کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 18 آوریل 2018
               
N1466933409 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1466923190 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1466922985 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1466921650 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1466920761 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1466754442 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1466519800 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1465624614 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1465292115 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1464453313 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1463344351 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1462458494 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1462082394 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1461689994 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1461567683 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1457878527 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1457338887 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1457203326 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1457203277 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1456835617 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1456821339 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1456153881 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1454516797 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1453748518 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1453748455 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1453575389 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1453544497 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1453269794 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1453049426 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1453035574 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس N1453035530 کافه تدریس | کلاس های آنلاین کافه تدریس
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

زمان شروع:
بعد از ثبت نام، برای تعیین وقت با شما تماس می‌گیریم

مدت دوره:
۳۰ دقیقه

بسیاری از داوطلبین آزمون آیلتس و مخصوصا افرادی که می خوان به صورت سلف استادی یا خودآموز برای این آزمون آماده بشن، به سوالات متداولی بر می خورن، از قیبل:

برای هر مهارت آزمون آیلتس، از بین این همه منبع، چه منبعی رو بخونم؟
روش صحیح تمرین اسپیکینگ به چه صورت هست؟
برای تقویت ریدینگ باید چه کار بکنم؟
چه منابعی برای تقویت لیسنینگ مناسب با سطح من پیشنهاد می شه؟

همچنین بسیاری از داوطلبان، برای برنامه ریزی و پلنینگ صحیح برای مطالعه شون، مشکل دارند.

در این زمان نیم ساعته، می تونید سوالات تون درمورد انتخاب مناسب منابع و برنامه ریزی برای مطالعه برای آزمون آیلتس بپرسید و پیشنهاداتی بر اساس سطح تون، نمره‌ای که می خواین و زمانی که برای مطالعه تا امتحان آیلتس در اختیار دارید، دریافت کنید.

اگر می خواین سلف استاد یا خودآموز برای آزمون آیلتس اماده بشید، اما نمی دونید باید از کجا و چه منابعی شروع کنید، بهترین راه این هست که در ابتدا، بر اساس نتایج یک تعیین سطح ارزیابی بشین و سپس با توجه به فاکتورهای متعددی از قبیل:

• سطح تون در هر مهارت (مثلا: رایتینگ 5 از 9 – ریدینگ: 7 از 9)
• مدت زمانی که در اختیار دارید تا آزمون تون و می تونید مطالعه کنید (مثلا: شش ماه)
• نمره ی هدف تون (مثلا نمره ی آورآل: 7 از 9)

براتون برنامه ریزی بشه، منابع مناسب برای هر اسکیل بتون معرفی بشه و طبق یک پلن کارشناسی شده، بتونید بهترین استفاده رو از زمانی که دراختیار دارید، ببرید تا بتونید به نمره ی دلخواهتون برسید.

همچنین لازم هست نقاط ضعف تون توی موارد مختلف مشخص بشه، مثلا یک نفر ممکنه توی وکب و کالوکیشن ضعیف باشه، فرد دیگه ای ممکنه توی گرامر مشکل داشته باشه و نیاز داشته باشه بیشتر روی قسمت گرامرش کار کنه؛ ممکنه یک نفر با ساختار استاندارد آزمون در هر مهارت آشنا نباشه یا فرد دیگه ای، ایده های خوب برای تاپیک های مختلف آیلتس به ذهنش نرسه، و به اصطلاح Content خوب نتونه برای رایتینگ هاش یا اسپیکینگش تهیه کنه.

پس علاوه بر موارد ذکر شده، قسمت یا قسمت هایی که نیاز به فوکوس، زمان و تلاش بیشتری دارن هم، باید مشخص بشن و براشون منبع معرفی بشه و توی برنامه ریزی لحاظ بشن.

برای انجام این تعیین سطح:
1. برای ریدینگ و لیسنینگ کافیه که یک تست از تست های کتاب های کمبریج (مثلا تست 4 از کتاب کمبریج 9) رو انتخاب کنید و در شرایط آزمون، تست ها رو انجام بدید.

منظور از شرایط آزمون برای ریدینگ این هست که در محیطی آروم و ساکت، بدون استفاده از دیکشنری یا اینترنت، و فقط در مدت زمان یک ساعت تست رو بزنید. هر ریدینگ سه متن داره که با تقسیم زمان، می تونید برای هر متن، 20 دقیقه زمان در نظر بگیرید. خاطرتون باشه که باید کاملا حواستون به زمان باشه و مثلا اگر متنی 20 دقیقه اش تموم شد، رهاش کنید و برید سراغ متن بعدی.

برای لیسنینگ هم، کافیه آدیو رو پلی کنید و همزمان که آدیو رو گوش می دید، به سوالات لیسنینگ جواب بدید.

دقت کنید حتما ریدینگ و لیسنینگ رو روی کاغذ تست بزنید و به هیچ عنوان از روی مانیتور و اسکرین تمرین نکنید. چرا که باید روشی رو تمرین کنید که قراره امتحان بدید.

2. برای رایتینگ و اسپیکینگ هم کافیه که از یک معلم کمک بگیرین که براتون تصحیح کنن و بتون فیدبک بدن که سطح تون چند هست و ایرادات تون عمدتا در چه قسمت هایی هست.

و در نهایت، بر اساس نتیجه ارزیابی تون، منابع موردنیاز رو انختاب کنید و با برنامه ریزی صحیح مطالعه برای آزمون آیلتس رو شروع کنید.


اگر مایلید که من رایتینگ تون رو تصحیح و ارزیابی کنم، از لینک زیر استفاده کنید:
https://goo.gl/B8JkNq

اگر مایلید که من اسپیکینگ تون رو ارزیابی کنم و بتونم فیدبک بدم، از لینک زیر استفاده کنید:
https://goo.gl/jU1n8b

اگر نیاز به مشاوره برای انتخاب منابع و تمرین برای مهارت های مختلف دارید، در همین صفحه میتونید ثبت نام کنید.

موفق باشید

هزینه کلاس:
۳۰ هزار تومان


توضیحات بیشتر
و ثبت نام

Article source: https://cafetadris.com/courses/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code