa7 register for the TOEFL پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT

پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT

آزمون تافل TOEFL مخفف (Test of English as a unfamiliar Language ) آزمونی است برای تست زبان انگلیسی و پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT بطور آنلاین است و از افرادی که زبان اصلی آنها انگلیسی نیست و متقاضی ثبت‌نام در دانشگاه‌های انگلیسی زبان هستند. نتیجه این تست برای اکثر دانشگاه‌ها ، مراکز علمی و انستیتوهای علمی معتبر است.

آزمون تافل TOEFL iBT یکی از دو آزمون بزرگ زبان انگلیسی در دنیاست که آزمون دیگر IELTS نام دارد.

TOEFL نشان تجاری موسسه (ETS (Educational Testing Service که یک موسسه خصوصی و غیر انتفاعی می‌باشد است که وظیفه طراحی و مدیریت آزمون‌ها را بر عهده دارد.

موسسه ETS گزارش نمرات رسمی آزمون‌ها را تا دو سال پس از آزمون را بطور مستقل برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارسال میکند و نمرات پس از دو سال از حساب کاربری حذف خواهد شد مگر در صورتی که نمره آخرین آزمون در سطح Expert User باشد نمره برای همیشه در حساب کاربری باقی خواهد ماند.

نحوه و محتوای آزمون تافل TOEFL iBT :

برای پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT باید نکاتی را در نظر داشته باشید ، از سال ۲۰۰۵ آزمون تافل Toefl بصورت iBT مخفف (Internet-base test) است جایگزین آزمون کامپیوتری (Computer-base test) و آزمون کاغذی ( paper-base test) شده گرچه هنوز هم آزمون کاغذی هنوز هم مورد استفاده است.آزمون اینترنتی ابتدا در سال ۲۰۰۵ در کشورهای ایالات متحده آمریکا،کانادا، فرانسه ، المان و ایتالیا مورد استفاده قرار گرفت و از سال ۲۰۰۶ به بعد بطور منظم به شعباتی که امتحان را بطور iBT گرفته می‌شود اضافه شده است .

در سال‌های ابتدایی امتحان بصورت iBT متقاضی گاهی تا ماه‌ها باید منتظر روز آزمون می‌ماند اما اکنون اولین فرصت برای آزمون از یک هفته تا یک ماه بیشتر نخواهد بود (بسته مکان آزمون امکان بیشتر شدن زمان انتظار است).

هر متقاضی در هر ۱۲ روز امکان شرکت در آزمون را خواهد داشت.

آزمون در ۴ بخش Reading ، Listening ، Speaking و Writing است .

شرح آزمون بصورت زیر است :

78aa7 ETS timetable پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT

  • امتیاز (نمره) آزمون تافل بین ۰ تا ۱۲۰ نمره است .
  • هر بخش از آزمون (reading. essay ،speaking و listening ) برابر با ۳۰ امتیاز است .
  • هنگام آزمون کارت ملی و یا پاسپورت را همراه خود داشته باشید .
  • هزینه پرداخت آزمون تافل برابر با ۲۱۵ دلار است که پرداخت توسط پی‌پال انجام می‌شو د. (پرداخت بدون واسطه و توسط پارسیان‌پی انجام می‌شود، بنابراین از خرید هرگونه مسترکارت خودداری فرمایید.)
  • پس از حدود دو هفته پس از آزمون امکان مشاهده نتیجه آزمون در حساب کاربری را خواهید داشت .
  • تا ۴ روز قبل آزمون امکان لغو آزمون را خواهید داشت.

-برای پرداخت پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تافل TOEFL iBT و محاسبه معادل ریالی آن از ماشین حساب موجود در سایت استفاده نموده و برای ثبت سفارش بعد از عضویت از طریق محیط کاربری اقدام به ارسال سفارش نمایید .

 

در هر ساعت از شبانه روز می‌توانید جهت استعلام قیمت و نحوه پرداخت با تلگرام با ما درتماس باشید.

Article source: https://parsianpay.com/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84-ibt/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code