لغات ضروری تافل و آیلتس و انگلیسی همراه با مثال و ترجمه کامل خرید اینترنتی

خانه درباره استاد ارتباط با ما تلفن: ۷۷۸۳۲۲۸۱(۰۲۱) ایمیل به ما صفحه فیسبوک صفحه اینستاگرام کانال تلگرام گوگل پلاس صفحه پینترست صفحه لینکداین کانال یوتیوب کلاس خصوصی آیلتس IELTS تافل TOEFL جی آر ای GRE پی تی ای PTE Business English درباره آزمون ها آزمون آیلتس IELTS آزمون تافل TOEFL آزمون جی آر ای GRE آزمون GMAT جی مت آزمون ناتی NAATI آموزش قسمت اول نکات آیلتس نمونه writing آیلتس نمونه Speaking آیلتس لغات و واژگان اصطلاحات گرامر قسمت دوم جملات و عبارات کاربردی اشتباهات رایج فارسی زبانان نامه نگاری نمونه مکالمات قسمت سوم کلمات مشابه دردسرساز نمونه Writing افعال انگلیسی اسامی انگلیسی قسمت چهارم سوالات کنکور با پاسخ متن انگلیسی با ترجمه جملات زیبا دو زبانه تصاویر آموزشی دانلود منابع دانلود منابع آیلتس IELTS دانلود منابع جی آر ای GRE دانلود منابع تافل TOEFL دانلود جزوات آموزش انگلیسی کارنامه شاگردان استاد تالار گفتگو info@ielts-toefl-tehran.


com 77832281(021) - 09194231954 خانه درباره استاد ارتباط با ما تلفن: ۷۷۸۳۲۲۸۱(۰۲۱) ایمیل به ما صفحه فیسبوک صفحه اینستاگرام کانال تلگرام گوگل پلاس صفحه پینترست صفحه لینکداین کانال یوتیوب کلاس خصوصی آیلتس IELTS تافل TOEFL جی آر ای GRE پی تی ای PTE Business English درباره آزمون ها آزمون آیلتس IELTS آزمون تافل TOEFL آزمون جی آر ای GRE آزمون GMAT جی مت آزمون ناتی NAATI آموزش قسمت اول نکات آیلتس نمونه writing آیلتس نمونه Speaking آیلتس لغات و واژگان اصطلاحات گرامر قسمت دوم جملات و عبارات کاربردی اشتباهات رایج فارسی زبانان نامه نگاری نمونه مکالمات قسمت سوم کلمات مشابه دردسرساز نمونه Writing افعال انگلیسی اسامی انگلیسی قسمت چهارم سوالات کنکور با پاسخ متن انگلیسی با ترجمه جملات زیبا دو زبانه تصاویر آموزشی دانلود منابع دانلود منابع آیلتس IELTS دانلود منابع جی آر ای GRE دانلود منابع تافل TOEFL دانلود جزوات آموزش انگلیسی کارنامه شاگردان استاد تالار گفتگو لغات پرکاربرد / مطالب آموزشی لغات ضروری تافل و آیلتس و انگلیسی همراه با مثال و ترجمه کامل (بخش ۱) توسط ielts-toefl-tehran · خرداد ۵, ۱۳۹۱ لغات ضروری تافل و آیلتس لغات ضروری تافل و آیلتس لغات ضروری تافل و آیلتس: لیستی از مهم ترین و پرکاربرد ترین لغات مورد نیاز برای آزمون تافل، آیلتس و مکالمات عمومی زبان انگلیسی همراه با معنی فارسی لغات و مثال و ترجمه.


    ****************************** ۱ Keen / kiːn/ معنی: تیز، دقیق، شدید، باهوش، مشتاق، حساس Example: The butcher’s keen knife cut through the meat.


چاقوی تیز قصاب گوشت را برید.


Example: I am very keen on going there من خیلى مشتاقم به انجا بروم /  خیلى دلم میخواهد به انجا بروم Example: Keen eyesight      دید قوی   ****************************** ۲ Jealous /ˈdʒel.


əs/ حسود، غیرتی، حسادت آمیز، حسادت، رشک Example: Although my neighbor just bought a new car, I am not jealous of him.


با وجود اینکه همسایه ام به تازگی ماشین جدیدی خریده، من به او حسادت نمی کنم.


****************************** ۳ Conceal /kənˈsiːl/ پنهان کردن، مخفی کردن، پنهان داشتن Example: He tried to conceal his real identity او کوشید هویت واقعی خود را پنهان کند.


Example: He was carrying a concealed weapon او سلاح نهفته‌ای را با خود حمل می‌کرد Example: .


he concealed his hostility in order to be able to strike better او دشمنی خود را مخفی می‌کرد تا بتواند بهتر ضربه بزند.


Example: Ali could not conceal his love for Mina.


علی نتوانست علاقه اش به مینا را پنهان کند.


****************************** ۴ Vacant /ˈveɪ.


kənt/ خالی ، اشغال نشده ، آزاد (وقت) ، بهت زده Example: I put my coat on that vacant seat.


کتم را روی آن صندلی خالی گذاشتم.


Example: she sat on the chair with a vacant look on her face با چهره‌ای بهت زده  روی صندلی نشست.


Example: Someone is planning to build a house on that vacant lot.


شخصی قصد دارد روی آن تکه زمین خالی یک خانه بسازد.


Example: A vacant position in his company یک پست خالی در شرکت او Example: Vacant hours/ vacant room/Vacant land اوقات فراغت/اتاق خالی/زمین خالی (بایر) ****************************** ۵ Enormous /əˈnɔːrməs/ فوق العاده بزرگ، عظیم الجثه، هنگفت Example: The enormous crab moved across the ocean floor in search of food.


خرچنگ عظیم الجثه ای در جستجوی غذا، در کف اقیانوس از این سو به آن سو حرکت می کرد.


Example: The gallant knight drew his sword and killed the enormous dragon.


شوالیه  دلاور شمشیرش را بیرون کشید و اژدهای عظیم الجثه  را کشت.


Example: Enormous costs هزینه های هنگفت ****************************** ۶ Amend /’əˈmɛnd / اصلاح‌ کردن، بهتر کردن، قانونی را اصطلاح و تجدید کردن، ترمیم کردن، تجدید نظر کردن Example: It is time you amended your ways.


وقت آن است که رفتارت را اصلاح کنی.


Example: Congress may amend the proposed tax bill.


ممکن است کنگره لایحه مالیات مطرح شده را اصطلاح کند.


Example: He amends day by day.


‌ او روز به روز بهتر می شود.


****************************** ۷ Offensive /’əˈfɛnsɪv / مهاجم‌، متجاوز، توهین آمیز، رنجاننده‌، کریه‌، زشت‌، اهانت آمیز، یورش‌، حمله‌، ناخوشایند Example: an offensive odor بوی مشمئز کننده (نامطبوع) Example: offensive television commercials.


تبلیغات تلویزیونی آزار دهنده.


Example: an offensive joke.


شوخی توهین آمیز Example: an offensive war جنگ تهاجمی ****************************** ۸ Allocate / ˈ aləˌkāt / Synonyms: allot, assign, distribute, apportion اختصاص دادن، تخصیص دادن Example: the authorities allocated 50,000 places to refugees مقامات، ۵۰ هزار محل (مکان یا جایگاه) را به پناهندگان (مهاجران) اختصاص دادند.


****************************** ۹ Disaster /dɪˈzɑːstə/ واقعه ای که باعث خسارت زیادی شود، بدبختی زیاد، فاجعه Example: The hurricane’s violent winds brought disaster to the coastal town.


بادهای شدید تندباد فاجعه ای برای شهر ساحلی به بار آورد.


Example: The coach considered the captain’s injury a disaster for the team.


مربی مصدومیت کاپیتان را فاجعه ای برای تیم قلمداد کرد.


****************************** ۱۰ Endure /ɪnˈdjʊə,ɛn-,-ˈdʒ-,-ɔː/ دوام آوردن، تحمل کردن، تاب آوردن Example: How can you endure such disrespect? چطور می توانی چنین بی احترامی را تحمل کنی؟ Example: The valiant officer endured much pain.


افسر شجاع درد زیادی را تحمل کرد.


****************************** ۱۱ Contagious /kənˈteɪdʒəs/ مسری، واگیردار، همه گیر Synonyms: Epidemic, Spreading, Infectious, Catching Example: Tuberculosis is contagious.


بیماری سل مسری است.


Example: Interest in the project was contagious and soon all opposition to it collapsed.


علاقه به پروژه همه گیر شد و به زودی همه مخالفت ها از بین رفت.


****************************** ۱۲ Persuade /pəˈsweɪd/ متقاعد کردن، قانع کردن، راضی کردن، تشویق کردن، ترغیب کردن Synonyms: Tempt, Make willing Example: Can you persuade him to give up his bachelor days and get married? آیا میتوانید او را راضی کنید تا دست از دوران مجردی اش بردارد و ازدواج کند؟ Example: Beth’s shriek persuade Jesse that she was in real danger.


جیغ بث، جسی را متقاعد نمود که او در معرض خطری واقعی است.


****************************** ۱۳ Hasty /ˈheɪsti/ سریع، شتابزده، عجول، فوری Synonyms: Quick, Hurried, Thoughtless Example: Rather than make a hasty decision, Mr.


Torres rejected the offer.


آقای تورس به جای گرفتن تصمیم عجولانه، آن پیشنهاد را رد کرد.


Example: Mina apologized for the hasty visit.


مینا به خاطر ملاقات عجولانه، عذرخواهی نمود.


****************************** ۱۴ Resign /rɪˈzʌɪn/ کناره گیری کردن، استعفا دادن، تن دادن به، رضایت دادن به Example: Upon hearing the news of the defeat, the football coach promptly resigned.


مربی تیم فوتبال، بمحض شنیدن خبر شکست تیم، سریعا استعفا داد.


Example: Upon examining the injury, the chiropractor told Jim he had better resign himself to a week in bed.


پزشک مفصلی، بعد از معاینه جراحت جیم به او گفت بهتر است که به یک هفته استراحت در رختخواب تن در دهد.


****************************** ۱۵ Thorough /ˈθʌrə/ تمام و کمال، کامل، حسابی، به تمام معنا Example: The police made a thorough search of the house after the crime had been reported.


بعد از اینکه جنایت گزارش شد، پلیس خانه را کاملا بازرسی کرد.


Example: Mom decided to spend the day in giving the basement a thorough cleaning.


مادر تصمیم گرفت آن روز را به نظافت کامل زیرزمین بپردازد.


****************************** ۱۶ Pacifist /ˈpasɪfɪst/ صلح جو ، آرامش طلب Synonyms: Peace-lover, Conscientious objector Example: Max got out of serving in the military by claiming that he was a pacifist.


 مکس از انجام وظیفه در ارتش با ادعا به اینکه فردی آرامش طلب است، خودداری کرد.


****************************** ۱۷ Exonerate /ɪɡˈzɒnəreɪt,ɛɡ-/ Synonyms: absolve, acquit, find innocent, discharge, liberate, excuse, exempt تبرئه کردن، مُبرا کردن Example: The court-martial exonerated him.


دادگاه نظامی او را تبرئه کرد.


****************************** ۱۸ Hesitate /ˈhɛzɪteɪt/ تردید کردن، دو دل بودن Examples: Nora hesitated to accept the challenge.


نورا در پذیرش مبارزه مردد بود.


The proverb tells us that who hesitates is lost.


ضرب المثل به ما میگوید که هر کس تردید کند، بازنده است.


****************************** ۱۹ Assemble /əˈsɛmb(ə)l/ Synonyms: Gather, Bring together, put together گرد آمدن، گرد آوردن، جمع شدن، جمع کردن، سوارکردن قطعات روی هم، مونتاژ کردن Examples: All the deputies were assembled in the hall.


تمام نمایندگان در سالن جمع شده بودند.


The mechanic assembled the engine and then started it.


مکانیک موتور ماشین را روی هم سوار کرد و بعد آن را روشن کرد.


****************************** ۲۰ Oppress /əˈprɛs/  آزار دادن، رنجاندن، سرکوب کردن، ظلم کردن، نگران کردن Examples: He was oppressed by the thought of another failure.


فکر یک ناکامی دیگر، او را رنج میداد.


The government was oppressing the people.


دولت به مردم ظلم میکرد ****************************** ۲۱ Distress /disˈtres/ Synonyms: (noun) adversity, agony, anguish; (verb) agonize, bother, worry (اسم) رنج، درد، افسردگی، پریشانی، اندوه (فعل) ناراحت کردن، رنج دادن، مضطرب کردن Example: She is in deep emotional distress over her husband’s infidelity.


او به خاطر خیانت شوهرش دچار افسردگی عاطفی عمیقی است.


The contents of the letter deeply distressed her.


محتویات نامه او را به شدت مضطرب کرد.


******************************* ۲۲ Repudiate /riˈpyo͞odēˌāt/ Synonyms: reject, renounce, disown تکذیب کردن، انکار کردن، رد کردن، نپذیرفتن Example: He repudiated the reports of his resignation.


او گزارشات مبنی بر استعفایش را انکار کرد.


******************************* ۲۳ Baffle /ˈbafəl/ Synonyms: perplex, bewilder, amaze, astound گیج کردن، متحیر کردن، مات و مبهوت کردن Example: This sum baffles me.


این حاصل جمع مرا گیج می کند.


Question 4 baffled whole class.


سوال ۴ تمام کلاس را گیج کرد.


 ******************************* ۲۴ Emit /ē-ˈmit/ Synonyms: discharge, release, give out, give off, radiate, exhale ساطع کردن، (از خود) خارج کردن، بیرون دادن Example: Bats emit sounds which cannot be heard by the human ear.


خفاش ها اصواتی را ساطع میکنند که گوش انسان نمی تواند آنها را بشنود.


The telescope can detect light emitted by distant galaxies.


تلسکوپ میتواند نور ساطع شده توسط کهکشان های دوردست را تشخیص دهد.


******************************* ۲۵ Abandon /əˈband(ə)n/ ترک کردن، واگذارکردن، تسلیم شدن، رهاکردن، دست کشیدن معنی شماره یک: ترک کردن یک شخص بخصوص شخصی که مسئولیت قانونی او را بر عهده دارید.


Example: How could she abandon her own child? او چطور توانست بچه خودش را ترک کند؟ معنی شماره دو: ترک کردن همیشگی یک محل یا یک وسیله نقلیه و … بخصوص هنگامی که ماندن در آن محل به خاطر شرایط نامناسب برای شما غیر ممکن است.


Example: Fearing further attacks, most of the population had abandoned the city.


بخاطر ترس از حملات بعدی، بیشتر مردم، شهر را ترک کرده بودند.


معنی شماره ۳: منصرف شدن از انجام کاری (بی خیال شدن) به خاطر وجود مشکلات زیاد Example: Because of the fog they abandoned their idea of driving.


به خاطر مه، آنها بی خیال رانندگی شدند.


معنی شماره ۴: از دست دادن (دست کشیدن از) یک عقیده، گرایش، ایمان، امید و یا رفتار بخصوص.


Example: He has abandoned his Marxist principles.


او اصول مارکسیستی خود را رها کرده است.


معنی شماره ۵: به کلی تسلیم یک احساس شدن (تحت کنترل یک احساس در آمدن) Example: She abandoned herself to grief.


او خودش را به دست غم و اندوه سپرده بود.


(تسلیم غم و اندوه شده بود ++++++++++++++++++++++++++++ لغات ضروری تافل و آیلتس لغات ضروری تافل و آیلتس لغات ضروری تافل و آیلتس لغات ضروری تافل و آیلتس فایل صوتی تلفظ لغات ضروری تافل و آیلتس را می توانید در کانال تلگرام ما به آدرس زیر دریافت کنید: https://telegram.


me/IELTSTOEFLENGLISH ++++++++++++++++++++++++ با کلیک بر روی لینک های زیر، قسمت های دیگر آموزش لغات همراه با معنی و مثال را در همین سایت مشاهده کنید: قسمت اول لغات ضروری و مهم انگلیسی قسمت دوم لغات ضروری و مهم انگلیسی قسمت سوم لغات ضروری و مهم انگلیسی قسمت چهارم لغات ضروری و مهم انگلیسی قسمت پنجم لغات ضروری و مهم انگلیسی در صورت تمایل می توانید این مطلب را در شبکه های اجتماعی زیر به اشتراک بگذارید Share on Facebook Share Share on TwitterTweet Share on Google Plus Share Share on Pinterest Share Share on LinkedIn Share Send email Mail Share برچسب‌ها: 504 لغت با معنی و مثالآموزش زبان انگلیسیلغات 504لغات ۵۰۴ با معنی و مثاللغات آیلتسلغات آیلتس با مثال و ترجمهلغات آیلتس با معنیلغات انگلیسیلغات انگلیسی با معنیلغات پرکاربرد انگلیسیلغات تافللغات تافل با مثال و ترجمهلغات تافل با معنیلغات ضروری آیلتسلغات ضروری انگلیسیلغات ضروری تافللغات کاربردیلغات کاربردی انگلیسیلغات مهملغات مهم آیلتسلغات مهم انگلیسیلغات مهم انگلیسی با مثال و ترجمهلغات مهم تافللغت انگلیسی با مثال و معنیلغت و معنیمعنی لغتیادگیری انگلیسی ielts-toefl-tehran تدریس خصوصی و نیمه خصوصی تکنیک های آزمون های بین المللی آیلتس IELTS ، تافل TOEFL ، جی آر ای GRE و آموزش مکالمات تجاری و مکاتبات بازرگانی زبان انگلیسی در تهران.


مطالب مرتبط نمونه رایتینگ آیلتس تسک ۲ – Sample essays for IELTS writing task 2 دی ۱۵, ۱۳۹۶ سوالات زبان انگلیسی کنکور همراه با پاسخ تشریحی بهمن ۶, ۱۳۹۴ جملات پرکاربرد انگلیسی با معنی فارسی – بخش اول دی ۱۲, ۱۳۹۴ پاسخ دهید لغو پاسخ نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند * دیدگاه نام * ایمیل * وبسایت ورود / عضویت در تالار گفتگو ورود نام‌کاربری: کلمه‌عبور: مرا به یاد داشته باش ورود نام نویسی فراموشی گذرواژه  کلیک کنید👈 اگر به دنبال کسب نمره بالا و موفقیت در آزمون آیلتس IELTS هستید 👉 کلیک کنید دسته‌ها اخبار (۴) دانلود منابع آزمون ها و جزوات زبان انگلیسی (۴) درباره آزمون ها (۶) آزمون پی تی ای PTE آکادمیک (۱) دوره های فشرده و کلاس های خصوصی (۵) قسمت اول (۳) کلاس های خصوصی (۲۲) Business English (2) آیلتس IELTS (8) پی تی ای PTE (1) تافل TOEFl (4) جی آر ای GRE (4) جی مت GMAT (1) ناتی NAATI (1) مطالب آموزشی (۸۳) اسامی (۲) نام اعضای خانواده (۱) نام ماه های میلادی و معادل فارسی آنها (۱) اشتباهات رایج فارسی زبانان (۳) اصطلاحات (۸) افعال (۵) Phrasal verbs (3) افعال پرکاربرد (۱) جملات و عبارات کاربردی (۱۵) عبارات پرکاربرد Writing تافل (۱) عبارات کاربردی در مکالمات تلفنی (۱) سخنان حکیمانه (۱) سوالات زبان انگلیسی کنکور دکترا و ارشد (۱) کلمات مشابه دردسرساز (۵) گرامر (۱۸) Adverbs – قیدها (۳) پسوندها و پیشوندها (۲) حروف اضافه – Prepositions (4) ساختار جمله انگلیسی (۱) نکات گرامری (۸) لغات پرکاربرد (۶) متن انگلیسی با ترجمه (۱) نامه نگاری (۴) عبارات کاربردی در نامه نگاری (۲) نامه نگاری آیلتس (۱) نمونه نامه (۱) نمونه Writing (3) نمونه مکالمات (۴) مکالمات تلفنی (۲) مکالمات کوتاه انگلیسی (۱) مکالمه در هتل (۱) نکات آیلتس (۶) نمونه Speaking آیلتس (۱) نمونه writing آیلتس (۳) نمونه رایتینگ آیلتس تسک ۱ آکادمیک (۱) نمونه رایتینگ آیلتس تسک ۲ (۲)  کلیک کنید👈 اگر به دنبال کسب نمره بالا و موفقیت در آزمون آیلتس IELTS هستید 👉 کلیک کنید نوشته‌های تازه ساختار آزمون پی تی ای PTE – انواع سوالات و فرمت پی تی ای آکادمیک PTE Test Format کلاس خصوصی پی تی ای PTE در تهران – آمادگی آزمون و آموزش تکنیک های پی تی ای آیلتس خصوصی – انواع سوالات بخش listening آزمون آیلتس IELTS رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک ۱ – نمونه رایتینگ – IELTS Academic Writing Sample Task 1 نمونه اسپیکینگ IELTS – نمونه IELTS Speaking – نمونه اسپیکینگ آیلتس نمونه رایتینگ آیلتس تسک ۲ – Sample essays for IELTS writing task 2 نمونه اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking Sample نمونه رایتینگ آیلتس تسک دو ۲ – نمونه مقاله آیلتس IELTS model essay sample Task 2 واژگان آیلتس تافل – لغات و واژگان مهم و ضروری IELTS TOEFL با معنی و مثال جی آر ای GRE چیست ؟ ساختار آزمون جی آر ای GRE – GRE مخفف چیست ؟  کلیک کنید👈 اگر به دنبال کسب نمره بالا و موفقیت در آزمون آیلتس IELTS هستید 👉 کلیک کنید پیوندها نگارش پایان نامه - پروپوزال - مقاله - تایپ - ترجمه با کیفیت عالی و مناسب ترین قیمت همسریابی خرید بازدید دسترسی به مجلات و مقالات علمی تبادل لینک هوشمند دانلود آهنگ جدید تبادل لینک اتوماتیک و رایگان تبادل لینک رایگان سایت تفریحی سرگرمی ثبت لینک در لینک سرا تبادل لینک با سایت پربازدید دایرکتوری تبادل لینک رایگان آگهی رایگان،آگهی ویژه،سایت آگهی 7 ستاره لینک دار فروشگاه ایران سی سی تی وی دانلود آهنگ سایت همسریابی طراحی سایت تبادل لینک تالار پذیرایی دانلود آهنگ خرید پسته تبادل لینک اتوماتیک تبادل لینک رایگان ساخت وبلاگ رایگان تبادل لینک خودکار تبادل لینک دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نگارش CV و SOP جهت اخذ پذیرش تحصیلی - مرکز اپلای تهران آموزشگاه زبان انگلیسی فاروس کلاس خصوصی آیلتس تافل و جی آر ای ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید درباره ما وب سایت آیلتس-تافل-تهران، تحت مدیریت بهروز اسدبیگی استاد با سابقه و برگزار کننده کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی آمادگی آیلتس IELTS ، تافل TOEFL، جی آر ای GRE، زبان تجاری Business English در تهران، و با هدف آموزش زبان انگلیسی ایجاد شده است.


شماره دفتر مرکزی: 77832281-021 شماره همراه: 09194231954 معرفی سایت های مفید 👇 سایت اپلای تهران 👇 www.


apply-tehran.


com خدمات نگارش و تصحیح رزومه، توصیه نامه، CV و انگیزه نامه جهت اخذ پذیرش تحصیلی ————————————- 👇 سایت زبان تجاری تهران 👇 www.


tehran-business-english.


com برگزار کننده کلاس های خصوصی آموزش مکالمات و مکاتبات تجاری انگلیسی ————————————- 👇 سایت مترجم همزمان 👇 www.


interpreterpersian.


com خدمات ترجمه همزمان تلفنی و در محل برای اهداف تجاری ————————————- 👇 سایت بهروز آکادمی 👇 www.


behrouzacademy.


com ارائه مطالب آموزشی در تمامی زمینه ها نوشته های محبوب سخنان حکیمانه / مطالب آموزشی English Quotes جملات زیبای انگلیسی با معنی فارسی ۳۰ آبان, ۱۳۹۴ ساختار جمله انگلیسی / گرامر / مطالب آموزشی جمله واره یا Clause چیست ? – انواع جمله واره یا Clause ۶ بهمن, ۱۳۹۴ حروف اضافه - Prepositions / گرامر / مطالب آموزشی کاربرد صفت ها با حرف اضافه – حروف اضافه صحیح برای کاربرد صفات انگلیسی در جملات ۹ شهریور, ۱۳۹۵ Adverbs - قیدها / گرامر / مطالب آموزشی قیدهای تکرار در انگلیسی – Adverbs of frequency ۲۹ دی, ۱۳۹۴ آخرین نوشته های سایت آزمون پی تی ای PTE آکادمیک / درباره آزمون ها / مطالب آموزشی ساختار آزمون پی تی ای PTE – انواع سوالات و فرمت پی تی ای آکادمیک PTE Test Format ۲۳ بهمن, ۱۳۹۶ پی تی ای PTE / دوره های فشرده و کلاس های خصوصی / کلاس های خصوصی کلاس خصوصی پی تی ای PTE در تهران – آمادگی آزمون و آموزش تکنیک های پی تی ای ۱۶ بهمن, ۱۳۹۶ آیلتس IELTS / قسمت اول / مطالب آموزشی / نکات آيلتس آیلتس خصوصی – انواع سوالات بخش listening آزمون آیلتس IELTS ۱۶ بهمن, ۱۳۹۶ تمامی حقوق محفوظ و متعلق است به وب سایت آموزش زبان انگلیسی استاد بهروز اسدبیگی error: شما اجازه کپی برداری از مطالب این سایت را ندارید

:: Article source ::

http://ielts-toefl-tehran.com/لغات-ضروری-تافل-و-آیلتس/