زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 30 مارس 2018
زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید
               
N1466933409 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1466923190 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1466922985 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1466921650 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1466920761 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1466754442 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1466519800 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1465624614 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1465292115 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1464453313 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1463344351 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1462458494 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1462082394 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1461689994 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1461567683 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1457878527 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1457338887 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1457203326 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1457203277 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1456835617 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1456821339 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1456153881 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1454516797 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1453748518 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1453748455 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1453575389 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1453544497 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1453269794 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1453049426 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1453035574 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید N1453035530 زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

زبان لاتین یکی از زبان های ایتالیایی (Italic Languages) است که در مرکز ایتالیا صحبت می شد. لاتین زبان منطقه ای در ایتالیا به نام لاتیوم بود. لاتیوم در واقع لاتزیوی کنونی است. شهر رم پایتخت ایتالیا یکی از شهر های لاتیوم بود. اولین کتیبه های نوشته شده به زبان لاتین به قرن ششم قبل از میلاد برمی گردند. این کتیبه ها بوسیله الفبایی که از الفبای اتروسک (Etruscan alphabet) اقتباس شده بود، نوشته شده بودند.

در امپراطوری روم زبان دادگاه ها در غرب و ارتش در همه جای امپراطوری زبان لاتین بود. علاوه بر آن، این زبان زبان روزمره مردم هم بود. در مدیترانه شرقی زبان یونانی زبان غالب بود. البته رومیان تحصیل کرده با هر دو زبان آشنا بودند.

در طول قرن ها گونه های زبانی لاتین از شکل استاندارد ادبی این زبان دور شدند تا اینکه به زبان های رومیایی (Romance Languages) کنونی تبدیل شدند. زبان های رومیایی عبارتند از: ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی، رومانیایی و کاتالان.

حتی بعد از فروپاشی امپراطوری روم غربی زبان لاتین همچنان به عنوان زبان ادبی در سرتاسر اروپای غربی و مرکزی استفاده می شد.

در قرن پانزدهم زبان لاتین شروع به از دست دادن موقعیت خود که به عنوان زبان اصلی دین و دانش در کل اروپا بکار میرفت کرد. در خیلی از مناطق اروپا زبان های زیادی جایگزین لاتین شدند. خیلی از این زبان ها یا زبان هایی بودند که به عنوان گونه های این زبان از آن جدا شده بودند یا زبان هایی بودند که به شکل قابل توجهی تحت تاثیر آن قرار گرفته بودند.

زبان مدرن لاتین تا اواسط قرن بیستم توسط کلیسای کاتولیک رومی استفاده می شد، در حال حاضر تا حدی از این زبان استفاده می شود به خصوص در واتیکان که این زبان به عنوان یکی از زبان های رسمی این شهر استفاده می شود.

در شکل زیر هم الفبای لاتین را ملاحظه می کنید:

 

bfff0 latin classical زبان لاتین چیست؟ | الفبای لاتین | زبان امید


پست های مرتبط:

آموزش زبان اسپانیایی


 

Article source: http://www.languagecentre.ir/miscellaneous/latin-language

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code