تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 15 آوریل 2018
               
N1466933409 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1466923190 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1466922985 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1466921650 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1466920761 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1466754442 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1466519800 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1465624614 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1465292115 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1464453313 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1463344351 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1462458494 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1462082394 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1461689994 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1461567683 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1457878527 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1457338887 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1457203326 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1457203277 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1456835617 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1456821339 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1456153881 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1454516797 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1453748518 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1453748455 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1453575389 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1453544497 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1453269794 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1453049426 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1453035574 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل N1453035530 تصحیح رایتینگ (Writing) و اسپیکینگ (Speaking) تافل
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

٫۱ تصحیح ایده‌پردازی و سازماندهی: یکی از اساسی‌ترین پارامترهای تاثیرگذار روی نمره رایتینگ و اسپیکینگ مستقل تافل، پیدا کردن و بیان دلایل مشخص و خاص (Specific) برای حمایت از ایده اصلی متن است. همچنین در رایتینگ‌ها و اسپیکینگ‌های ترکیبی، دقت بیان مطالب از متن‌ها و لکچرها روی نمره شما بسیار تاثیرگذار است.

٫۲ تصحیح ساختار: هر جمله در متن یا صحبت‌ها باید در جای مناسب خودش بیان شده باشد و نقشی مشخص و مفید در کل نوشته یا صحبتها ایفا کند و ارتباط آن با سایر جملات مشخص باشد. مثلا در یک پاراگراف بدنه باید در ابتدا دلیل شما به صورت مشخص و واضح بیان شود. سپس با مثالهای کلی یا توضیحات بیشتر این دلیل توصیف شود، سپس یک مثال مشخص و خاص (Specific) یا جزئیاتی خاص برای حمایت از این دلیل بیان شوند. در تصحیح ساختار اگر این موارد رعایت نشده باشد، یا جملاتی که نقش مشخصی در نوشته کلی ایفا کنند وجود داشته باشد، رعایت آنها به شما گوشزد می‌شود.

٫۳ تصحیح توسعه مطلب: هر دلیلی که شما برای حمایت از ایده اصلی خود مطرح می‌کنید باید با جزئیات یا مثالهای مشخص مورد حمایت واقع شده باشد. درواقع باید ارتباط مشخصی بین مثالی که بیان می‌شود با دلیل و ایده اصلی برقرار شود. اگر نتوانسته باشید خوب از دلایل خودتان حمایت کنید، این موارد به شما گوشزد شده و نمونه‌هایی از دلایل، مثالها یا جزئیات مناسب برایتان بیان می‌شود.

٫۴ تصحیح گرامری: ساختارهای گرامری ناصحیح و کاربرد اشتباه ساختارهای گرامری به شما گوشزد شده و موارد درست آن ذکر میشود. همچنین نکاتی که در تنوع گرامری رعایت نشده باشند برایتان توضیح داده می‌شود. بعلاوه، با توجه به فرصت و شما، نیاز متریال آموزشی این موارد برایتان ارسال می‌شود.

٫۵ تصحیح لغتی و واژگان: استفاده نادرست یا نامناسب از لغات، حروف اضافه، کانکتورها و … تصحیح شده و پیشنهادهایی برای پیشرفت از نظر تنوع واژگان مورد استفاده مطرح می‌شود.

٫۶ نمره حدودی: بر اساس کیفیت نوشته یا صحبت‌ها، به رایتینگ یا اسپیکینگ شما یک نمره حدود نیز تعلق می‌گیرد. این نمره معمولا در مقیاس ۳۰ در گستره‌ی ۳ نمره‌ای مطرح می‌شود.

Article source: http://ali-mahmoodi.ir/toefl-ibt-writing-speaking-correction/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code