دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 08 آوریل 2018
               
N1466933409 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1466923190 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1466922985 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1466921650 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1466920761 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1466754442 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1466519800 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1465624614 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1465292115 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1464453313 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1463344351 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1462458494 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1462082394 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1461689994 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1461567683 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1457878527 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1457338887 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1457203326 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1457203277 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1456835617 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1456821339 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1456153881 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1454516797 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1453748518 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1453748455 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1453575389 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1453544497 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1453269794 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1453049426 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1453035574 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter N1453035530 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

در این مطلب سوالات کتاب Family and Friends Starter که برای کودکان منتشر شده است، برای دانلود قرار داده شده اند. این سوالات شامل سوالات ویرایش دوم سطح استارتر کتاب Family and Friends می باشند. نمونه سوالات درس به درس توسط انتشارات آکسفورد و سایر نمونه سوالات توسط زبان امید طراحی شده اند که همگی استاندارد می باشند.

در این پست چند فایل قرار داده شده است که شامل سوالات درس به درس و نمونه سوال دروس 1 تا 2 می باشند. در فایل نمونه سوالات درس به درس برای هر درس یک امتحان وجود دارد که شامل بخش شنیداری (Listening) نیز می باشد و فایل های صوتی این بخش ها هم در فایل دانلود قرار داده شده است. پاسخ تمام سوالات را می توانید به همراه متن فایل های صوتی در فایلی به نام audio scripts and answer key مشاهده کنید. نمونه ای از سوالات حاضر در انتهای این مطلب قابل مشاهده می باشد.

کتابچه نمونه سوالات ویرایش اول این کتاب را می توانید به صورت رایگان در زیر دانلود نمایید.

دانلود رایگان کتابچه نمونه سوالات Family and Friends Starter

 

f0d06 starter family friends image دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter

 

فایل نمونه سوالات درس به درس Family and Friends Starter – ویرایش دوم

 

فایل نمونه سوال دروس 1 تا 2 این کتاب – ویرایش دوم

 

 

پسورد تمامی فایل ها: www.languagecentre.ir

 

b96c8 ct unit4 1 دانلود نمونه سوالات فمیلی فرندز استارتر Family and Friends Starter

 

 

نمونه سوالات سایر کتاب های Family and Friends را می توانید در این لینک مشاهده کنید.

 

مطالب مرتبط:

دانلود نمونه سوالات Family and Friends 1

دانلود نمونه سوالات Family and Friends 2

دانلود نمونه سوالات American English File Starter

Article source: https://www.languagecentre.ir/quizzes/family-and-friends-starter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code