آزمون آنلاین رایگان تافل

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 14 آوریل 2018
               
N1466933409 آزمون آنلاین رایگان تافل N1466923190 آزمون آنلاین رایگان تافل N1466922985 آزمون آنلاین رایگان تافل N1466921650 آزمون آنلاین رایگان تافل
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 آزمون آنلاین رایگان تافل N1466920761 آزمون آنلاین رایگان تافل N1466754442 آزمون آنلاین رایگان تافل N1466519800 آزمون آنلاین رایگان تافل
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 آزمون آنلاین رایگان تافل N1465624614 آزمون آنلاین رایگان تافل N1465292115 آزمون آنلاین رایگان تافل N1464453313 آزمون آنلاین رایگان تافل
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 آزمون آنلاین رایگان تافل N1463344351 آزمون آنلاین رایگان تافل N1462458494 آزمون آنلاین رایگان تافل N1462082394 آزمون آنلاین رایگان تافل
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 آزمون آنلاین رایگان تافل N1461689994 آزمون آنلاین رایگان تافل N1461567683 آزمون آنلاین رایگان تافل N1457878527 آزمون آنلاین رایگان تافل
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 آزمون آنلاین رایگان تافل N1457338887 آزمون آنلاین رایگان تافل N1457203326 آزمون آنلاین رایگان تافل N1457203277 آزمون آنلاین رایگان تافل
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 آزمون آنلاین رایگان تافل N1456835617 آزمون آنلاین رایگان تافل N1456821339 آزمون آنلاین رایگان تافل N1456153881 آزمون آنلاین رایگان تافل
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 آزمون آنلاین رایگان تافل N1454516797 آزمون آنلاین رایگان تافل N1453748518 آزمون آنلاین رایگان تافل N1453748455 آزمون آنلاین رایگان تافل
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 آزمون آنلاین رایگان تافل N1453575389 آزمون آنلاین رایگان تافل N1453544497 آزمون آنلاین رایگان تافل N1453269794 آزمون آنلاین رایگان تافل
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 آزمون آنلاین رایگان تافل N1453049426 آزمون آنلاین رایگان تافل N1453035574 آزمون آنلاین رایگان تافل N1453035530 آزمون آنلاین رایگان تافل
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

آزمون آنلاین رایگان تافل

00d28  %D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86 %D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86 %D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84 آزمون آنلاین رایگان تافل

 امروزه می توان برای یادگیری هر چیزی از اینترنت استفاده کرد. به همین دلیل یادگیری و کسب مهارت بسیار آسان و در بسیاری از مواقع آسان شده است. این امر برای کسب مهارت در آزمون های مختلف زبان مانند تافل نیز صادق است.

شما می توانید برای آمادگی برای آزمون تافل از منابع بی شمار اینترنتی استفاده کنید بدون اینکه هزینه ای، به جز هزینه اینترنت، پرداخت کنید.

به همین منظور لیستی از منابع رایگان اینترنتی برای تمرین بیشتر برای این آزمون تهیه شده است که در ادامه آمده است.

منابع آنلاین تافل برای تمرین و آزمون رایگان

  ۱-  testden.com

   در این سایت شما می توانید با وارد کردن اسم و ایمیل خود، آزمونی تمرینی برای تافل به صورت آنلاین تمرین کنید.

  ۲-  Learn4Good.com

   این سایت در چند بخش متنوع، آزمونهای رایگان به علاقمندان به یادگیری تافل ارائه میدهد. به سوالات جواب بدهید و جواب خود را بسنجید.

  ۳-   Gettoefl.com

   تمرینات روزانه تافل

  ۴-  testmagic.com

  این سایت تمرینات رایگان برای آزمون هایی مانند TOEFL , GRE, GMAT در اختیار دانشجویان قرار می دهد.

  ۵- Duber.com

  این سایت عالی، آزمون آزمایشی TOEFL iBT  برای دانشجویان به صورت رایگان قرار داده است.

  ۶-  Graduateshotline.com

  این سایت آزمون های  TOEFL, GRE, GMAT   آزمایشی را به صورت رایگان و آنلاین برای تمرین شما قرار می دهد.

  ۷- eslpod.com

  این وبسایت برای تمرین و آزمون (TOEFL(iBT کمک موثری میکند. شیوه استفاده این وبسایت، بهره گیری از پادکست برای یادگیری تافل و زبان است.

  ۸-  www.stuff.co.uk

   در این وبسایت ۲۰ سوال آزمون تافل قرار داده شده است که می توانید در مدت زمان تعیین شده، به سوالات آن پاسخ دهید و خودتان را بیازمایید. برای  استفاده از این آزمون فلش پلیر نیاز دارید که می توانید آن را از اینجا دانلود کنید.

 ۱۰- www.english-test.net

   این وبسایت بسیاری از نمونه سوالات تافل را به شکل رایگان گردآوری کرده و در اختیار شما قرار میدهد. سوالات اغلب به تمرین واژگان و vocab مربوط میشوند.

 ۱۱- www.4tests.com

  این وبسایت یکی از مفیدترین وبسایتهایی است که استفاده از آن برای کلیه علاقمندان و زبان آموزان توصیه می شود. بخشهای مختلف آن عبارتند: ۱۵ سوال برای تمرین شنیداری، ۱۸ سوال برای تمرین خواندن، و ۲۲ سوال برای تمرین structure

 ۱۲- www.verbalearn.com

  این وبسایت مکانی مناسب برای تمرین لغت برای تافل می باشد.

 ۱۳- www.eduers.com

 در این سایت شما می توانید آزمون های آزمایشی را به صورت PDF دانلود کنید

 ۱۴-  www.flashcardexchange.com

  در این سایت فلش کارت های رایگان برای تمرین تافل و یا دیگر آزمون های انگلیسی وجود دارد به همراه آزمون ها و سایر امکانات خوب.

  ۱۵- quizlet.com

  فلش کارت آموزشی در هر زمینه علمی از جمله تافل و سایر آزمون ها به صورت رایگان

  ۱۶-  www.testyourenglish.com

  در این سایت منابع برای تمرین قسمت گرامر و خواندن تافل وجود دارد.

Article source: http://collegeprozheh.ir/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code