تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 08 آوریل 2018
               
N1466933409 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1466923190 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1466922985 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1466921650 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1466920761 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1466754442 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1466519800 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1465624614 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1465292115 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1464453313 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1463344351 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1462458494 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1462082394 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1461689994 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1461567683 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1457878527 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1457338887 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1457203326 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1457203277 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1456835617 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1456821339 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1456153881 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1454516797 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1453748518 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1453748455 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1453575389 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1453544497 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1453269794 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1453049426 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1453035574 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS N1453035530 تافل چیست | آیلتس|آکادمی آیلتس الفبا|آموزش تضمینی IELTS
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

تافل چیست

اگرچه توانایی تکلم به زبان انگلیسی به عنوان مهارتی کاربردی امری مشخص و تغییر ناپذیر است ، اما راه های فراوانی برای ارزیابی همین ویژگی وجود دارد . International English Language Testing System (IELTS) یا آیلتس ، First Certificate in English (FCE)  یا اولین گواهینامه زبان ،   Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، a Test of Language by a Iranian Measurement Organizations (TOLIMO) یا آزمون زبان سازمان سنجش ایران و Graduate Records Examination ((GRE یا بررسی سوابق تحصیلی فارغ التحصیلان آموزش عالی به عنوان سامانه هایی بین المللی ارائه مدرک زبان انگلیسی ، صلاحیت خود را برای اعطای این مدرک به مردمان سراسر جهان به اثبات رسانده و نشان داده اند که فارغ از معادلات سیاسی ، نگاه نژاد پرستانه به دیگران ، عدم توجه به سطح اجتماعی و در آمد متقاضیان خود و با قضاوت های عادلانه عیار واقعی زبان آموزان را از طرق مختص به خود معین می کنند . تاکنون در وبگاه “الفبا نوین” به زوایای مختلفی از آزمون آیلتس پرداخته شده است ، همین امر سبب شده است تا از معرفی رقیب سرسخت اما قابل احترام آن – تافل – تا حدودی غافل شویم ، لذا در این مقاله قصد داریم تا اطلاعات بیشتری در اختیار مخاطبینمان قرار دهیم .  بدون شک اگر تافل ، Test of English as a Foreign Language یا سنجش انگلیسی به عنوان زبانی خارجی بهترین مدرک زبان مذکور نباشد ، در کنار آیلتس یکی از بهترین های آن هاست . این آزمون که برای نخستین بار توسط مؤسسه Educational Testing Service یا سامانه آزمون های تحصیلی (به اختصار ETS) برگزار شد ، از ابتدا تا آستانه پنجاه و پنجمین سالگرد تولد خود ، پذیرای 20 میلیون شرکت کننده منحصر بفرد از سراسر دنیا بوده است که این خود گواهی بر توانایی آنان می باشد . آزمون تافل خود به دو زیر شاخه  Pbt (Paper-based Test) یا کاغذی و Ibt (Internet-based test) یا اینترنتی تقسیم می شوند که با توجه به اسامی آن ها می توان به تفاوتشان پی برد . در روش کاغذی که به فراخور زمان پیدایش این آزمون رواج یافته است ، سه مهارت شنوایی ، خواندنی و ساختار زبان زبان آموز مورد سنجش قرار می گیرد و داوطلب در قالب نگارش یک انشاء نیز قدرت Writing خود را به منصه ظهور می رساند . در این آزمون ها ، مهارت شنیداری در قالب مکالمه بین دو نفر ، بین چند نفر و استخراج سوالات از دل یک سخنرانی علمی انجام می پذیرد . نحوه سوالات Reading و Structure and Language به حدی شبیه ساختار سوالات امتحانی مدارس ایرانی است که این تشابه سبب شده است تا داوطلبین اخذ این مدرک با سبک آشنایی روبرو شوند که سال ها در قالب امتحانات درسی و کلاسی با آن دست و پنجه نرم کرده اند . انواع سوالات “جای خالی ” ، “صحیح و غلط” ، “یافتن کلمات غیر مرتبط و اشتباه” و … در کنار عدم وجود آزمونی شفاهی برای سنجش قدرت مکالمه و تلفظ کلمات سبب شده است تا آزمون کاغذی تافل از محبوبیت بالایی نزد داوطلبین برخوردار باشد . این فقدان اگرچه برای برخی از زبان آموزان مطلوب بوده و تمایلشان برای اخذ این مدرک را بیشتر می کند ، اما نباید فراموش کرد تلاش در جهت اخد آن ، زبان آموز را به یک شنونده صرف تبدیل کرده و او را به تقویت قوای تکلم خود سوق نمی دهد ؛ ضعفی که در دهه اخیر با ترویج آزمون های اینترنتی تافل پوشانده شده و اعتبار از دست رفته آن را باز گردانده است . در پایان لازم به ذکر است که در این آزمون تمام آمریکایی ، داشتن لهجه ای غیر “آمریکن” (در Ibt) نمره منفی داشته و بجز کشورهای آمریکا ، کانادا و همچنین مراکز آموزش عالی آن ها ، اعتبار کمتری از مدرک آیلتس دارد .

Related Posts

Article source: http://alefbanovin.com/%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code