نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 23 آوریل 2018
               
N1466933409 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1466923190 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1466922985 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1466921650 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1466921612 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1466920761 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1466754442 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1466519800 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ...
     
موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل:اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

کاملترین بسته خودآموز تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
               
N1465808758 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1465624614 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1465292115 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1464453313 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1464379048 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1463344351 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1462458494 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1462082394 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ...
     
آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست- جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال
     

آزمون تافل استاندارد در خانه

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

     
     
               
N1461775034 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1461689994 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1461567683 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1457878527 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ...
     
نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال بسته کامل آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

بسته کامل آموزش تافل

     
     
               
N1457423354 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1457338887 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1457203326 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1457203277 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ...
     
مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1457193715 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1456835617 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1456821339 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1456153881 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل- جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد - جدید و دارای گارانتی - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

آزمون تافل استاندارد

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1456066648 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1454516797 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1453748518 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1453748455 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ...
     
در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید - جدید و دارای گارانتی - اورجینال مرجع کامل آزمون های تافل (2DVD) - جدید و کامل - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال
     

در خانه آزمون آزمایشی تافل آی بی تی بدهید

TOEFL مرجع کامل آزمون های تافل مخصوص علاقه مندان به زبان انگلیسی

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

     
     
               
N1453747366 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1453575389 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1453544497 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1453269794 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ...
     
کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و کامل - اورجینال نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست - جدید و کامل - اورجینال مجموعه برنامه های آموزشی تافل - جدید و کامل - اورجینال آزمون تافل استاندارد در خانه - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

کاملترین پکیج آموزش تافل

نرم افزار جامع اموزش تافل در 2 DVD شامل آموزش ، نکته وتست

مجموعه برنامه های آموزشی تافل

آزمون تافل استاندارد در خانه

     
     
               
N1453125906 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1453049426 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1453035574 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ... N1453035530 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ...
     
بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL - جدید و دارای گارانتی - اورجینال پکیج استثنایی آزمون تافل toefl - جدید و دارای گارانتی - اورجینال کاملترین پکیج آموزش تافل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال موفقیت در آزمون تافل و آیلتس - جدید و کامل - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
     

بسته جامع و کمیاب تافل Barrons TOEFL

پکیج استثنایی آزمون تافل toefl

کاملترین پکیج آموزش تافل

موفقیت در آزمون تافل و آیلتس

     
     

  صفحه:

 
1 2 3 4

قسمت هشتم نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : آزمون MSRT از ۳ بخش تشکیل شده است. بخش شنیداری آزمون MSRT شامل ۳۰ سوال است که داوطلب پس از شنیدن مکالمه های کوتاه بین دو نفر باید به سوالات پاسخ دهد. مکالمه های این آزمون بسیار کوتاه هستند و در مقایسه با آزمون تافل بسیار آسان تر. در این پست نمونه سوالات مکالمه های آزمون تافل را برایتان فراهم کردیم که به عنوان تمرین از آنها استفاده کنید. طول این مکالمه ها بسیار طولانی تر از مکالمه های آزمون MSRT است اما از نظر شیوه سخن گفتن و سختی لغات بسیار شبیه به بخش شنیداری آزمون MSRT لست. از این نمونه سوالات همچنین می توانید برای آزمون های تافل ،  تولیمو و آیلتس نیز می توانید استفاده کنید.

برای دانلود بخش هشتم نمونه سوالات شنیداری آزمون  MSRT و TOEFL  روی لینک زیر کلیک کنید.

1a7da download mp3 3 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ...

دانلود بخش هشتم

 


برای دریافت متن این مکالمه و سوالات مطرح شده در آزمون تافل روی لینک زیر کلیک کنید.

برای دانلود هر ۱۰ بخش نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT و  تافل می توانید از این بخش اقدام نمایید.

تمامی نمونه سوالات شنیداری و نمونه سوالات گرامر و درک مطلب آزمون MSRT و سایر آزمون های زبان را می توانید از بخش آزمون های زبان وب سایت پی اچ دی پارس دریافت نمایید.

 

1a7da listening5 نمونه سوالات شنیداری آزمون MSRT : مکالمات کوتاه قسمت 8 ...

Article source: http://www.phdpars.com/1393/05/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-msrt-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9-7/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code