کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 22 مارس 2018
               
N1466933409 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1466923190 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1466922985 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1466921650 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1466920761 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1466754442 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1466519800 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ...
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1465624614 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1465292115 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1464453313 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1463344351 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1462458494 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1462082394 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ...
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1461689994 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1461567683 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1457878527 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1457338887 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1457203326 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1457203277 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ...
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1456835617 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1456821339 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1456153881 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1454516797 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1453748518 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1453748455 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ...
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1453575389 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1453544497 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1453269794 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1453049426 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1453035574 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ... N1453035530 کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

کلاس TOEFL iBT فشرده دوره 128 آقای زرین مهر و خانم شمس

ظرفیت این دوره تکمیل می باشد.

TOEFL iBT INTENSIVE COURSE

طراح دوره: آقای اعلایی

مطالب ارائه شده و برنامه تمام کلاس های تافل فشرده این مرکز یکسان می باشد و مطالب درسی که تحت نظر آقای اعلائی تهیه شده است شامل نرم افزار تی پی او،  پاورپوینت های کلاس و فایل های کمکی دیگر در طول دوره، در اختیار زبان آموزان این مرکز قرار می گیرد.

 

  • اساتید دوره: آقای زرین مهر – خانم شمس
  • شروع : پنجشنبه 27 مهر
  • طول دوره: 7 هفته- 56 ساعت آموزشی
  • مواد آموزشی:

خانم شمس Listening Speaking

آقای زرین مهر  Reading Writing

بر پایه جدیدترین سوالات TPO

  • شهریه کلاس: 6600000 ریال
  • مکان برگزاری کلاس: تهران- بلوار کشاورز-خیابان وصال شیرازی- خیابان فر دانش- پلاک ۳             
  • زمان تشکیل کلاسها:

پنجشنبه ها صبح از ساعت 8:30 الی 12:00 و یکشنبه ها عصر از ساعت 16:00 الی 19:30

  • شروع دوره:  پنجشنبه, 27 مهر  
  • پايان دوره:  یکشنبه 26 آذر

درباره دوره :

۱.       دشواری سطح مطالب کلاسی مانند آزمون است.

۲.       این دوره نیاز به تعیین سطح ندارد و به زبان آموزانی توصیه می شود که سطح زبان شان Upper-intermediate  و Advanced می باشد و قصد دارند در یک بازه زمانی دو تا سه ماهه برای شرکت در آزمون آمادگی لازم را کسب نمایند.

۳.       زبان آموزان در طول دوره برای مهارت ها نمره  دریافت خواهند کرد. تکالیف انجام شده هر جلسه توسط مدرسین دوره بررسی و تصحیح خواهد شد. بازخورد های ارائه شده می تواند به ارتقای نمره مهارت های چهار گانه کمک نماید.

۴.       راهکار های پیشرفت در مهارت های چهار گانه آزمون اصلی و مهارت های جانبی- گرامر و واژگان- به صورت برنامه دو ماه و نیمه در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد. برای دریافت نمره مورد نظر زبان آموزان به برنامه ریزی حداقل دو ماهه و تمرین پنج الی هشت ساعته روزانه نیازدارند.

۵.       در طول دوره فایل های ضروری به خصوص مربوط به مهارت های speaking و writing مانند سوالات پر تکرار و غیره در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد.

۶.       در این دوره مهارت ها به صورت یکپارچه تدریس می شود و امکان  انتخاب بعضی مهارت ها برای ثبت نام وجود ندارد.

۷.       مطالب درسی صرفا بر اساس تست های TPO خواهد بود و مطالب ارائه شده در پاورپوینت های هر جلسه به ایمیل زبان آموزان ارسال می گردد.

۸. توصیه می شود زبان آموزان سه تا چهار هفته پس از اتمام دوره در آزمون اصلی ثبت نام کنند . در این مدت زبان آموزان می توانند نکات کلاس را دوره نمایند و چند نمونه تست بزنند و با آمادگی کامل در آزمون شرکت نمایند.

 

برای ثبت نام به سایت www.ibtil.org مراجعه فرمایید.

Article source: https://www.aalaee.com/pages/toefl128

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code