دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 02 آوریل 2018
               
N1466933409 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1466923190 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1466922985 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1466921650 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1466920761 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1466754442 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1466519800 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1465624614 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1465292115 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1464453313 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1463344351 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1462458494 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1462082394 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1461689994 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1461567683 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1457878527 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1457338887 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1457203326 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1457203277 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1456835617 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1456821339 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1456153881 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1454516797 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1453748518 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1453748455 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1453575389 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1453544497 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1453269794 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1453049426 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1453035574 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید N1453035530 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

کتاب Family and Friends 5 (فمیلی اند فرندز 5) یکی از کتاب های دوره Family and Friends است که برای کودکان منتشر شده است. در این پست آزمون های مربوط به ویرایش دوم این کتاب قرار داده شده است. سوالاتی که در این پست قرار داده شده اند توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد طراحی شده اند و بنابراین کاملا استاندارد می باشند.

نمونه سوالات این کتاب در دو فایل قرار داده شده اند؛ سوالاتی که در فایل اول قرار داده شده اند سوالات نهایی می باشند (این سوالات از کل کتاب طراحی شده اند)، و فایل دوم شامل سوالات درس به درس کتاب است. فایل مربوط به آزمون های نهایی شامل 4 آزمون نهایی از کل درس های کتاب است. و فایل حاوی امتحانات درس به درس، برای هر درس دارای یک امتحان است. پاسخ تمامی سوالات در فایلی به نام answer key موجود می باشد. نمونه ای از آزمون های درس به درس در انتهای این مطلب قرار داده شده است.

همچنین نمونه سوالات استاندارد میان ترم این کتاب توسط تیم زبان امید طراحی شده اند. یکی از این نمونه سوالات مربوط ابتدای کتاب تا درس 6 است و دیگری مربوط به دروس 7 تا 12. هر دوی این نمونه سوالات دارای بخش Listening می باشند. فایل قابل ویرایش این آزمون ها نیز در فایل دانلود قرار داده شده است.

کتابچه نمونه سوالات ویرایش اول این کتاب را می توانید به صورت رایگان در زیر دانلود نمایید.

دانلود رایگان کتابچه تست Family and Friends 5

 

77858 family friends 5 tests image دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید

 

فایل سوالات نهایی – ویرایش دوم

 

فایل سوالات درس به درس – ویرایش دوم

 

فایل نمونه سوال میان ترم – از ابتدای کتاب تا درس 6 – ویرایش دوم

 

فایل نمونه سوال میان ترم – از درس 7 تا درس 12 – ویرایش دوم

 

 

پسورد تمامی فایل ها: www.languagecentre.ir

 

 

بخشی از یکی از نمونه سوالات – ویرایش دوم

a33fd sample test number five 1 دانلود رایگان نمونه سوالات Family and Friends 5 | زبان امید

 

 

مطالب مرتبط:

دانلود نمونه سوالات Family and Friends 1

دانلود نمونه سوالات Family and Friends 3

Article source: http://www.languagecentre.ir/quizzes/family-and-friends-5-questions/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code