مقالات آموزش زبان انگلیسی

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 29 مارس 2018
               
N1466933409 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1466923190 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1466922985 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1466921650 مقالات آموزش زبان انگلیسی
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1466920761 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1466754442 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1466519800 مقالات آموزش زبان انگلیسی
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1465624614 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1465292115 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1464453313 مقالات آموزش زبان انگلیسی
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1463344351 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1462458494 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1462082394 مقالات آموزش زبان انگلیسی
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1461689994 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1461567683 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1457878527 مقالات آموزش زبان انگلیسی
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1457338887 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1457203326 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1457203277 مقالات آموزش زبان انگلیسی
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1456835617 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1456821339 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1456153881 مقالات آموزش زبان انگلیسی
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1454516797 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1453748518 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1453748455 مقالات آموزش زبان انگلیسی
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1453575389 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1453544497 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1453269794 مقالات آموزش زبان انگلیسی
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1453049426 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1453035574 مقالات آموزش زبان انگلیسی N1453035530 مقالات آموزش زبان انگلیسی
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

 
 چگونه انگلیسی یاد بگیریم

در
اين قسمت شما می‌آموزيد چگونه انگيزه
يادگيری انگلیسی را در خود تقويت
کنيد، چطور از اشتباهات جلوگیری کنید،
چگونه از ديکشنری به نحو موثرتری
استفاده کنید و در نهايت چطور
مهارتهای شنيداری، گفتاری و نوشتاری
خود را افزايش دهید.


از اینجا وارد شوید
.

 

 


چرا بايد انگليسي ياد بگيريم 

آيا هيچ فکر
کرده‌ايد که دسترسي به اطلاعاتي که ديگران از آن بي‌بهره‌اند،
چقدر مي‌تواند جالب باشد؟ يا صحبت کردن با افراد جالبي که
ديگران نمي‌توانند با آنها ارتباط برقرار کنند؟ يا تحت تأثير
قرار دادن اطرافيانتان هر موقع که دهانتان را باز مي‌کنيد؟

راهنمای داشتن تلفظ درست در زبان انگلیسی 

این مقاله، اولین نوشته از
سلسله نوشته های مربوط معرفی روش یادگیری زبان موسوم به
روش Fluent Forever یا تسلط همیشگی است است که در سال 2014
توسط گیب واینر و در کتابی با عنوان Fluent Forever ارائه شده
است.

این روش که توسط میلیونها نفر در حال
استفاده است، مورد استقبال بسیاری از افراد شاخص و نویسندگان و
متخصصان حوزه یادگیری و زبان‌آموزی قرار گرفته است.
سه ترفند حرفه ای برای یادگیری زبان انگلیسی 

یادگیری انگلیسی میتونه یک
فرایند خسته کننده باشه. ولی نهایتاً تمام موضوع اینه که آیا
شما بعد از طی این فرایند می تونید به راحتی به این زبان
مکالمه کنید یا نه. به این حقیقت توجه کنید که اگر بدون برنامه
ریزی مناسب، پروسه ی یادگیری رو شروع کنید، به نتیجه ای
نخواهید رسید…

چهار
اشتباه مهلک در هنگام یادگیری زبان انگلیسی
 
در این
مقاله ی مشاوره ای چهار اشتباه مهلک رو به شما معرفی می کنیم
که می تونن روند یادگیری شما رو مختل کنن. اما خبر خوب اینه که
با مطالعه ی این مقاله و انجام پیشنهاد های موجود، شما به
راحتی می تونید از این چهار اشتباه جلوگیری کنید.

چطور
با اینترنت انگلیسی یاد بگیریم؟
 
یادگیری زبان انگلیسی ممکنه برخی اوقات به یک فعالیت چالش
برانگیز و یا حتی دلسرد کننده تبدیل بشه. خوشبختانه پیشرفت های
فناوری باعث شده تا یادگیری انگلیسی بسیار ساده تر و جالب تر
باشه.  یکی از شیوه های پیشرفته ی یادگیری غیرحضوری انگلیسی،
استفاده از اینترنت می باشد.چگونه یک مترجم حرفه ای شویم؟

 
هر فردی که بیش از یک زبان می داند این
توانایی را دارد که یک واژه یا یک جمله را از زبان مبدأ با
استفاده از یک واژه یا جمله معادل در زبان مقصد توضیح دهد. این
در واقع آغاز ترجمه است. اما فقط آغاز است، زیرا چنین ترجمه­ای
به خودی خود شخص را یک مترجم ماهر نمی­کند.


 

روشهای فراگیری لغات 
به
خاطر سپردن لغتهای یک زبان خارجی می تواند یکی از بخشهای خسته
کننده در فراگیری زبان باشد. خوشبختانه روشهای مختلفی برای
سرعت بخشیدن و نیز لذت بخش کردن آن وجود دارد که در ادامه به
آن می پردازیم.

همه چيز درباره تافل 


تافل يک آزمون جامع زبان انگليسي است که براي ورود به 
دانشگاههای ايالات متحده و کانادا، و ديگر بخشهاي جهان، مورد
نياز مي‌باشد. همچنين خارجياني که داراي مشاغل حرفه‌اي
مي‌باشند، بـراي ادامه فعاليتهاي حرفه‌ايشان در آمريکا و
کانادا مرتباً به يک رتبه تافل نياز دارند.
 

با تافل اينترنتي (iBT) آشنا شويم 

اين
آزمون، مهارت در بخشهاي شنيداري، گفتاري، نوشتاري، و درک مطلب
انگليسي را مورد سنجش قرار مي‌دهد و براي پذيرش در
دانشگاههاي آمريکاي شمالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. نمره کسب
شده در اين آزمون جهت پذيرش در اين دانشگاهها به مدت دو سال
داراي اعتبار مي‌باشد.
 

آيلتس چيست 

آزمون آیلتس جهت سنجش
میزان آمادگی داوطلبان برای ادامه تحصیل، فراگیری مهارتهای تخصصی و
یا کار و اقامت در کشـورهای انگلیسی زبان طراحی شـده است. این
آزمون مشترکاً تـوسط دانشگاه کمبریج، کنسول بریتانیا
و مرکز آیلتس استرالیا در بیش از 500 مرکز در 120 کشور جهان برگزار
می‌شود.
 

معرفی آزمون MSRT یا همان MCHE 

آزمون MSRT در واقع همان MCHE است که توسط اداره بورس و امور
دانشجویان خارج وزارت علوم نام آن تغییر پیدا کرده است. اما
تفاوتی در آزمون ایجاد نشده است و کلیه سرفصل ها مانند قبل در
قالب چهار مهارت شنیداری، درک مطلب، لغت و ساختار مورد آزمایش
قرار می گیرد.
 


تولیمو
چیست
 

آزمون تولیمو یا
TOLIMO
توسط سازمان سنجش آموزش
کشور طراحی و اجرا می شود که در واقع
آزمونی استاندارد برای تعيين سطح دانش
زبان انگلیسی می باشد.
 

چطور با
خواندن، انگليسي خود را تقويت کنيم
 

معمولاً افراد هنگام مطالعه
يک متن (مثلاً يک روزنامه) سعي مي‌کنند با حداقل تلاش و حداکثر
سرعت به مضمون اصلي مطلب پي ببرند. شايد بتوان اين استراتژي را
«سريع خواني» ناميد. در اين استراتژي مغز تلاش مي‌کند تا جاي
ممکن کلمات کمتري را بخواند و تنها کسري از ثانيه روي هر کلمه
توقف مي‌کند.
 

چگونه لهجه خود را کاهش دهيم 

بسياري از مشکلاتي تلفظي که زبان‌آموزان با آنها مواجه هستند در نتيجه
استفاده غلط از اصواتي است که در زبان مادري خود به کار
مي‌برند. بنابراين مشکلات تلفظي که شما از آن رنج مي‌بريد
احتمالاً مشابه مشکلاتي است که ديگر
زبان‌آموزان «هم زبان» شما
هم با آن مواجه هستند.
 

چگونه تلفظ خود
را بهبود بخشيم
 

استرس کلمه در درک مطلب شنيداري
نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌کند. زبان انگليسي، يک زبان «استرس
محور» مي‌باشد که اين بدان معنا است که سيلابهاي خاصي استرس
بيشتري نسبت به بقيه دريافت مي‌کنند، در حاليکه از روي
کلمات فاقد استرس به سرعت مي‌گذريم.
 

سه مشکل اصلی
پيش روی یک زبان آموز
 

همه
زبان‌آموزان
دوست دارند که به خوبي انگليسي صحبت کنند. آنها از اين فکر که
قادر باشند «روان» صحبت کنند و با ديگران به انگليسي ارتباط
برقرار کنند به هيجان مي‌آيند. اما آنها معمولاً توجهي به خود
فرآيند آموزش ندارند. در نظر بيشتر
زبان‌آموزان، فراگيري زبان انگليسي يک اجبار است.
 

تفاوتهای انگلیسی آمریکایی و انگليسی بريتانيایی 

آيا انگليسي آمريکايي
و انگليسي بريتانيايي
دو زبان مجزا هستند يا دو حالت مختلف از زبان انگليسي؟ بعضي‌ها
مي‌گويند آنها دو زبان مختلف هستند ولي خيلي‌ها آنها را تنها
حالتهاي مختلفي از يک زبان مي‌دانند.
 


حفظ
لغات با جعبه
لایتنر
 

جعبه لایتنر یک روش کارآمد برای فراگیری
لغات و … می باشد که در آن از کارت های نمایش یا همان فلش
کارتها به نحو موثری استفاده می شود. این روش به شما کمک می کند
تا بدون تلاش بسیار مطالب را از
حافظه  کوتاه مدت خود به حافظه بلند مدت منتقل نمایید.
 

اهمیت
فراگیری اصطلاحات
 

اصطلاحات
کلمات و عبارات ثابتی
هستند کـه یـا از لحاظ گرامری غیرعادی هستند (مثل «Long
time, no see!
» و یا از این جهت که دارای معنی‌ای هستند
که نمی‌تواند از معانی کلمات تشکیل دهنده آن استخراج شود. هر زبانی دارای
اصطلاحات خاص خودش می‌باشد و اغلب فراگیری آنها برای
زبان‌آموزها دشوار می‌باشد.
 

دلايل اصلی ناكامی در یادگیری زبان 

بشر در هيچ دوره‌اي
اين چنين با حجم انبوهي از داده‌ها
و اطلاعات مواجه نبوده است. سرگرداني انسان امروز، انتخابي
مناسب از بين هزاران امكاني است كه عمر كوتاهش را بر نمي‌تابد
و اين سرگرداني، در انتخاب روشي مناسب براي يادگيري يك
زبان
بين المللي با گستره توليد جهاني، صد چندان شده است.
 

 

Article source: http://www.zabanamoozan.com/articles/default.htm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code