راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 14 مارس 2018
               
N1466933409 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1466923190 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1466922985 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1466921650 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1466920761 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1466754442 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1466519800 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ...
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1465624614 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1465292115 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1464453313 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1463344351 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1462458494 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1462082394 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ...
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1461689994 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1461567683 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1457878527 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1457338887 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1457203326 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1457203277 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ...
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1456835617 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1456821339 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1456153881 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1454516797 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1453748518 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1453748455 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ...
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1453575389 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1453544497 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1453269794 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1453049426 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1453035574 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ... N1453035530 راهنمای آوا شناسی IPA لغات انگلیسی جهت بهبود در یادگیری ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

راهنمای آواشناسی

فونتیک‌ها (Phonetics) یا در زبان فارسی آوا شناسی سیستمی برای نوشتن آوای اصوات است که در زبان گفتاری ایجاد می شود، تا با دیدن آن حتی اگر لغت را نشنیده باشید بتوانید آن را بخوانید.

سایت زبان افزا جهت بهبود کیفیت آموزش زبان و همچنین کمک به زبان آموزان در جهت یادگیری هرچه بهتر تلفظ کلمات، جدول زیر را تهیه کرده است. در این جدول هر علامت به همراه چند مثال نمایش داده شده است.

حروف صدا دار

/æ/

apple, can, hat

/eɪ/

aid, hate, day

/ɑ/

arm, father, aha

/ɛər/

air, careful, wear

/ɔ/

all, or, talk, lost, saw

/aʊər/


hour

/ɛ/

ever, head, get

/i/

eat, see, need

/ɪər/

ear, hero, beer

/ər/

teacher, afterward, murderer

/ɜr/

early, bird, stirring

/ɪ/

it, big, finish

/aɪ/

I, ice, hide, deny

/aɪər/

fire, tired

/ɒ/

odd, hot, waffle

/oʊ/

owe, road, below

/u/

ooze, food, soup, sue

/ʊ/

good, book, put

/ɔɪ/

oil, choice, toy

/aʊ/

out, loud, how

/ʌ/

up, mother, mud

/ə/

about, animal, problem, circus

حروف بی صدا

/b/

boy, baby, rob

/d/

do, ladder, bed

/dʒ/

jump, budget, age

/f/

food, offer, safe

/g/

get, bigger, dog

/h/

happy, ahead

/k/

can, speaker, stick

/l/

let, follow, still

/m/

make, summer, time

/n/

no, dinner, thin

/ŋ/

singer, think, long

/p/

put, apple, cup

/r/

run, marry, far, store

/s/

sit, city, passing, face

/ʃ/

she, station, push

/t/

top, better, cat

/t͡ʃ/

church, watch, nature, witch

/θ/

thirsty, nothing, math

/ð/

this, mother, breathe

/v/

very, seven, love

/w/

wear, away

/ʰw/

where, somewhat

/y/

yes, onion

/z/

zoo, easy, buzz

/ʒ/

measure, television, beige

Article source: http://zabanafza.com/PhoneticsGuide.aspx

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code